Vaccintokig Andreas Ekström gör ovetenskapligt utspel i Sydsvenskan

vaccinationstro och tokigheter

”Vi lever ju i en tid då det har blivit enklare än någonsin att söka fakta direkt från källorna” skriver Andreas Ekström i Sydsvenskan 12 januari 2012. Då kan man undra varför han inte själv gör det?

Text: Linda Karlström

Var finns beläggen för att ovaccinerade barn löper enormt större risk att bli sjuka jämfört med vaccinerade, såsom Ekström påstår? Visa mig en korrekt genomförd sådan studie! Det finns dock flertalet studier som visar att ovaccinerade barn är betydligt friskare än de vaccinerade.

Andreas Ekström, Sydsvenskan

Andreas Ekström, Foto: Pontus Tideman

Detta billiga spel med att skuldbelägga vaccinskeptiker och anklaga dem för att vara osolidariska är rent ut sagt löjligt. Om vaccin nu skulle fungera, så är det ju bara för dem som fruktar sjukdom att vaccinera sig mot allt som går! Är man skyddad så är man, eller hur? Och om man inte vågar lita på att man är skyddad, varför ska då andra människor skuldbeläggas för att de inte vill ha en ickefungerande produkt? Och om man kommer med argumentet att det finns vissa barn som inte kan vaccineras för att de är för små eller för svaga, så undrar jag: Borde då inte dessa få dubbla vaccindoser eftersom det anses så stärkande för immunsystemet?

Jag undrar ärligt på vilket vis jag anses vara solidarisk ifall jag pumpar mitt barn full med gifter? Är det för att de flesta andra barn är fulla med gifter? Är jag alltså osolidarisk om jag har ett friskare barn än andra? Månne svartsjuka ligger till grund för detta skuldbeläggande?

Dags att öppna ögonen. Vaccin är solidaritet gentemot läkemedelsindustrin, inte mot medmänniskor.


www.andreasekstrom.se

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Linda: Eftersom studieupplägget beskrivs väldigt vagt är det svårt att avgöra hur välgjord den är. T ex är det svårt att säga hur väl den representerar ett slumpmässigt urval ur populationen. Det är lite synd. Dessutom är urvalet väldigt litet, 543 barn total (där urvalsmetodiken som sagt är oklar). Tycker att resultaten ser väldigt inkonsekventa ut också. Enligt studien fick vaccinerade barn Measles oftare än ovaccinerade. Samtidigt fick de ovaccinerade German Measles och Whooping Cough oftare. Kanske finns metodiken bättre beskriven någon annanstans? Till dess tycker jag att studien ska tas med en mycket stor nypa salt. Har du inga exempel på riktigt välgjorda studier? Gärna publicerade i medicinska tidskrifter.

  • Linda Karlström says

   Hej Pekka! Jag tackar för din hövliga ton och din (som jag ser det) ärliga nyfikenhet samt hälsosamt kritiska granskning. Jag håller helt med dig om att 543 barn är ett litet urval. Här står om hur man gjort (klippt direkt från studien)

   The survey:
   The NVKP survey was conducted in the Netherlands in the latter half of 2004 with the parents of 635 children, and involved both members and non-members of the NVKP. The survey was geographically distributed over the entire country, and the postal codes of the respondents are known. We asked the parents to fill in a questionnaire with questions about the health of their child or children. All parents were subsequently approached for supplementary information and were asked to answer control questions. The personal details of all the participating parents and children are known. Questionnaires that were not filled out properly or questionnaires from parents who did not react to our request for supplementary information and/or control questions were not included in the results.
   Questionnaires from the parents of children that were not vaccinated in the normal way – that is, not entirely in accordance with Dutch Vaccination Programme (RVP) – and questionnaires from the parents of children that were not entirely unvaccinated were also excluded from this survey.

   Att vaccinerade barn oftare fick mässling medan det var tvärtom för röda hund och kikhosta kan man inte avfärda som inkonsekvens, utan snarare en indikation på att vaccinering inte innebär immunisering. Det vore onekligen superintressant med en riktigt stor studie på hälsan hos helt ovaccinerade barn kontra vaccinerade, men jag har inte hittat någon sådan. Man kan undra varför? Vore inte detta det allra enklaste och säkraste sättet att en gång för alla få svar på frågan om vaccin bringar hälsa eller inte? Men studien som vaccineinjury.info genomför innefattar i alla fall många tusen individer, så den ger ju ett något bredare underlag. http://vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

   Du efterfrågar studier från medicinska journaler. Mitt hetaste tips är att läsa Vaccination – en förälders dilemma. Det är en kort bok (i svensk översättning) som refererar vaccinstudier i cirka 80 medicinska journaler och 20 böcker. Du hittar den här:http://vaccin.me/2011/12/29/vaccination-en-foralders-dilemma/

   • Linda, den beskrivningen läste jag också. Men den säger väldigt lite om studiegruppen. Har man kontrollerat för diverse konfounders t ex? Socioekonomiska skillnader, ålder, kön, geografiskt läge, osv? Annars vet man inte ifall urvalet är representativt eller om vaccin- och kontrollgruppen är jämförbara. Det är som sagt lite synd, för då vet man inte huruvida studien är bra eller inte.

    Studien hos Vaccininjury verkar lida av liknande problem. Svårt att säga hur representativa grupperna är, särskilt de ovaccinerade som verkar vara självselekterade?

    När det gäller boken får jag vara ärlig och erkänna att jag inte hinner med den. Har för många andra i kö. Enstaka studier från den tittar jag dock gärna på!

    • Linda Karlström says

     Ok! Tid är en bristvara. Men om du har ytterligare funderingar vet du var du kan hitta information.

 2. Henrik R. says

  Studien på http://journal.livingfood.us/2011/10/09/new-study-vaccinated-children-have-2-to-5-times-more-diseases-and-disorders-than-unvaccinated-children/ är baserad på data från ett internetfrågeformulär som vem som helst kan svara på, eller har jag missförstått? Om så är fallet så är det nog tyvärr tveksamt om någon som helst slutssats kan dras från material, vlket är synd, det hade varit intressant.

  • Linda Karlström says

   Hej Henrik,

   Jag håller med om att man inte får lita till hundra procent på ett internetformulär. Vem som helst kan hitta på vad som helst. Å andra sidan – vad är det som gör att vi kan lita mer på formulär utarbetade av myndigheter som samarbetar med industrin? I dagsläget har inga myndigheter eller någon läkemedelsindustri gjort någon ansats att göra en dylik undersökning som den i länken ovan. Man kan ju undra varför. Men du har helt rätt i att man alltid ska granska kritiskt. Hur som helst är resultatet väldigt intressant och förtjänar uppmärksamhet. Vaccininjury.info håller nu på att göra en exaktare undersökning för ett säkrare resultat. Du ser också att flera andra studier kommit till samma resultat, det vill säga att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade.

   Problemet med myndigheter är också att de inte VILL rapportera vaccinerade barns hälsoproblem. Det är bara att läsa våra vaccinationsberättelser för att inse att det är väldigt snedvridet.

 3. Tycker att den sidan är något rörig. Skulle du kunna hänvisa mig till den mest välutförda studien på skillnanden mellan vaccinerade och ovaccinerade barn gällande allergier?

  • Linda Karlström says

   Jag har inte alla utförda studier i bakfickan, vilket gör det svårt att hänvisa dig till den mest välutförda. Dessutom är det väl fråga om personlig inställning också. Det som jag tycker är väl utfört kan en annan förkasta och vice versa. Om du tycker att sidan där studierna står uppräknade är rörig, är jag rädd för att jag inte kan hjälpa dig eftersom du inte är beredd att läsa och ta till dig. Här finns dock ytterligare en studie:
   http://www.thinktwice.com/Dutch.pdf

 4. Överst i artikeln ni länkar till:
  ”UPDATE– The graphical presentation below is misleading since it is not a comparison of disorders by age groups of vaccinated vs. non-vaccinated. Since a majority of subjects were infants to four years old, the graph below is skewed–by how much is not apparent. The reader is encouraged to see the actual data at the link given.”

  • Linda Karlström says

   Vad bra att du läser så noggrant. Eftersom du inte anger någon URL är jag inte hundra på vilken artikel du menar, men jag antar att du syftar på vaccineinjury.info och deras undersökning. Hade du kollat upp saken vidare hade du sett att de hörsammat kritiken och nu fortsätter undersökningen för att kunna jämföra hälsan hos vaccinerade med ovaccinerade per åldersklass. Ska bli intressant att se resultatet! Speciellt eftersom inga myndigheter eller läkemedelsindustrier någonsin vågat åta sig uppdraget att göra en liknande undersökning.

   Dessutom är KIGGS en allmän hälsoundersökning på befolkningen där man inte separerat de ovaccinerade. De torde således förhöja hälsonivån bland den annars vaccinerade befolkningen. Denna gratisskjuts får de inte nu då man rakt av jämför vaccinerade med ovaccinerade.

   Jag rekommenderar dig också att läsa de andra studierna där man jämfört vaccinerade med ovaccinerade.
   http://journal.livingfood.us/2011/10/09/new-study-vaccinated-children-have-2-to-5-times-more-diseases-and-disorders-than-unvaccinated-children/

 5. Det enda man behöver vaccinera sig emot är sina egna rädslor, den bästa injektionen mot detta är självinsikt, ett frigörande från det kollektivt omedvetna och ett blint troende på auktoriteter. De s.k. auktoriteterna är precis lika rädda och okunniga som alla vi andra, detta går att utläsa i deras och i vårt handlande. När hälsoministern och läkarna i sitt handlande manifesterar sina rädslor om en förestående pandemi får rädslan fotfäste hos allmänheten och blir till en självuppfyllande profetia.

 6. Min son är 2,5 år och helt ovaccinerad. Han är både friskare och har mycket mer utvecklade kognitiva förmågor än sina jämnåriga kamrater. Tack för en fantastisk hemsida!

 7. Vi har nu lagt upp en film som visar sakligt hur illa det faktiskt är med vaccinationer. Vaccinet sprider de sjukdomar de påstås skydda oss emot. Ju fler som tar vaccin ju fler bär på smittan som leder till att flera måste ”skydda” sig mot sjukdomen som vaccinet sprider genom att vaccinera sig… sinnessjukt är den enda rimliga förklaringen till att det fortsätter utan att vi vägrar vacciner.

  • Linda Karlström says

   Ett stort tack till Frekvensapoteket för att ni specifikt tar upp vaccinfrågan på er hemsida! Jag blir så glad! Jag ser även att filmen ni lagt upp håller på att textas till svenska – det är härliga nyheter. Vet ni när textningen blir klar? Låt oss veta så vi kan informera våra läsare. Ni som inte orkar vänta på den svenska texten kan titta på filmen här:
   http://www.frekvensapoteket.com/#!__se-rek/vstc46=vaccin

 8. Lisa Andersson says

  Folk, läs på själva! Linda, på pricken!

 9. Han skuldbelägger alla som väljer att avstå från att vaccinera sig! Artikeln blir även ett hån mot dem som av solidaritet,men även av påtryckningar från all propaganda från myndigheter ,media, arbetsgivare, valt att vaccinera sig, för i Pandemrix fotspår vet vi idag medaljens baksida med alla svåra bestående biverkningar. Inte skriver han ett ord om det! Idag så ska alla flickor i 12-årsåldern massvaccineras med Gardasil,inte ser man några artiklar i vanlig media om att vaccinet kan ge fruktansvärda biverkningar,och att det inte ger ett tillräckligt skydd. Det är till att luras och skapar en falsk bild av att Gardasil skyddar mot cancer,och medför kanske i längden att flickorna inte kommer att gå på dessa cellprovstagningar de regelbundet blir kallade till från 23-års ålder. Vi har redan en förebyggande kontroll/uppföljning här i Sverige som absolut inte ger några biverkningar!

 10. Han avslutar med att vaccin är solidaritet! Han glömde nämna baksidan av denna solidaritet! Biverkningarna som kan ske,och om det sker så finns inget stöd att få vare sig från sjukvård eller myndigheter!

 11. Är det samma Andreas Ekström som håller på att skriva en bok om Carola. det bör göra honom väldigt kvalificerad att yttra sig om vacciner?!

Trackbacks

 1. […] Läs Linda Karlströms replik på Vaccin.me Dela det här (share): Om du kommenterar eller uttrycker en åsikt i ämnet är du personligen ansvarig för att det du skriver eller länkar till inte strider mot svensk lag. Anmäl upphovsrättsintrång via kontaktformuläret. Filed Under: HÄLSA Tagged With: Andreas Ekström, Linda Karlström, vaccin […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: