Gardasil – a sad girl? – Vaccinet som ökar risken för cancer

Gardasil biverkningar

Nu är det här. Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Idag, måndagen den 16 januari startar landstinget i Sörmland sin vaccinationskampanj. Frågan är om 18-åringarna, som vaccineras i första hand, fått allsidig information så att de kan fatta ett beslut som de i framtiden kan stå för? Risken finns nämligen att man inte alls kan springa ut glad och lycklig med studentmössan i högsta hugg efter en vaccinationsserie på tre doser.

Text: Linda Karlström | Foto: Wikimedia Commons

Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) erhållit nästan 23 000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av Gardasil. Det handlar till stor del om unga tonårstjejer som fått sina liv förstörda. Ifall Sanofi Pasteur MSD haft några som helst ärliga avsikter med sitt vaccin, hade de för länge sedan dragit tillbaka vaccinet från marknaden. Nu går de istället över lik för att tjäna pengar.

Vi hoppas att de som erbjuds vaccination är medvetna om att:

– Gardasil inte är ett vaccin mot cancer. Det är ett vaccin mot två slags humana papillomvirus-stammar (HPV) som i vissa fall kan leda till cancer hos vissa kvinnor. De andra två HPV-stammarna är mot genitala vårtor, som inte orsakar cancer.

– Det finns åtminstone 15 HPV-stammar som kan föranleda cancer. Gardasil-vaccinerade flickor/kvinnor kan alltså fortfarande få livmoderhalscancer på grund av de 13 andra stammarna som inte ingår i vaccinet.

– Vaccinet inte fungerar om personen redan är infekterad med någon av HPV-stammarna i vaccinet. Faktum är att Gardasil visat sig öka risken för cancer med 44,6 % om personen som vaccineras redan bär på HPV!

– Det inte finns några som helst bevis på att vaccinet skyddar mot cancer, eftersom man inte gjort några långtidsstudier.

– Vaccinet kan bana väg för andra HPV-stammar (som inte ingår i Gardasil) så att de blir mer virulenta i framtiden.

– När vaccinet testades användes aluminium som placebo. Aluminium är inflammationsframkallande och förstör blodhjärnbarriären så att gifter kan tränga igenom och skada hjärnan. På detta sätt föreföll vaccinet säkert eftersom vaccingruppen inte uppvisade signifikant mera biverkningar än placebogruppen.

Det är mycket viktigt att lära sig skillnaden mellan HPV och cancer. HPV är inte cancer. Det är en virusinfektion som kan leda till cancer om kroppen inte klarar av att bekämpa infektionen på naturlig väg. Det är dock precis vad kroppen oftast gör – inom loppet av två år! Faktum är att HPV är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva kommer att ha det någon gång under livet. Detta talas det dock inte om eftersom vi inte själva vet om att vi har HPV!

Riskfaktorer för att utveckla en kronisk HPV-infektion anses vara rökning, samtidiga herpes-, klamydia-, eller HIV-infektioner, långvarig användning av p-piller samt många förlossningar. Ett allmänt nedsatt immunförsvar ökar naturligt nog risken för att en HPV-infektion ska bli kronisk. Som alltid är ett bra immunförsvar det säkraste sättet att skydda sig mot sjukdomar – och dessutom är det riskfritt vad gäller biverkningar!

Källa med referenser: Don’t Give This to Your Daughter – Despite What Your Doctor Says 

Besök även Mammor mot Gardasil för mera information

Läs även artikeln: Gardasilhetsen startar – Vaccinet som ökar risken för cancer

Varning för HPC vaccinet!

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. vad för biverklningar kan man få av sprutan?

 2. man får sprutan gratis

 3. Kan en dotter ärvt HPV om mamman bär på det?
  Skillnad på om viruset vilar, är utläkt eller om könsvårtor finns under förlossningen?

 4. Ska jag bli orolig om jag tagit alla tre? Typ alla tjejer i min skola har tagit den..

 5. Vill bara säga att i fall läkemedelsindustrin hade varit rakt igenom godhjärtade och ärliga, så hade de inte förbjudit och/eller jobbat på att förbjuda sånt som gör folk friska. Tänk till lite… Världen är tyvärr inte genomgod. Därmed inte sagt att allt är dåligt eller att medicin inte borde finnas. Man ska ha rätten att själv kunna bestämma över sin hälsa.
  /Delara

 6. Vill bara säga TACK för att ni anstränger er för att folk ska få upp ögonen för att man måste tänka själv och inte svälja allt som vetenskap och läkare säger.
  Javisst, läkare är duktiga och har en lång utbildning, men det betyder inte att de kan allt. Jag och många andra är bevis på det.
  Sjukvården är verkligen sjuk….

 7. Linda du skriver: ”Faktum är att Gardasil visat sig öka risken för cancer med 44,6 % om personen som vaccineras redan bär på HPV!”

  Detta stämmer ej. Om du tar en titt på studie 013 i dokumentet som du refererar till, så har dom initialt hittat en riskökning med 44,6%, men när dom undersöker det vidare finner dom stora variationer i riskfaktorer mellan de olika subgrupperna (Gardasil gentemot placebogruppen), vilket i sig rcker för att förkasta resultatet. När dom dessutom sätter ihop resultaten av studierna 007, 013 och 015 som samtliga undersöker risken av cancer (utvecklande av CIN 2+) hos personer som haft påvisad HPV-infektionen innan får dom en ”riskökning” med 11,7%, ej 44,6 som du skriver. Det viktiga här är dock inte siffran 11,7 utan att man når 0 på ett 95% konfidensintervall, vilket betyder att resultatet ej kan anses signifikant. I denna sammanvägning fann man dessutom ingen total skillnad i riskfaktorer hos de båda subgrupperna.

  • Den initiala ökningen med 44.6% kan i högsta grad vara det enda relevanta från studien eftersom CIN2/3 (cervical intraepithelial neoplasia) INTE är cancer.

   Däremot har Merck medgivit i sin litteratur att man hoppat över att testa vaccinets genetiska toxicitet dvs vaccinets förmåga att skada DNA vilket kan leda till cancer eller andra mutationer.

   CIN2 leder endast till carcinoma i 5% och CIN3 leder endast till carcinoma i 12% av fallen.

   Ett konfidensintervall talar inte om/beskriver risken att verkligen utveckla cancer från precancerösa tillstånd. Det är många faktorer som kan bidra till fullt utvecklad cancer.

   Dessutom har man använt samma adjuvans som vaccinet innehåller dvs amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat till placebogruppen vilket gör att man kan presentera resultaten så att ingen ”total skillnad” kan påvisas i de båda subgrupperna.

   Det finns inte och det har aldrig funnits en studie för detta vaccin som påvisar någon egentlig effekt mot livmoderhalscancer – endast precancerösa tillstånd vilka alltså spontanläker i 95 % .
   ”clinical trials show no evidence that HPV vaccination can protect against cervical cancer”
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

   Studien som diskuteras ägs/har utförts av Gardasiltillverkaren och det ligger i deras intresse att få ett godkännande av myndigheter.

   Jag och många andra anser att det tillverkaren presenterar i mångt och mycket är bias med tanke på vad jag beskrivit ovan.

   Du har naturligtvis rätt att vara av annan åsikt/tolkning trots att du inte har en livmoder att bekymra dig om.

   Hoppas du kontrollerar dig själv att du inte har HPV och kanske infekterar din partner gång på gång vilket kan anses som en stor riskfaktor i sammanhanget då kroppen inte hinner att läka ut pga konstant exponering av HPV vid oskyddat samlag som är mycket vanligt i homogena förhållanden.

   • Lite svar på tal:

    ”Den initiala ökningen med 44.6% kan i högsta grad vara det enda relevanta från studien eftersom CIN2/3 (cervical intraepithelial neoplasia) INTE är cancer.”

    Svar: Jag beskrev ju precis att det inte är en riskökning med 44,6%. Och ja, om du vill gå upp ett steg i diskussionsnivå, så är inte CIN och cancer samma sak, och ja dom flesta CIN 2/3 läker ut spontant.

    ”Däremot har Merck medgivit i sin litteratur att man hoppat över att testa vaccinets genetiska toxicitet dvs vaccinets förmåga att skada DNA vilket kan leda till cancer eller andra mutationer.”

    Svar: Stämmer säkert. Men hur hade du velat att dom skulle testa detta? Med in vitro studier? Hur relevant skulle den studien vara? Pratar du in-vivo så finns väl ingen bättre typ av studie än den dom gjort, då vi i detta fall ändå är intresserade av riskökningen hos just människor (ej möss) som är HPV-bärare?

    ”CIN2 leder endast till carcinoma i 5% och CIN3 leder endast till carcinoma i 12% av fallen.”
    Svar: Precis. CIN 2/3 leder inte alltid men ibland till cancer. Två saker är värda att ta upp här. Utvecklandet av CIN 2 brukar gå snabbt och oftast på ett par år, vilket gör att det lämpar sig för forskning. Eftersom vi redan vet sedan innan att CIN 2 (och 3 i ännu högre grad) i vissa fall leder till cancer kan man HÄRLEDA att vaccinet skyddar mot cancer om det skyddar mot CIN 2/3. Steget CIN 2 -> CIS -> invasiv cancer tar oftast minst 10 år och lämpar sig ej för studier och är dessutom i högsta grad omoralisk idag, då vi kan konisera. Menar du på allvar att man skulle starta en vaccinationsstudie där man fortsätter följa CIN 3 patienterna UTAN att konisera och låta dom dö i cancer, bara för att kunna bevisa att vaccinet skyddar mot cancer (när hela läkarkåren idag redan är överens om att man troligen skyddar mot invasiv cancer om man skyddar mot CIN)?

    ”Ett konfidensintervall talar inte om/beskriver risken att verkligen utveckla cancer från precancerösa tillstånd. Det är många faktorer som kan bidra till fullt utvecklad cancer.”

    Svar: Det du skriver stämmer, men jag förstår inte riktigt varför du skriver det. Är det som svar på något jag skrivit?

    ”Dessutom har man använt samma adjuvans som vaccinet innehåller dvs amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat till placebogruppen vilket gör att man kan presentera resultaten så att ingen ”total skillnad” kan påvisas i de båda subgrupperna.”

    Svar: Det är alltså adjuvansen du har problem med? Finns det några särskilda studier som talar för att detta ämne skulle vara carcinogent eller är det bara allmän misstro mot kemikalier från din sida?

    ”Det finns inte och det har aldrig funnits en studie för detta vaccin som påvisar någon egentlig effekt mot livmoderhalscancer – endast precancerösa tillstånd vilka alltså spontanläker i 95 % .
    ”clinical trials show no evidence that HPV vaccination can protect against cervical cancer”
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

    Svar: Upprepar det jag skrivit innan. Tycker du att vi ska starta studier där vi låter patienternas CIN utvecklas hela vägen till invasiv cancer och eventuellt låta dom dö, för att du vill ha detta bevis?

    Studien som diskuteras ägs/har utförts av Gardasiltillverkaren och det ligger i deras intresse att få ett godkännande av myndigheter.

    Svar: Om man bortser från grundforskning fungerar nästan alla läkemedelsforskning på detta sätt. Alternativet vore att staten skjutsade in enorma summor pengar i läkemedelsforskning eller att alla om sysslar med detta skulle arbeta gratis? Jobbar du personligen aktivt för att få något av det ovanstående att ske?

    ”Jag och många andra anser att det tillverkaren presenterar i mångt och mycket är bias med tanke på vad jag beskrivit ovan.

    Du har naturligtvis rätt att vara av annan åsikt/tolkning trots att du inte har en livmoder att bekymra dig om.

    Hoppas du kontrollerar dig själv att du inte har HPV och kanske infekterar din partner gång på gång vilket kan anses som en stor riskfaktor i sammanhanget då kroppen inte hinner att läka ut pga konstant exponering av HPV vid oskyddat samlag som är mycket vanligt i homogena förhållanden.”

    Svar: Och hur tycker att jag ska koontrollera om jag har HPV? Ta några random biopsier lite här och var på min penis? Eller hur menar du? Är du medicinskt skolad på något sätt ö.h.t.?

    • Detta är inte något forum för kunskapsmätning utan jag anser fortfarande att du har all rätt till att gilla HPV vaccin.
     Jag gör det inte.

     Bara för att nästan all läkemedelsforskning har skett på ett visst sätt talar ju inte för att den är rätt eller hur?

     VIOXX som hade samma tillverkare som Gardasil, har tagit livet av hundratusentals under den tid det fick säljas och orsakat många fler onödigt lidande innan det stoppades.

     Det vore smickrande för dig om du kunde inse att ifrågasättandet som råder i vaccindebatten kommer pga att mer information blir tillgänglig för tidigare ovetande mottagare av myndigheters/tillverkares/medias många gånger felaktiga information om läkemedel/vaccin.

     Samma fenomen kunde noteras under upplysningstiden – inget unikt öht – auktoriteter ifrågasattes då också.

     Blodprov antar jag skulle vara det enklaste sättet att utröna om du bär på HPV antikroppar.

     Ditt arroganta sätt att ifrågasätta mig om jag har någon medicinsk skolning tyder dessutom på en hög grad av omogenhet hos dig som individ.

     Något jag dock märkt hos bl a flertalet läkare, som tex när jag för ca 10 år fick diagnosen bröstcancer och valde att behålla mitt bröst samt tacka nej till konventionell vård. De flesta kände sig mycket hotade av mitt val av behandling – vilken jag utförde själv med hjälp av min då 10-åriga dotter – och skred över gränsen för vad som kan anses etiskt hur man agerar mot en människa som nyligen diagnosticerats med en såpass allvarlig degenerativ sjukdom.

     De var rädda för att jag valde något annat precis som du visar rädsla när din egen etablerade sfär ifrågasätts.

     Googla ödmjukhet och respekt för andras åsikt är du bussig.

     Var rädd om din snorre och var du stoppar den om du nu skulle tillhöra det lilla antalet – 2.6% – som inte bär på HPV antikroppar!
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC540188/

     • Det här börjar ju likna ett skämt. Så här blir det när folk som saknar allt vad medicinsk bildning heter skall försöka diskutera dessa frågor. Tror du att det är inte för inte som läkarutbildningen är mer än 7 år lång (inkl AT)? Och att den fortsatta specialiseringen inom dermatologi/venereologi/gynekologi/infektionsmedicin (eller annan specialitet med intresse i denna fråga) är mer än 5 år lång? Att man skall forska ungefär 5 år heltid innan man doktorerar? Att dom flesta professorer forskat i minst 20 år utöver det också? Tror du att du har den kunskap som krävs för att förstå dig på dessa frågor på den nivå de annars diskuteras? Du skriver att du har konventionell sjukvårdsutbildning på din egen hemsida? Exakt vad är det för utbildning?

      Du skriver att det rör sig om 2,6% som ej bär på HPV antikroppar. Detta stämmer ej. För det första är det inte tal om antikroppar utan HPV-DNA oralt och genitalt. Ej samma sak, och påvisar totalt olika saker (den ena aktuell infektion, den annan att man någon gång i livet haft infektionen). I studien du refererar till har de testat efter HPV DNA i genitala och orala prover och funnit att KOMBINATIONEN ”HPV-fri moder-fader-son” (alltså att samtliga i familjen är HPV-DNA fria oralt och genitalt) är 2,6. INTE att 2,6 % av befolkningen är HPV. KOMBINATIONEN (alltså fall fär samtliga i familjen var HPV-DNA-fria) förekommer i 2,6 % av fallen. Förstår du skillnaden?

      Förutom att du helt och hållet missförstått vad siffran 2,6 % används i för syfte i studien har du mage att prata om att ”Finsk studie visar att endast ett 2.6 % var HPV fria vilket innebär att ger du ditt barn HPV vaccin kan de löpa 44.6% större risk att få livmoderhalscancer i framtiden.” på din egen hemsida. Förstår du HUR långt ifrån sanningen detta är? Där alltså både siffran 44,6%, som vi tidigare förkastat. är falsk samt siffran 2,6%? Och detta har du mage att lura i folk som googlar Gardasil och finner din hemsida bland de första resultaten?

      Du bevisar ju tydligt att du ej besitter den medicinska kunskap för att ens avläsa de simplaste medicinska artiklar korrekt!

      Låt mig ge dig ett råd. Om du nu är så passionerad i denna fråga, så varför inte anstränga dig lite som oss andra? Gå och skriv högskoleprovet, studera/jobba de 15-20 år jag tidigare skrivit om. Sen kan du börja forska i denna fråga på allvar.

      Tills dess råder jag dig att sluta förvilla unga flickor med att plocka ut valfria siffror från forskningsrapporter, hitta på vad de skall representera, och härleda follkomligt orimliga slutsater ur dina påhittade fakta. Visst, för all del, behandla din egen dotter med källvatten eller homeopati eller vad det nu är du sysslar med, men packa inte på andra dina ovetenskapliga metoder! Det är människors liv vi pratar om.

      PS. Som en total sidonot, men bara för att gå till botten med saker, hur tycker du egentligen att jag ska göra med mitt samliv (något du verkar intressera dig för)? Vi säger att världen fungerar så som du inbillat dig att den gör. Att 97,4% av befolkningen bär på HPV-antikoppar (vilket de ej gör). Och att bärandet av HPV-antikoppar skulle påvisa aktuell HPV-infektion (vilket det ej gör). Men OM det nu hade varit så som du fått för sig att det är. Menar du då att alla dessa 97,4% ständigt skall använda kondom i sina homogena förhållanden? Du skriver ju nämligen: ”Hoppas du kontrollerar dig själv att du inte har HPV och kanske infekterar din partner gång på gång vilket kan anses som en stor riskfaktor i sammanhanget då kroppen inte hinner att läka ut pga konstant exponering av HPV vid oskyddat samlag som är mycket vanligt i homogena förhållanden.” Hur ska vi få barn i framtiden tycker du?

      Om du ska svara, så var det sista bara en sidonot för att påvisa din avsaknad av analysationsförmåga, medicinsk kunskap och logik. Svara helst på det jag skrivit överst i första hand.

      • Svar till Dr:

       Varför skulle jag ge dig mitt CV?

       Förstår du att om man bär på HPV DNA innebär detta att man har bildat antikroppar
       precis på samma sätt som man vill ha en reagens med antikroppsbildning vid vaccineringen?
       De 2.6% i studien är vägledande för hur få det egentligen är som är HPV fria. Statistik kan alltid tolkas på olika sätt.

       Förstår du att vi talar om ett korttidsvaccin ( 4-5 år) men att myndigheterna lurar föräldrar till att tro att det räcker med 3 sprutor + cellprovstagning för fullgott skydd som man skriver i de papper föräldrar får skriva under?

       De kan också ge sitt skriftliga medgivande att uppgifter om deras dotters vaccinering sparas i dataregister.
       De blir dock INTE informerade om att dessa uppgifter skall ligga till grund i cohortstudier vilka senare presenteras som studier.
       Hur vetenskapligt är detta? Hur seriöst är detta?

       Tilläggas bör att det inte är i bipackssedeln http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=7&UserTypeID=2

       som informationen står att det är ett korttidsvaccin utan det är i produktresumén http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=6 man kan läsa detta.

       När jag konfronterat Läkemedelsverket med dessa fakta meddelas att man bara följer Socialstyrelsens rekommendationer.
       Detta ger ivf mig signaler att man undanhåller fakta för slutanvändaren/de flickor som tar vaccinet.

       Exempel; ger man en 9-åring Gardasil anses vaccinet i dagsläget räcka 4-5 år framåt i tiden. Vilka 13,14-åringar får livmoderhalscancer?

       Hur booster vaccineringen skall ges vet ingen idag——> Hmmmmmm——-> ytterligare 1-2-3 sprutor vart 5 år??

       Hur påverkas kroppen vid ständigt återkommande boosters? Inga studier finns i dagsläget ö h t.

       Övriga påståenden/kommentarer i ditt svar kan jag bara bemöta med ett ord: infantilt.

       En är dock värd att bemöta; Ja det är människors liv vi pratar om.

       Det verkar många gånger lätt för de som verkligen innehar den typ av utbildning du beskriver i ditt svar – vilket inte säger att du besitter densamma – att erbjuda behandling/medicinering för att sedan inte ta något ansvar alls.

       Det är alltid den enskilde individen som får stå med konsekvenserna/biverkningarna av de behandlingar/råd/vaccin sjukvården bistår med/erbjuder. Detta har många erfarit med sina liv som insats.

       ”Behandlingen var framgångsrik men patienten dog”.

       Att göra aktiva val man känner man vill leva med och kritiskt granska det man erbjuds är ett av de mål jag strävar efter samt att förmå så många som möjligt att göra detsamma.

       Dina verkar vara något helt annat.

      • Tack DR! Vad skönt att du sätter den okunniga skrämselpropagandan på plats. Tyvärr kommer antagligen ägaren till hemsidan radera dina inlägg eftersom de är sakliga, vetenskapliga och rättolkade.

       Jag jämställer hela den här debatten med ”intelligent design” -rörelsen VS evolutionsrörelsen i USA.

       Nu till artikelförfattaren:
       Hur känns det att ljuga och vilseleda medmänniskor med mindre benägenhet till källforskning? Hur känns det att bidra till en större risk för livmodershalscancer hos den mänskliga populationen? Är du nöjd över att du tror dig veta bättre än utbildade forskare och läkare? Är du nöjd med din förståelse för vetenskapen?

       Min källkritiska åsikt är att du är lika missledd och grym som de som fortfarande påstår att jorden är platt och att hemska saker kan hända om man inte ”hoppar på tåget”.

       • Linda Karlström says

        Erik, denna sajt är till för att föra fram sådan forskning och sådana erfarenheter som vanligtvis mörkläggs av myndigheter och sjukvård. Vi vill att människor själva ska tänka, ifrågasätta och använda sitt eget sunda förnuft när de gör val i livet. Vi vill att människor ska fatta välgrundade beslut som de i framtiden kan stå för. Detta kan de inte göra om de inte får tillgång till fakta. Det är väldigt svårt att fatta bra beslut på basen av dålig information.

        Idag får vi dålig information från myndigheter och sjukvård. Den är snedvriden och gynnar läkemedelsindustrin, eftersom det är just denna industri som förser forskare och blivande läkare, etablerade läkare och annan sjukvårdspersonal med information.

        Innan du anklagar någon för att ljuga, kanske du borde ta dig en titt i spegeln. Hur kan DU vara så säker på att risken för livmoderhalscancer ökar om man inte vaccinerar sig? Ingen annan är säker nämligen. Det finns inga bevis för att vaccinet skyddar mot cancer, man bara TROR att det gör det. Har kan DU tro dig veta bättre än utbildade forskare och läkare – det finns nämligen otaliga i denna yrkeskategori som motsätter sig vaccination. Är du själv nöjd med din förståelse för vetenskapen, eller vill du lära mera?

        Dina frågor riktas till artikelförfattaren. Artikeln ovan är en sammanfattning av en artikel av dr Joseph Mercola, vilket du ju säkert sett eftersom länk till källan finns i slutet. Om du vill att han ska förstå vad du skriver borde du gå in på artikelkällan och skriva din hälsning på engelska. Jag vet dock inte om han tar sig tiden att svara på dina intelligenta frågor.

        Nej du Erik, jag säger som dig: Min källkritiska åsikt är att du är lika missledd och grym som de som fortfarande påstår att jorden är platt!

        Ha det gott.

        • DU Linda har författat artikeln, dubär redaktör och har kontroll på vad som blir godkänt i kommentarsfältet om jag inte har fel i frågan.

         Och att erkannä att man kan ha fel är något som vetenskapen har som dygd. Du däremot har bildat en egen uppfattning om hur saker verkligen lkigger till. Du säger att vaccinet är farligt, trots att inga dödsfall eller alllvarliga biverkningar påvisats vetenskapligt.

         Du missar poängen. Jag tror inte att kag vet bättre än forskbibgebs framsteg i sakfrågan, det är det DU gör.

         • Linda Karlström says

          Erik. Ja, jag har författat artikeln, men om du orkar läsa till slut ser du att jag har en källa med referenser, direktlänkat. Om du klickar på den kommer du till en artikel av Mercola. ”Min” artikel är en sammanställning av den – orsaken att jag skrev ”Text: Linda Karlström” istället för ”Översättning och sammanställning: Linda Karlström” är att ingressen och det inledande stycket inte är hämtat från Mercola. Det var dumt av mig att tro att du skulle känna till det primitiva i att skjuta budbäraren.

          I övrigt – tack för ett gott skratt!

       • Eftersom det är ägarna som godkänner kommentarerna så är det mindre sannolikt att vi raderar det vi redan godkänt 🙂

        Resten av dina frågor är inte ens värda att besvaras…

        Men eftersom du verkar så säker på din sak kan du få lite att fundera över:

        Det är synd att människor drar förutfattade meningar av en text pga fina ord och matematiska uträkningar. Detta kan leda till att vissa istället bedömer artikelns språk och form snarare än själva resultatet. Människor i vårt samhälle har en enorm tilltro till vetenskap men det är viktigt att förstå att allt som publiceras som vetenskapligt inte behöver vara några definitiva sanningar. Annars kan människor manipuleras till nästan vad som helst, i vetenskapens namn.

        Men detta gäller säkert inte dig som är så insatt själv och kan FÖRSTÅ vad som är rätt…

        Lite kul info jag hittade om vad människor upplever som vetenskapligt: Tre forskare vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) har knåpat ihop ett intressant program som heter SCIgen — An Automatic CS Paper Generator. Programmat skapar falska vetenskapliga artiklar, vilka innehåller grammatikaliskt felfri text med till synes vederhäftiga figurer och diagram och referenser. Trots att texten är rena rappakaljan ser den ytligt betraktad ut som om den är seriös. Programmet innehåller mängder av just nu populära inneord och inneuttryck inom området nätverk och systemteori, vilka sätts samman slumpmässigt, men samtidigt styrs processen av vissa regler. MIT-forskarna skickade en av sina artiklar med den imponerande rubriken ”Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy” (vad det nu betyder) till en vetenskaplig konferens (WMSCI i Orlando, Florida). Det roliga var att artikeln blev antagen och författarna inbjöds att föreläsa i ämnet under konferensen. De som skulle granska artikeln blev tydligen så imponerade av denna, som givetvis var helt omöjlig att förstå, eftersom det inte fanns något att förstå, att de släppte igenom den. Stor skandal med andra ord!

        Till och med nobelpristagare har klagat över att de haft svårigheter att få sina revolutionerande artiklar publicerade. Förutom bristande begåvning hos många referees, är säkert en bidragande orsak till motståndet mot att publicera nya teorier, att auktoriteterna inom det aktuella området riskerar att tappa prestige om den nya teorin slår igenom (även forskare är givetvis människor med allt vad det innebär av både goda och dåliga egenskaper, där vi bland de senare finner; avundsjuka, prestige, bristande intelligens, maktbegär och ibland ren och skär ondska). Peer review innebär tyvärr alltför ofta att ”intellektuella giganter” granskas och kontrolleras av ”intellektuella pygméer”, vilka refuserar allt de inte förstår eller som inte stämmer med vad som är politiskt korrekt.

        Och om man inte kan lita på att forskningsresultat avrapporteras korrekt, vem kan man då lita på? Kanske blir slutsatsen att var och en måste träna sin kritiska förmåga och inte lita blint på auktoriteter (Ragnar Levi, redaktör SBU vetenskap och praxis 1/2009)

        Hur du väljer att göra dina tolkningar är upp till dig men det är tydligt att du följer strömmen för vad ditt medvetande är van vid då allt annat uppfattas som skrämselpropaganda.

        Mer om detta intressanta ämne kan du läsa här http://www.gluefox.com/trov/peer.shtm

        • Så du menar alltså att bara för att inte all vetenskap är perfekt i sin kritik och verifiering så är Gardasil farlig?

         • Tack för ett gott skratt!

          • Varsågod!

           Men om du inte förstod vad jag menar kan jag utveckla:

           Hela den här sajten går ut på att kritisera vaccin och utmåla läkemedelsindustrin som en sorts Orwellsk ”storebror” som inte bryr sig om samhällsnytta och en hälsosam civilisation.

           Vaccin.me använder sig OFTA utav VAERS som källa trots att de själva på sin sida säger att deras data inte är tillförlitlig. Vidare slänger ni siffror och statistik omkring er utan att sätta in dem i sitt rätta sammanhang och syfte, precis så som Dr påpekat. Ni bortser även helt ifrån det faktum att de dödsfall och skador ni talar om inte har kunnat knytas till vaccination vid obduktioner.

           Hela poängen med naturvetenskapen är att den ska valideras, verifieras och stå emot stora prövningar innan den godkänns. Medecinföretagens utveckling av mediciner går även de igenom dessa processer.

           Jag påstår mig inte kunna allt i frågan, men jag uppmanar alla att lita mer till vetenskap än några foliehattar som bildar en uppfattning om vaccination utifrån känsloargument och sedan handplockar siffror för att styrka sin åsikt.
           Precis så gör även intelligent designrörelsen i USA.

          • ”Hela poängen med naturvetenskapen är att den ska valideras, verifieras och stå emot stora prövningar innan den godkänns. Medecinföretagens utveckling av mediciner går även de igenom dessa processer.”

           Precis och det är just det man inte gjort med vacciner!

           SOS: Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling.

           Svar: Ursäkta, men hur kan ni veta det? Inga studier är gjorda på vacciners effektivitet och säkerhet från början, utan man har bara antagit att de fungerar och utifrån det synsättet jämför man nya vacciner med de gamla.
           När det tillkommer ytterligare ett vaccin mot en sjukdom, så måste det nya vaccinet i stället prövas i jämförelse med det vaccin som redan finns och används.

           SOS: En möjlig form av långtidsuppföljning är att följa sjukdomsförekomst före och efter att ett vaccinationsprogram har införts, vilket motsvarar en öppen kohortstudie. För några av de vacciner som utvecklades i början av förra seklet är det denna form av dokumenterad vaccinationseffekt som utgör det vetenskapliga underlaget för dagens vaccinationsprogram.

           Svar: För det första: i början av förra seklet fanns inte möjlighet att göra laboratorietester för att avgöra exakt vilket virus en patient bar på. För det andra: studier har visat att läkare vid epidemier tenderar att överdiagnosticera sjukdomen, och underdiagnosticera efter att människor blivit vaccinerade på grund av en övertro på vaccinets effekt. Alltså är siffror från tiden då vaccin infördes inte helt tillförlitliga.

           Vad lär sig då läkare om vacciner i sin utbildning:

           I ett samtal med en studerande läkare frågade jag vad de fick lära sig om biverkningar, om det typ bara var lite feber, svullen arm och sådant smått. Inte ens det hade de sagt något om. Biverkningar existerar tydligen inte! Det enda de fått lära sig var att TBC vaccinet inte var så effektivt, ej heller diarrèvaccinet vid utlandsvistelse men det kunde man rekommendera ändå för där fanns inga biverkningar…

           Så med tanke på att blivande läkare inte lär sig att biverkningar existerar är det inte speciellt konstigt att de inte ser dem. I relation till detta så vet man att endast 1-10% av alla biverkningar verkligen bli rapporterade vilket betyder att det antagligen är oändligt fler skadade än vad vi vet.

           http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/UCM201419.pdf

           En annan stor orsak till att läkemedel i stor grad framhävs som botemedel eller som bästa förebyggande åtgärd är att så mycket som 59 procent av de som sätter upp de medicinska riktlinjerna också har finansiella kopplingar till olika läkemedelsbolag. Detta är något som kan få konsekvenser för patienten. Problemet diskuteras i ”Health policy report”, NEJM 2004. Redan på läkarutbildningen börjar en relation byggas mellan studenterna och läkemedelsbolagen i form av gåvor av olika slag. Detta i sig kan också leda till att framtida handlingar sker i läkemedelsindustrins favör: ”Mottagaren av en gåva eller en givmild gest får samtidigt en känsla av skuld. Tacksamhetsskulden tenderar att påverka mottagarens beteende oavsett om han/hon är medveten om det. Denna känsla av förpliktelse är inte relaterad till storleken på den ursprungliga gåvan eller förmånen.”

           http://www.universityofcalifornia.edu/senate/underreview/pharmaceutical.articles.0107.pdf

          • Du gör ju bort dig. Bara för att vaccin som framställdes för ca 100 år sedan inte var optimala så ska vi inte använda dagens vetenskapliga förmåga att framställa bättre läkemedel?

           Men jag förstår din ståndpunkt. Du vill hellre att folk ska komma till din healingpraktik och lukta på lite rökelse för flera hundra kronor per gång. Jag förstår inte varför jag ens har en diskussion om vetenskap med någon som lever på att sälja placebo marknadsförd som läkekonst.

           ”59 procent av de som sätter upp de medicinska riktlinjerna också har finansiella kopplingar till olika läkemedelsbolag”

           Du kan inte dra paraleller till sverige med hur läkemedelsbolagen smörjer läkarstudenter i USA. I sverige bestämmer läkemedelsverket vilka läkemedel som godkänns och subventioneras. Ipso Facto: det finns ingen konspiration i Sverige eller många andra länder.

           Menar du att du förövrigt att du gjort en studie av läkarstudernas kunskap om biverkningar? Är den opponerad eller publicerad eller är det bara en anektdot?

          • Det är du som gör bort dig. Dels för att du inte förstår vad du läser, nyare vacciner jämförs med de som var då och dels för att detta inte är detsamma som att det är felaktigt att framställa läkemedel.

           Att försöka nedvärdera mig som människa kommer du ingen vart med men det är tydligt att ditt seende av hur saker och ting ligger till är långt ifrån hur det verkligen förhåller sig.

           Läkemedelsindustrin tillverkar och säljer vaccin. Den tillhandahåller också information till sjukvårdspersonal, riksdag och allmänhet, utbildar läkare och har ett nära samarbete med Socialdepartementet.

           Svaret på din sista fråga står tydligt i min förra kommentar. Återigen visar du att du inte förstår vad du läser.

          • ”I relation till detta så vet man att endast 1-10% av alla biverkningar verkligen bli rapporterade vilket betyder att det antagligen är oändligt fler skadade än vad vi vet.”

           Hur i helskotta kan du dra den slutsatsen?
           VAERS SÄGER SJÄLVA ATT DERAS DATA INTE ÄR TILLFÖRLITLIG!!!!!!!!!!!!!!!
           Vem som helst kan skriva vad som helst i den databasen.
           Om du vill kan jag gå in och skriva att jag fick ett spontantkönsbyte och bajsade ut kanelbullar efter att jag tagit Gardasil.

          • Lustigt att du återigen tar upp VAERS då detta system används för egen favör av just vaccinförespråkare. Detta system används vid vissa utvalda tillfällen för att lugna allmänheten och bevisa säkerheten hos nya vaccin, vilket var fallet med t ex vaccin mot vattkoppor och hepatit A. I dessa sammanhang ser man positivt på systemet men när man sedan genomsöker VAERS och finner biverkningar som autism, mental retardation och permanenta hjärnskador till följd av MPR vaccin, så avfärdas uppgifterna.

           En annan paradox är när man från tillverkare och förespråkare av läkemedel hör ”att en statistisk ökning av en biverkning Y i personer som intar läkemedlet X inte kan räknas som ett orsakssamband mellan X och Y”. Ändå så är alla kliniska förbättringar, om så bara marginellt, det som det medicinska etablissemanget bygger sina framgångar på. Detta är några av flera brister, i den så kallade evidensbaserade medicinen, som leder till ignorans av allvarliga biverkningar.

           Nu säger vi tack och hej till dig så länge du inte har bättre källor än din allmänna uppfattning att komma med.

          • Linda Karlström says

           Nu börjar jag tröttna. Du behöver inte skrika. Har du någonsin tänkt på att det faktum att VAERS själva säger att deras data inte är tillförlitlig, också betyder det som Marina gång på gång talat om; nämligen att endast 1-10 procent av alla biverkningar anmäls? Om du vill skicka in att du bajsat ut kanelbullar får du väl göra det. Sedan är det upp till var och en att bedöma trovärdigheten. Jag ser ingen orsak till att över hundra rapporter om dödsfall efter Gardasil anmäls för skojs skull.

           Diskussionen med dig är avslutad för den leder ingen vart. Du har inte den minsta intention att lära dig mer eller se utanför boxen. Vi har viktigare saker för oss än att tjafsa med dig. Fortsätt du att leva i din lilla värld, så sköter vi vårt. Lev väl.

  • ”Kvarstår gör att inget HPV vaccin någonsin visats skydda mot livmoderhalscancer eller någon annan cancer alls. Man kan få livmoderhalscancer utan att det finns ett spår av HPV, dessa cancrar är ofta mycket mer aggressiva än de där HPV detekterats. Ska man då dra slutsatsen att HPV är en skyddande faktor? I de fall där patienten får cancer är viruset integrerad i värdens genom. Ingen fördel alls för viruset som inte kan göra nya viruspartiklar. Det blir mao en aborterad infektion från virusets sida. Naturen är klok och tänker alltid hållbart. Människor komplicerar alldeles för mycket.” -Ann-Charlotte Stewart

   We carried out a systematic review of HPV vaccine pre- and post-licensure trials to assess the evidence of their effectiveness and safety. We find that HPV vaccine clinical trials design, and data interpretation of both efficacy and safety outcomes, were largely inadequate. Additionally, we note evidence of selective reporting of results from clinical trials (i.e., exclusion of vaccine efficacy figures related to study subgroups in which efficacy might be lower or even negative from peer-reviewed publications). Given this, the widespread optimism regarding HPV vaccines long-term benefits appears to rest on a number of unproven assumptions (or such which are at odd with factual evidence) and significant misinterpretation of available data. For example, the claim that HPV vaccination will result in approximately 70% reduction of cervical cancers is made despite the fact that the clinical trials data have not demonstrated to date that the vaccines have actually prevented a single case of cervical cancer (let alone cervical cancer death), nor that the current overly optimistic surrogate marker-based extrapolations are justified. Likewise, the notion that HPV vaccines have an impressive safety profile is only supported by highly flawed design of safety trials and is contrary to accumulating evidence from vaccine safety surveillance databases and case reports which continue to link HPV vaccination to serious adverse outcomes (including death and permanent disabilities). We thus conclude that further reduction of cervical cancers might be best achieved by optimizing cervical screening (which carries no such risks) and targeting other factors of the disease rather than by the reliance on vaccines with questionable efficacy and safety profiles. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23016780

  • Tja, så kan man kanske resonera. Jag håller med om att riskfaktorena kullkastar resultatet, för man kan ju välja vilka riskfaktorer man ska titta på och välja dem som ger mest fördelaktigt resultat. Men tittar du riktigt nogrannt så ser du att det finns två tabeller som visar väldigt höga värden på riskökningen, 44,6 respektive 33,7. Då får vi ett snitt på 39,15 som verkligen är signifikant, och är långt ifrån noll som du vill ha det till. Dessa siffror är rimligare att ta fasta på och torde skvallra mer om det faktiska förhållandet, än att använda sig av statistiska begrepp som förmodligen är mer förankrade i ett önsketänkande från de involverade än i sann vetenskaplig anda. Som jag ser på det så borde det inte i en enda subgrupp bli en riskökning med ett värde på över 0. Allt över 0 innebär i detta sammanhang att vaccinen ökar risken. Det är väl en sak om ett vaccin inte hjälper, men det är en helt annan sak om det tvärtom ÖKAR risken. Det där som statistikerna hitta på att det måste vara 0 i ett visst konfidensintervall gör ju att det mest uppenbara och som man kan förstå med sunt förnuft helt kullkastas. Det är inte så att jag förkastar hela statistikläran, eftersom den är matematisk i sin grund men i det här fallet så lämnar jag till läsaren att avgöra hur man ska tolka resultatet.

   • Du skriver väldigt otydligt och jag tror inte du förstår alla begrepp du använder men jag ska göra ett försök ändå.

    För det första kan man inte ta ett snitt på dom två studierna med högst riskökning, och sedan ta ett snitt på dessa (vilket du förövrigt gjort på fel sätt, du behöver ta hänsyn till storleken på varje studie också, du kan inte ta ett snitt rakt av).

    Dom har ju själva gjort en korrekt sammanvägning på de tre studierna och kommer fram till en riskökning med ca 11%. Problemet är bara att man inte får nå/korsa 0 på ett 95%-igt konfidensintervall om man vill att resultatet ska anses signifikant. Det är så vetenskapen fungerar. Det kan tyckas märkligt vid första anblick själv, men jag har själv forskat medicinskt i mina yngre år och jag kan säga dig att jag fått fram resultat som påvisat 3-400% skillnader mellan olika läkemedel, men där jag fått ett alldeles för spritt CI (korsandes 0) och lågt p-värde och därmed ej fått kalla resultaten signifikanta. Och det med all rätt. Det finns en anledning att man använder sig av CI, p-värde m.m. och det är för att dessa siffror säger betydligt mer om resultatet än den siffra (11,7) vi här kallat ”riskökning”.


    • Jag vet mycket väl vad det betyder med signifikans, men vad jag menar är att detta lätt kan manipuleras. Det betyder att man inte kan lita forskningen. Faktum är att med hjälp utav statisktisk manipulation så kunde Gardasil helt enkelt uppnå samma skyddseffekt som Cervarix TROTS att Gardasil bara uppges skydda i 43% jämfört med Cervarix 90%. Att de ÄNDÅ får samma utfall i skyddseffekt beror just på att man använder sig av statisktiska begrepp som trollar bort skillnaderna. Detta är mycket vilseledande för kunden och jag tycker tom att det är brottsligt. Men du försvarar alltså detta!?
     ”Det viktigaste utfallsmåttet för skyddseffekt i kliniska studier är det mot äkta förstadier till livmoderhalscancer, så kallad precancer, oberoende av orsakande HPV-virus. Här skyddar Cervarix i nio fall av tio (93 procent, FASS 2011) jämfört med Gardasil 43 procent (Munoz et al, J Natl Cancer Inst 2010). Därför är det mycket förvånande att de två vaccinerna gavs samma poäng för cancerskydd, vilket ytterst avgjorde upphandlingen.” http://www.dn.se/debatt/landstingens-kovandning-okar-cancerrisk-hos-flickor

     Varför tror du upphandlingen av Gardasil gjordes upp av hemlig expertgrupp, varför krävde Sanofi Pasteur MSD (Gardasil) att få ha en egenhändigt framtagen beräkningsmall? Och varför är anbuden hemlighetsstämplade när Glaxo Smith Kline väljer transparans.

     Det är inget fel att ha ett matematiskt/statistiskt inriktat sinnelag, och det är inte fel att tro att forskarna är objektiva när de ska rapportera resultaten till uppdragsgivaren, och det är inget fel att tro gott om läkemedelsföretagens välvilja att försöka förbättra vår hälsa. Men om man betänker att 100 000 människor dör till direkt följd av sina biverkningar i USA och därmed är fjärde vanligaste dödsorsaken i USA så undrar jag om dessa företag verkligen har vår hälsa och välmående som största prioritet. Dessa siffror kommer från FASS egen hemsida (ja, man ändrat lite på sidan så att uppgifterna inte är så uppenbara – efter att jag mfl påpekat och fört fram det i ljuset) Dessa människor dog till direkt följd av sina läkemedel, när de stod på sin ordinarie dos. Utdrag från Fass hemsida som den var då : ”Enligt Läkemedelsverkets författningssamling (ref 5) definieras en läkemedelsbiverkning som ”en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel som inträffar vid doser som normalt används vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för att påverka fysiologiska funktioner” Det var alltså inte fråga om misstag i vården eller slarv – utan läkemedlen dödade dem!! LÄKEMEDEL ÄR DEN FJÄRDE VANLIGASTE DÖDSORSAKEN – det är horribelt! Det betyder om vi inte var så frikostiga med läkemedel så skulle vi rädda fler än som dör i livmoderhalscancer. 4,220 kvinnor dör i cervixcancer i USA varje år http://www.cancer.gov/cancertopics/types/cervical och läkemedel dödar officiellt 100 000. Enligt Ralph Naders forskning så ligger siffran på 300 000. Jag vågar inte tänka om det därutöver finns ett mörkertal… huuu

     PS. För att direkt kontra ditt utkast om felräkningar så behövs inga statistiska uträkningar för att se trenden att två utslag i studien visar på 44,6 respektive 33,7 procents ökad risk, däremot är det troligt att när man insåg detta (och direkt kunde se hur bilden av kassakon upplösas mitt framför ögonen) så kan det tänkas att man var snabb att införa beräkningar av andra subgrupper, som snabbt tog ner utslaget på mer fördelaktiga nivåer igen, och man kan också fråga sig hur många subgrupper har man valt att INTE illustrera i tabeller?? Jag säger inte att det är så, men varför krävde Gardasil annars sin egen beräkningsmall?

 8. Du kan inte ange VAERS som källa utan att låta alla få veta vad det själva skriver om tillförlitligheten i sin databas:

  ”When reviewing data from VAERS, please keep in mind the following limitations:

  VAERS is a passive reporting system, meaning that reports about adverse events are not automatically collected, but require a report to be filed to VAERS.  VAERS reports can be submitted voluntarily by anyone, including healthcare providers, patients, or family members. Reports vary in quality and completeness. They often lack details and sometimes can have information that contains errors.

  ”Underreporting” is one of the main limitations of passive surveillance systems, including VAERS. The term, underreporting refers to the fact that VAERS receives reports for only a small fraction of actual adverse events. The degree of underreporting varies widely. As an example, a great many of the millions of vaccinations administered each year by injection cause soreness, but relatively few of these episodes lead to a VAERS report. Physicians and patients understand that minor side effects of vaccinations often include this kind of discomfort, as well as low fevers.  On the other hand, more serious and unexpected medical events are probably more likely to be reported than minor ones, especially when they occur soon after vaccination, even if they may be coincidental and related to other causes.

  A report to VAERS generally does not prove that the identified vaccine(s) caused the adverse event described.  It only confirms that the reported event occurred sometime after vaccine was given. No proof that the event was caused by the vaccine is required in order for VAERS to accept the report. VAERS accepts all reports without judging whether the event was caused by the vaccine.”

  Gå inte på all okunnig ryktesspridning. Lyssna till vad RIKTIG vetenskap har att säga istället.

 9. Sanning says

  För kännedom!

 10. Natasha says

  ”Riskfaktorer för att utveckla en kronisk HPV-infektion anses vara rökning, samtidiga herpes-, klamydia-, eller HIV-infektioner, långvarig användning av p-piller samt många förlossningar. Ett allmänt nedsatt immunförsvar ökar naturligt nog risken för att en HPV-infektion ska bli kronisk. Som alltid är ett bra immunförsvar det säkraste sättet att skydda sig mot sjukdomar – och dessutom är det riskfritt vad gäller biverkningar!”
  Tänkte bara nämna att mycket av detta är korrelationer, ex långvarig anv av p-piller betyder mindre anv av kondom och större risk för smitta. p-piller är korrelerat med kad risk för de flesta könssjukdomar, det betyder inte att det orsakar det. på samma sätt så kan man hitta korrelationssamband mellan mycket även fast det inte finns ett orsakssamband. När det gäller vacciner så ska man alltid använda sunda förnuftet och nya vacciner kan omöjligt ha långtidsstudier i ryggen. Sådana får man efter att det varit i bruk efter lång tid (därav namnet) man får tänka efter hur nödvändigt just detta vaccin är för just dig/ditt barn etc jämfört med risken som finns för biverkningar. När det står 23000 biverkningsrapporter så tänker man direkt ”vilka sorts biverkningar?” är det huvudvärk? trötthet? vad? hur allvarligt? för alla LM ger biverkningar, Naturläkemedel ger också biverkningar, har inget med syntetisering att göra utan hur våra kroppar är olika och reagerar olika mot samma dos av verksam substans. Det andra man tänker är, 23000 biverkningsrapporter utav hur många vaccinationer? vad blir sannolikheten för att just jag skulle få biverkning? det är ju också en relevant fråga. Sedan så bör man vara medveten om att det inte kanske bör användas hos redan sexuellt aktiva personer. Min poäng är, använd det sunda förnuftet och tänk till, försök att se helheter och läs inte forum där personer skriver skräckhistorier för det är oftast inte verifierbara fakta! Själv tänker jag så här: beprövade vaccin som använts länge med liten sannolikhet för biverkningar, speciellt om det är dödlilga sjukdomar, där tackar jag ja. Däremot influensavaccin, där kör jag fall för fall, hur allvarlig är influensan, vad finns i vaccinet osv ,

 11. Jag har tagit sprutan och mår toppen! :D<3

Trackbacks

 1. […] högsta hugg efter en vaccinationsserie på tre doser. Detta är en återpublicering av artikeln “Gardasil – a sad girl? – Vaccinet som ökar risken för cancer”. […]

 2. […] som fått samma biverkningar. Satt nyss och läste runt lite på internet om Gardasil och hittade denna artikel. Här står det bland annat sådant som jag INTE fick reda på innan jag vaccinerade mig, för då […]

 3. […] [Gardasil – a sad girl? – Vaccinet som ökar risken för cancer] […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: