Archives for mars 2012

Vaccinreklam – Ett fall för felaktig marknadsföring av läkemedel?

Sedan Gardasil godkändes har vi fått uppleva en massiv annonsering i medierna för vaccinet. Tyvärr har Läkemedelsverket tolkat Läkemedelslagen så att reklam till allmänheten för Gardasil (och Cervarix) är tillåten, även om dessa läkemedel är receptbelagda. Marknadsföringsförbud gäller annars alla … [Read more...]

Sju döda av influensa på äldreboende

Sju personer på ett äldreboende i Trollhättan har avlidit efter ett svårt influensautbrott. 23 av de 112 boende har insjuknat i smittan. Sju har avlidit. Detta trots att flera av dem varit vaccinerade. – Av de som har dött har de flesta faktiskt varit vaccinerade. Det betyder att vaccinet inte … [Read more...]

Stora faror för gravida som tar HPV-vaccinet

Bland 1740 gravida som tog Gardasil föddes 665 levande barn - 633 fick missfall och 442 aborter gjordes pga missbildning, fara för moderns liv, våldtäkt eller incest - kriterier för abort i Kalifornien. 170 missbildningar bland de gravida visar på ca 10% risk. Detta och annat berättar den sk … [Read more...]

Aluminium som adjuvans i vaccin – en koppling till neurologiska störningar

Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen. Ämnet är ett nervgift och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet … [Read more...]

Unga kvinnor invaggas i falsk trygghet

I dagarna publicerades en studie i BMJ som visade på vikten av cellprovskontroller för att förebygga mortalitet i livmoderhalscancer. Av de ungefär 140 kvinnor som varje år avlider i livmoderhalscancer i Sverige har det stora flertalet inte deltagit i cellprovskontroll på länge. Bland de fall av … [Read more...]

Evangelister för massvaccinering fortsätter sin propaganda

Evangelister för massvaccinering fortsätter sin propaganda och tar ingen hänsyn till om vaccinationer i slutändan gör mer skada än nytt. Så säger Richard Halvorsen i MailOnline. Resultatet blir att människor, särskilt föräldrar känner sig mobbade och utsatta för nedvärderande kommentarer. Dessutom … [Read more...]

Läkare förnekar gifters roll i sjukdom

Autism is upon us because it’s the outcome of the 50-year experiment of dousing every living being with an of toxic substances, including vaccines. -Dr. Gregory Ellis Theoharides Ph.D., M.D., är chef för det Molekylära immunofarmakologiska och läkemedelsutvecklande laboratoriet samt professor i … [Read more...]

Kopplingen mellan autism och MPR – den felande länken?

The Center for the Biology of Chronic Disease (CBCD) anser att man med de nuvarande reningsprocesserna inte helt kan filtrera bort alla främmande DNA-plasmider som används i tillverkning av vaccin. Dessa främmande DNA-fragment som sedan injiceras kan orsaka många allvarliga … [Read more...]

Mässling, påssjuka, röda hund – Behöver vi ett vaccin?

Dr. Richard Halvorsen informerar om nyttan kontra riskerna med att vaccinera med trippelvaccinet, MPR. Han tar upp frågeställningar som: Är mässlingen en farlig sjukdom? Räddar vi liv med mässlingsvaccin i tredje världen? Kan mässling rentav vara bra att få? Finns det någon anledning att … [Read more...]

Federala hälsomyndigheter fortsätter att bedra den amerikanska befolkningen

Av Richard Gale och Dr Gary Null. November 13, 2009. En rapport från Kongressen om en länk mellan kvicksilver i vacciner och autism har ignorerats under sex år! Jag har inga tvivel överhuvudtaget på att vaccination är en ovetenskaplig styggelse och borde benämnas kriminell – G Bernrd … [Read more...]