Federala hälsomyndigheter fortsätter att bedra den amerikanska befolkningen

Av Richard Gale och Dr Gary Null. November 13, 2009.

En rapport från Kongressen om en länk mellan kvicksilver i vacciner och autism har ignorerats under sex år!

Jag har inga tvivel överhuvudtaget på att vaccination är en ovetenskaplig styggelse och borde benämnas kriminell – G Bernrd Shaw.

Översättning: Gertie Dahlberg

Under normala omständigheter, när en allmän hälsomätning förespråkas och är accepterad utan att ifrågasättas av hälsomyndigheter och läkare, då förväntas en sådan mätning möta åtminstone grundläggande vetenskapligt prövade kriterier. Först och främst skall den gälla säkerheten i den allmänna hälsovården och att den bevisade effektiviteten i hälsoprogrammet blir genomförd enligt rigorös, vetenskaplig standard. När denna standard ignoreras och förnekas, som nu sker av våra officiella hälsomyndigheter, då är välbefinnandet hos nationen utsatt för risker. Som en konsekvens av detta ser vi nu att i oron för den omtalade svininfluensan så  fokuseras det mer på tillgången av vaccinet än på hälsan.

För våra hälsovårdsmyndigheter vid CDC – Centers for Disease Control – och departementet för Health and Human Services – HHS – har vaccinet klassats som säkert och därför finns ingen orsak för vidare debatt. Faktum är att de som bestämmer är så säkra på nationens vaccinationsprogram att även demokratiska samtal om det kontroversiella i vaccinationer har marginaliserats och dämpats. Det finns ingen avvikande mening publicerad i någon av de stora industriella, medicinska tidskrifterna eller magasinen, inte heller på någon av myndigheternas webbsidor om hälsa.

En noggrann titt på den vetenskapliga litteraturen visar att praktiskt taget alla antaganden från de federala hälsovårdsmyndigheterna bedöms som felaktiga. Dessutom, vi är chockade över att DCD, FDA och HHS med alla sina resurser, vägrar att ta under övervägande de stora mängder kliniska bevis som motsäger deras vaccinpolicy. Vår granskning av den vetenskapliga litteraturen ligger på två nivåer.

Först så det finns en direkt koppling mellan vaccination och Autism Spectrum Disorders
(ASD). Detta bevis, som vi skall få se, lämnades under ed genom en tre år lång kongressundersökning, som klart visade att federala hälsovårdsmyndigheter var delaktiga i att hemlighålla förbindelsen mellan vacciner och neurologiska skador.

Den andra nivån visar obestridliga bevis för, från recensioner i tidskrifter för immunologi, neurologi, toxikologi etc, att exakt samma kvicksilver som används vid mycket giftiga nivåer i influensavacciner, såväl som i spårmängder i andra vacciner, är giftiga under alla omständigheter. Vi tror att det är kriminellt att injicera kvicksilver i gravida kvinnor och barn när man vet att thimerosal (ett kristalliskt pulver) är extremt giftigt.

Under en TV-intervju, där man förberedde det amerikanska folket för en massiv vaccinationskampanj med influensaviruset H1N1, sa Obamas hälsovårdsminister Dr Kathleen Sebelius till nationen: ”Studier har visat gång på gång och forskare efter forskare har bestämt sagt att det verkligen inte är någon säkerhetsrisk med thimerosal.” Med en titt på den decimeterhöga bunten av publicerade kliniska studier på bordet, åratal av oberoende forskning som har identifierat säkra neurologiska försvagningar, såsom Autism Spectrum Disorders (ASD) och cellulära organskador, resulterande från vacciner som innehåller det giftiga etylkvicksilvret, också känt som thimerosal, är det obegripligt att fatta djupet av ett vetenskapligt förnekande i Sebelius uttalande.

Var det skriande och uppenbara lögner som uttalades från ministern till det amerikanska folket. Speciellt till föräldrar med små barn, sex månader och äldre och till gravida mödrar, för att övertyga oss att ställa oss i kö för en influensaspruta?

Om vi tittar närmare på Sebelius missledande propaganda och noggrant omformulerar hennes uttalande så kan vi uppdaga en tillstymmelse av sanning i hennes ord. Istället borde det ha varit passande att informera nationen att ”studie efter studie av oäkta och bristfällig forskning som egentligen aldrig skulle ha passerat en högskoleexamen, forskare efter forskare ansluten till eller med finansiella band till vaccinindustrin, numera dominerar våra akademier och hälsovårdskontor och har bestämt att det verkligen inte är någon risk med thimerosal.”

Det är ett sorgligt sakförhållande när en kommitté i Kongressen tvingas att företa en mer, noggrann, koncis granskning av den vetenskapliga litteraturen som är relaterad till nationella hälsokriser, t ex thimerosal som en orsakande faktor bakom den epidemiska plågan av neurologiska och utvecklingsbetingade sjukdomar i amerikanska barn, därför att federala hälsovårdsmyndigheter föredrar att inte uppröra sina klienter (eller ledare) inom det farmaceutiska industrikomplexet. Men vad som är ännu mer störande är att efter sex år som gått sedan Kommitténs rapport så har ingenting fundamentalt förändrats.

Istället har CDC, FDA och HHS fortsatt sina rosafärgade kampanjer med att sprida sin ogrundade medicinska propaganda och har gjort så gott som ingenting, förutom att ge löften och marginalisera medicinska undersökningar som visar på motsatsen, för att genomföra den oberoende forskning som är nödvändig för att bestämma en gång för alla vacciners säkerhet i unga människor och gravida kvinnor. Och medan vi väntar på att medicinsk sundhet skall nedstiga i sinnena på våra hälsovårdsmyndigheter så skadas fler och fler barn från det ökande antalet schemalagda vaccinationer. Detta medan bördan av sjukvårdskostnader fortsätter att läggas på föräldrarnas skuldror, de som redan har oro för sina neurologiskt och fysiskt skadade barn.

Därför, genom att granska några av Kommitténs större upptäckter, är det berättigat att ta fram dem till dagens datum med nyss framkommen information och visa på länken mellan thimerosal och autism och ge bevis för det pågående medicinska förnekandet från CDC, FDA och HHS att det finns brister i vaccinernas säkerhet och en slapphet i att informera allmänheten om detta.

Kommitténs upptäckt nr 1: Kvicksilver är riskfyllt för människan. Dess användning i medicinska produkter är oönskad, onödig och bör bli minimerad eller helt eliminerad.

Kvicksilver, i dess två mest vanliga former som hotar människans hälsa – metylkvicksilver oh etylkvicksilver (thimerosal använd i vacciner) – är den möjligen andra mest giftiga substansen efter uran. Det är mer än ett hundra gånger så giftigt som bly. Därför fråga dig själv: skulle du utsätta ditt barn, eller ens dig själv, för att få bly injicerat direkt in i blodet och tillåta det att passera genom ditt barns eller ditt eget neurologiska system? Om du svarar nej på den frågan så ska du veta att kvicksilver i den spruta som erbjuds från vaccintillverkarna är långt mer giftig än blyet som du just avvisat.

Dr David Baskin, professor i neurokirurgi vid Baylor College för Medicin, talade om för Kommittén att hjärnans vävnad absorberar kvicksilver fem gånger mer än andra vävnader i kroppen. Nyfödda och små barn är dessutom fem gånger mer känsliga till kvicksilvrets giftiga effekter jämfört med vuxna. Dr Baskin rapporterade om sina egna studier vid Baylor:

”Vi har möjligheten att faktiskt gro mänskliga, frontala cortexceller i cellkulturer. Så dessa celler är från den främre delen av hjärnan. Vi inkuberar dessa celler med thimerosal i varierande doser… sedan spårar vi celldöd och cellskador… Detta är cellerna som begår självmord och bryter ned sig själva i pyttesmå bitar med en mycket låg dos av kvicksilver. Glöm inte att vi gjorde detta i vuxna hjärnceller. Kom ihåg att spädbarns celler är mycket mer känsliga, så där finns verkligen orsak till omsorg.”

Liknande studier som utförts vid Columbia University har bekräftat Baylors upptäckter.

Kommitténs upptäckt nr 2: Det har rapporterats att genom noggrann granskning av den vetenskapliga litteraturen samt interna dokument från styrelsen och industrin, fann Kommittén bevis på att thimerosal utgjorde en risk. Den möjliga risken för skada från antingen låga doser kroniskt eller en gång med hög nivå (bolus dose) av thimerosal är inte ”teoretisk” utan mycket verklig och dokumenterad i den medicinska litteraturen.

Dessutom, fortsätter rapporten: Ett ytterligare bekymmer har varit CDCs fördomsfullhet mot teorier angående vaccinorsakad autism. Istället för att aggressivt arbeta för att upprepa kliniska upptäckter med laboratoriedata som visade ett samband mellan vacciner och autism, så har CDC betalat forskare som också arbetade för vaccintillverkarna för att leda befolkningsbaserade epidemiologiska studier för att titta på ett möjligt samband mellan vaccinskador och en del av befolkningen som kanske blir skadade.

Kommitténs upptäckt nr 3: Tillverkarna av vacciner och thimerosal har aldrig gjort adekvata tester för säkerheten hos thimerosal. FDA har aldrig bett tillverkarna att göra adekvata säkerhetstester på thimerosal och etylkvicksilversammansättningar.

FDA har under många år vetat om de neurotoxiska effekterna av thimerosal. En granskning av interna dokument från Eli Lilly, den ursprunglige uppfinnaren av etylkvicksilver under 20-talet, avslöjar att bara 1 studie har någonsin blivit genomförd för att undersöka thimerosals säkerhet när det gäller människor och den var bedrövligt bristfälligt. Under den aktuella Kommitténs utfrågning anmärkte republikanen R. Burton: ”Menar ni att sedan 1929 har vi använt thimerosal och det enda test ni vet om är det som gjordes 1929, där  alla fick meningitis (hjärnhinneinflammation) och dog?”

Under 40-talet användes thimerosal i tandpulver för spädbarn och resulterade i fatala utbrott av Pinks sjukdom (allvarlig kvicksilverförgiftning) innan detta togs bort under 50-talet. Då många barn idag får vacciner med spårmängder av thimerosal, i tillägg till vacciner som innehåller adjuvant aluminiumsammansättning, noterades i en viktig studie 1972, som publicerades i British Medical Journal, att kvicksilver ökar aluminiumoxidation och producerar onormal hetta. När ett barn numera får ta emot 31 eller fler vaccinationer under dess första 18 månader i livet, verkar det som om denna barbariska vana borde ha blivit fullt undersökt av våra hälsovårdsmyndigheter med tanke på den epidemiska ökningen av neurologiska och beteendemässiga sjukdomar, diabetes bland vuxna och astmatiska sjukdomar bland barn. Istället fortsätter de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna att pumpa ut skräpforskning, t ex den nyligen, allvarligt bristfälliga NIAID-studien på H1N1-vaccinets säkerhet för gravida kvinnor som rapporterats om i de stora medierna, för att bedra amerikanerna och få dem att gå med på den nationella vaccinationskampanjen. (Vilket även gäller globalt och inte minst i Sverige. Övers. anm.) 

Artikel även publicerad Bakom kulisserna
Originalartikel med källor på Global Research
Översättning: Gertie Dahlberg

 

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. shobree says

    Misströstar hälsovårdsmyndigheten i Sverige, USA: sjukvård har vi länge vetat vara humbugs-kapitalisternas lekstuga där skattepengar kan mjölkas i miljarder… Att Sverige skulle följa detta exempel, utan någon kritisk hälsovårdsmyndighet, är skandal. Låt oss inte tiga om saken!

  2. Inför massvaccineringen gav Annika Linde, Smittskyddsinstitutets expert på vacciner, alla det lugnande beskedet om influensavacciners säkerhet. Detta utan att ens snudda vid ordet kvicksilver…

    http://www.kvicksilver.org/0008/vacciner.html

Lämna ett svar till Robert Engström Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: