Mässling, påssjuka, röda hund – Behöver vi ett vaccin?


Dr. Richard Halvorsen informerar om nyttan kontra riskerna med att vaccinera med trippelvaccinet, MPR. Han tar upp frågeställningar som:

 • Är mässlingen en farlig sjukdom?
 • Räddar vi liv med mässlingsvaccin i tredje världen?
 • Kan mässling rentav vara bra att få?
 • Finns det någon anledning att vaccinera mot påssjuka?
 • Hur farligt är röda hund?
 • Bör alla vaccineras mot röda hund?

Dr. Richard Halvorsen är väldigt involverad i vaccinationsproblematiken och är en av de få läkarna i England som erbjuder vaccin i singeldoser. Han har även skrivit boken ”The Truth about Vaccines”

Se svaren på dessa frågor här

Läs om boken här

Dr. Richard Halvorsen diskuterar vaccin och autism på CNN

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. “Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.”

  (Singh et al (2002) “Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.” PMID:12145534

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

 2. Klart att thimerosal i vaccin påverkar:
  The Science, Pseudo-Science, and Mad Science of vaccine research. True science puts a rocket on the moon. Pseudo-science occurs when vaccine manufacturers fund important vaccine studies that they will benefit from. Mad science is evident when highly toxic thimerosal, a mercury derivative, is permitted in vaccines, and when the official immunization schedule permits one-year-old babies to receive a cocktail of up to 13 vaccines simultaneously during a same-day visit to the doctor.

 3. ”Den huvudsakliga orsaken till att man i Sverige beslutade om vaccination mot bla. mässling var inte i första hand för att undvika risken att insjukna i hjärninflammation, utan hade helt och hållet samhällsekonomiska aspekter. Det skulle bli billigare för samhället att vaccinera bort sjukdomarna än att betala föräldrar som måste vårda sina barn i hemmet. När endast en minoritet av föräldrarna lyssnade till detta argument började man starkare poängtera risker för allvarliga komplikationer i samband med bland annat mässling och då framför allt hjärninflammation. Denna hotbild fick önskad effekt.” Dr. Schwartz

  Mer om barnvaccin och ev behandling: http://www.vaccineriskawareness.com/Treating-Childhood-Illnesses

 4. Vincent says

  Det finns en bred vetenskaplig konsesus om att MPR-vaccin inte orsakar autism. Dr. Wakefield som Halvorsen refererar till i klippet publicerade en artikel i The Lancet -98 om sambandet men efter att ha blivit granskad närmare visade det sig att Wakefield dels var jävig och dels hade fabricerat sina resultat. Delar av artikeln drogs tillbaka 2004 och i sin helhet 2010. 2011 beskrevs den som bedräglig av British medical journal.

  Med tanke på vad han säger i filmen så hoppas jag att hans bok innehåller något med mer substans innan den rekommenderas till andra.

  • Det återstår att se:

   ”Is there a link between the MMR II vaccine and Autism? The Center for the Biology of Chronic Disease (CBCD) would like to present such a possible link.”

   http://www.prweb.com/releases/2012/3/prweb9268424.htm

   I denna boken av Andrew Wakefield får du läsa allt om hur vaccin byråkrater och grupper med medicinskt egenintresse tar itu med oliktänkande.
   Ämnet är autism och den misstänkte är barnvacciner. Detta är berättelsen om hur en läkare först möter en sjukdom, och sedan ett medicinskt system som förnekat och fortfarande förnekar att sjukdomen lämnar miljontals barn lidande i en farlig värld.

   http://vaccin.me/2012/02/29/andrew-wakefield-callous-disregard-om-autism-och-vaccin/

   • Vincent says

    Med tanke på vilket överväldigande evidens som finns för att MPR-vaccin inte har någon koppling till autism så är det ju minst sagt en ”missing link” som de har hittat. Var är de studier som visar sambandet de hävdar att de funnit? Och var är studierna som ger stöd för att ”microcompetition” kan ge upphov till sjukdom?

    Följande är exempel på studier som visat att sannolikheten för en koppling mellan autism och MPR-vaccinet är minst sagt låg:

    Vaccines for measles, mumps and rubella in children.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

    No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15877763

    Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15858952

    Unintended events following immunization with MMR: a systematic review.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12922131

    Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10376617.1

    Jag förstår heller inte vad boken har med saken att göra? Wakefield försöker försvara sin personliga heder på något sätt. Inga nya bevis framkommer, inget som motsäger de nyare studierna (som inte visar något samband) tillförs.

    Faktum är:
    Evidensen för att ett samband mellan MPR-vaccin och autism saknas är överväldigande!

    • Du kan alltid läsa boken: http://www.cbcd.net/

     Föreläsning med David Ayoub, M.D. Här berättar han att autism är den största iatrogena sjukdom som någonsin skapats. David menar att det inte behövs mer bevis och att det finns en massa vetenskapliga studier som styrker detta. Anledningen att det inte är erkänt är att de ansvariga inte vill erkänna sin skuld och gör allt för att motarbeta att sanningen uppdagas.

     Se föreläsningen och avgör själv:
     http://vaccin.me/2012/03/18/the-global-vaccine-agenda-mercury-autism/

     För dig kanske ”bevisen” är överväldigande men inte för mig…

     Donald W. Miller, Jr., MD skriver såhär:

     The brain has its own specialized immune system, separate from that of the rest of the body. When a person is vaccinated, its specialized immune cells, the microglia, become activated (the blood-brain barrier notwithstanding). Multiple vaccinations spaced close together over-stimulate the microglia, causing them to release a variety of toxic elements — cytokines, chemokines, excitotoxins, proteases, complement, free radicals — that damage brain cells and their synaptic connections. Researchers call the damage caused by these toxic substances “bystander injury.” (Pediatricians and other professional colleagues who question this should read these two reviews by the neurosurgeon Russell L. Blaylock: “Interaction of Cytokines, Excitotoxins, Reactive Nitrogen and Oxygen Species in Autism Spectrum Disorders,” in the Journal of the American Nutraceutical Association [JANA 2003;6(4):21—35], with 167 references. And “Chronic Microglial Activation and Excitotoxicity Secondary to Excessive Immune Stimulation: Possible Factors in Gulf War Syndrome and Autism,” in the Journal of American Physicians and Surgeons [JAPS 2004;9(2):46—52], with 54 references.) http://www.jpands.org/vol9no2/blaylock.pdf

     Och som en klok sköterska sa till mig: ”Det är bra att det finns motpoler, utan det kommer riskerna med vaccin inte fram pga läkemedelsindustrins behov av förtjänst. Så stå på er. I vissa saker kommer ni ha rätt, i andra inte. Som med allt….”

     • Vincent says

      Appropå dr. Ayoubs föreläsning:
      ”They were just counting cases. They had to do a percentage, but they didn’t. Esentially, they didn’t.”
      – Hviid et al. använde RR, rate ratio. Alltså incidensen av autism hos de som fått vaccin med thimerosal / incidensen av autism hos de som fått vaccin utan thimerosal. (Incidens är hur många nya fall som utvecklas över en viss tid.) I och med att RR användes så har hänsyn automatiskt tagits till att populationen blev större. Att Hviid et al. bara skulle ha räknat antal fall i populationen är en allvarlig feltolkning från David Ayoubs sida.

      Vidare hävdas att Hviid et al. hade ekonomisk koppling till företaget Statens Serum Institut samt, enligt Bernard (den korta kurva som dr. Ayoub visar 09:46), att prevalensen av autism skulle ha sjunkit om man fortsatte följa vissa patienter i studien. Båda dessa påståenden förklaras och tillbakavisas i ett brev från Hviid till JAMA (JAMA. 2004;291(2):180-181. doi: 10.1001/jama.291.2.180-c).

      Angående citat från Simpsonwood 11:41 så är det ett exempel på quote mining. Dels så är citatet ändrat. Originalcitatet lyder:
      ”The rise in the frequency of neurobehavioral disorders, wheter it is ascertainment or real, is not too bad. It is much too graphic. We don’t see that kind of genetic change in 30 years.”

      Citatet som Ayoub presenterar lyder istället:
      ”The rise in the frequency of neurobehavioral disorders, wheter it is ascertainment or real, is… much too graphic. We don’t see that kind of genetic change in 30 years.”

      Varför har Ayoub tagit bort orden ”not too bad”? Jag tycker själv att det är svårt att egentligen veta vad Weil menar men vad jag vet är att vad han sa och vad Ayoub visar att han sa inte är samma. Tvärtom ter det sig för mig som att Ayoub medvetet tagit bort 3 mycket viktiga ord för att framställa citatet som mer talande än vad det är.

      Vidare säger Weil att vi inte ser så mycket genetisk förändring på 30 år och att ökningen i neuropsykiatriska åkommor därför inte beror på detta MEN han säger inte att det måste bero på Thiomersal, som Ayoub vill framställa det. Om man fortsätter läsa i nästa stycke, påpekar han att han dels inte anser att den forskning som visats honom där och då är tillräcklig grund för att dra någon slutsats kring frågan men även att han misstänker att det finns andra miljöfaktorer som kan spela in. Han påpekar även att sättet att diagnosticera de neuropsykatriska åkommorna hos så unga barn är osäkra och att det kan påverka frekvensen.

      Alltså: Weil gjorde ett uttalande som säger att osäkerheten i diagnostiken kan påverka frekvensen, att mer forskning behövs innan en slutsats kan dras, att neuropsykiatriska störningar verkar öka på ett onaturligt sätt och att det, utifrån försiktighetsprincipen, är bättre att ta bort Thiomersalet tills vidare.

      Det bör även tilläggas att på frågan ”Hur mycket stödjer evidensen ett kauslat förhållande med vaccin som innehåller thimoersal?” Så var Weil den enda som ansåg att det fanns evidens för kausalitet (skalan var från 1-6 där 1 var weak. Weil gav frågan en 4 (och förklarar att han gör det p.g.a. försiktighetsprincipen) alla andra gav frågan 1 eller 2).

      Det andra citatet som Ayoub tar upp där en representant skall ha gått ut ur rummet och ringt en familjemedlem som just skulle föda för att berätta att han inte vill att barnet skall få vaccinet är också en modifikation av sanningen. Läser man direkt i källan så ser man att den representant Ayoub pratar om redan i stycket ovan har svarat med 1 på den frågan som Weil gav en 4, d.v.s. att han inte tror att det finns någon kausalitet. Han lägger däremot till att han anser att man inte bör ge Thiomersalinnehållande vaccin till barn under 2 år om det finns alternativ. Han nämner även att han tidigare på morgonen fått en sonson och att han inte skulle vilja att det barnbarnet skall få Thiomersalvaccin förrän mer forskning är gjord. Ayoub försöker alltså även denna gång att få situationen att verka värre än vad den är genom att måla upp ett scenario där representanter i chock går och varnar sina familjer för farorna.

      Den studie som Ayoub citerar som en ”safety study” och där han ser chockad ut av att så många djur dog av kvicksilverförgiftning är en studie där man fastslår Thiomersalets egenskaper, inklusive toxicitet för levande vävnad.. D.v.s. man testar hur toxiskt ett ämne är genom att spruta så pass mycket att försöksdjuren faktiskt dör av det. Ett modernt mått på hur giftigt ett ämne är är den så kallade LD50, hur stor dos krävs för att minst hälften av försöksdjuren dör. Det är inte underligt om det dör väldigt många djur i en sådan studie. Det sättet den sedan kan användas som en ”safety study” är att man kan visa att de koncentrationer som krävs för att se bieffekter eller död är mycket högre än de koncentrationer man utsätts för via, t.ex. vaccinationer.

      Även den studie han visar med meningocock-epidemin är ju mer eller mindre irrelevant då, som han säger, man gav doser som skulle kunna döda en häst. Oberoende av vilket ämne det handlar om så kommer man till slut upp i toxiska doser. Det säger inte nödvändigtvis något om att ämnet är farligt i små koncentrationer och det tillför ingenting i frågan om huruvida små koncentrationer kan ge neuropsykiatriska störningar.

      Ayoub försöker hävda att de första fallen av autism dök upp 1931, samma år som man började använda Thiomersal. Problemet med det uttalandet är att det finns åtskilliga personer födda före 1931 som tagit emot hjälp p.g.a. diagnosen autism (12 bara i Kalifornien). Det Ayoub egentligen har upptäckt är att inga autistiska fall studerades innan 1931.

      Appropå VAERS så har det visat sig att de flesta fall av autism p.g.a. vaccinationer inte har anmälts av läkare utan av advokater i samband med rättsprocesser kring just sådana mål. Dessa anmälningar baseras alltså inte på medicinska underlag utan på advokaters önskan att vinna rättsmål. Därför bör man inte använda VAERS som bevis i mål kring Thiomersal och autism.

      Olmsted som åkte till ett amish-samhälle och försökte hitta autistiska barn gjorde ett minst sagt misslyckat försök. Det skall också kommas ihåg att Olmsted inte gjorde en studie mer än att han åkte dit och kikade runt. Om man granskar detta närmare så inser man snabbt att det finns två stora fel i detta anekdotiska bevis:
      1. Amish vaccinerar visst sina barn, om än inte i samma utsträckning som allmänheten.
      2. Amish har också autism. 1/271 närmare bestämt (enligt en nygjord studie http://imfar.confex.com/imfar/2010/webprogram/Paper7336.html).

      Ayoub hävdar att etyl-kvicksilver och metyl-kvicksilver är väldigt lika ämnen. De är ungefär lika lika som metanol och etanol, och jag tror inte att någon skulle hålla med om att de är ungefär lika farliga att dricka. På samma sätt kan man inte dra den direkta slutsatsen att etyl- och metyl-kvicksilver har samma toxicitet. Etylkvicksilver är också neurotoxiskt men det hade varit bättre om Ayoub tog upp de studier som faktiskt finns på etylkvicksilver istället för att bara citera metylkvicksilverforskning.

      Angående kelatering mot autism så finns det väldigt dålig evidens för någon som helst effekt. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18061787) Däremot finns det rapporterade dödsfall där barn genomgått kelatering och att använda metoden mot autism är därför ifrågasatt. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907623/?tool=pubmed)

      Jag måste erkänna att jag blev väldigt less på att granska Ayoubs ”forskning”. Han verkar missförstå en hel del citat, studier och texter. Sina konspirationsteorier har han minst sagt vaga stöd för och det mesta han kommer med är sammanfallande årtal och att stora organisationer lägger en hel del pengar på att vaccinera människor. Fynd som han ser som chockerande ser jag som självklara. T.ex. att vaccinationsföretag och WHO kommer att dyka upp i många sammanhang samtidigt, särskilt när det gäller global hälsa. Men då hans konspirationsteorier inte tillför något till forskningen kring autism och vaccin har jag lämnat det mer eller mindre därhän. Tyvärr slutar han även komma med evidens för kopplingen mellan Thiomersal och autism efter att han börjar prata om sina konspirationer, så längre än så kommer jag inte.

      En sista intressant upptäckt som var för uppenbar för att jag inte ska påpeka den:
      1:14:20-30 visar han en studie från 1988 i från the Lancet och säger sedan att någon vecka tidigare skrevs en editorial om att kvinnor sprang och gömde sig inför en vaccinationskampanj. Han säger att han inte vet hur han hittade det här och att han kan ha tagit fel tidning. Sannerligen måste han ha gjort det eftersom den artikeln han säger skrevs veckor tidigare, i själva verket skrevs 10 år SENARE. Första är från 11 juni 1988 andra är från 4 juni 1998. Känns som att han kanske borde dubbelkolla sitt material om sådana här missar slinker igenom.

      Vidare angående autism och thiomersal finns det även här väldigt mycket bevis för att samband saknas.

      http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/65/1/19
      http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/118/1/e139
      http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/112/3/604
      http://content.nejm.org/cgi/content/full/357/13/1281
      är exempel på stora och välgenomförda studier (jag har fler om du är intresserad).

      Tyvärr handlade ju den här diskussionen inte om Thiomersal från början utan om MPR-vaccin.

      OM det finns ett samband så borde det finnas åtskilliga (epidemiologiska- och andra) studier som visar det sambandet. Tyvärr verkar sådana inte direkt dugga tätt.

      Jag kan inte hitta varken impact factor eller eigen factor för varken JAPS eller JANA och de verkar inte helt basera sig på vetenskapliga metoder. Till exempel har JAPS tidigare publicerat artiklar om att HIV inte orsakar AIDS och att en homosexuell livsstil förkortar livslängden med 20 år. Att citera artiklar ur sådana tidskrifter är väl ändå under värdigheten hos någon som försöker hävda att de har ett vetenskapligt synsätt?

      Räkna inte med ett så här seriöst svar igen såvida du inte har starkare stöd för det du påstår.

      Oj… Det var väl inte särskilt klokt sagt? Mer klokt skulle vara: ”Det är synd att ni inte granskar informationen tillräckligt noga innan ni skapar motpoler. På det här sättet förvirrar ni bara och allmänheten riskerar att utsätta sig själva och andra för farliga sjukdomar p.g.a. era missbedömningar.”

      • Ok och till nästa gång du bemödar dig med ett inlägg så kan du försöka lägga det under rätt ämne 😉

       Att sedan kvicksilver i någon form skulle vara säkert för någon kan du försöka inbilla någon annan: http://www.gnest.org/Journal/Vol4_no2_3/PAVLOGEORGATOS.pdf

       Även ovaccinerade kan få autism liksom ickerökare kan få lungcancer…

       Anledningen till NPF problematiken har inte bara en orsak:
       Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen, vilken är en neurotoxin och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin. http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

       • Vincent says

        Det var du som hänvisade till dr Ayoubs föreläsning i det här ämnet så då tog jag för givet att du även ville ha en replik i det här ämnet. Jag ber om ursäkt om du ville ha kritiken någon annanstans.

        Jag har aldrig påstått att kvicksilver skulle vara säkert för folk. Det jag påstår är att kvicksilver finns i olika former som har olika egenskaper. En av de egenskaper som varierar kraftigt är just toxiciteten.

        Jag påstår även att något som spelar roll är mängden. ALLA ämnen är ”giftiga” om man ger tillräckligt mycket av det (med giftiga menar jag i det här fallet att de kan orska skador hos en frisk människa). Nu är just kvicksilvret giftigt även vid relativt små doser men det innebär inte att man inte tål att bli utsatt överhuvudtaget.

        Alltså: hur farligt kvicksilver är beror på vilken form det kommer i och hur mycket man exponeras för. Detta gäller ALLA ämnen.

        Jag håller med om att såväl vaccinerade som ovaccinerade kan få autism. 🙂

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: