Archives for april 2012

Ann-Charlotte Stewarts intryck från Dagens Medicins seminarium, ”En ny vaccinationslag – konsekvenser och utmaningar”

Den 22 mars 2012 överlämnade regeringen en proposition vid namn "Ny ordning för nationella vaccinationsprogram" till riksdagen. I propositionen föreslås bland annat att ett nationellt vaccinationsregister ska införas, så att man enklare kan hålla reda på vilka vacciner de svenska medborgarna fått. … [Read more...]

Amerikanska bioteknik- och läkemedelsbolag har 300 vacciner i pipeline

Alla dessa 300 vaccin befinner sig antingen i klinisk prövningsfas eller granskas för godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, Food and Drug Administration (FDA). 170 är mot infektionssjukdomar, 102 mot cancer, 12 mot allergier och 8 mot neurologiska sjukdomar, enligt en rapport från … [Read more...]

Irländsk utredning stärkter samband mellan narkolepsi och Pandemrix

En rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna visar på en 13-faldig ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix. Det motsvarar c:a 5 fall narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Den irländska rapporten stödjer däremd de tidigare undersökningarna från Sverige och … [Read more...]

Johnson & Johnson måste böta 1,2 miljarder dollar för Risperdal

Bötfällandet av de stora läkemedelsföretagen blir vanligare. Denna gång är det Johnson & Johnson som avslöjats för bedrägeri. Statsåklagaren Dustin McDaniel kallade domarens beslut ”en stor seger” för Arkansas. Dessa företag sätter vinst före människor och de hålls med rätta ansvariga för sina … [Read more...]

Merck måste böta nästan 1 miljard dollar för illegal marknadsföring i USA

Merck som producerar vaccinet Gardasil måste enligt ett domstolsbeslut USA böta hela 321 miljoner dollar för illegal marknadsföring av Vioxx en medicin mot värk. Några månader tidigare hade Merck accepterat att betala ut 600 miljoner USD till 43 amerikanska stater för andra marknadsföringsbrott. … [Read more...]

Vet du detta om Gardasil? Se några av vaccinets offer

Christina Tarsell dog efter sin tredje dos Gardasil. Hör och se hennes mamma Emily berätta: Allmänheten bör veta att läkarna inte nödvändigtvis känner till biverkningarna. ... Om vi hade haft den minsta misstanke om att symptomen som Chris fick redan före sin tredje dos var relaterade … [Read more...]

Maktmissbruk och öststatscensur – vaccinkritisk föreläsning stoppades av finska myndigheter

Hösten 2009 hade Jakobstads svenska arbetarinstitut (Arbis) i Österbotten, Finland, tagit med ett vaccinkritiskt heldagsseminarium i sitt kursutbud. När dåvarande social- och hälsovårdsdirektör Pehr Löv fick reda på detta tvingade han rektorn för Arbis att annullera hela seminariet, trots att många … [Read more...]

Sanna Ehdin bloggar om Vaccin.me

Det är märkligt att det inte gäller någon försiktighetsprincip gällande barn och vaccinationer. Inte ens när larmen går gör man annat än rycker på axlarna och tycker det är enstaka fall. Men när det gäller örter, vitaminer och mineraler som används i långa tider så förbjuder man… Urk för den styrda … [Read more...]

Parents urged to ignore the symptoms caused by vaccines

Mike Adams: A recent study published in the journal Pediatrics suggests that administering one or more of the five "Ss" -- swaddling, side/stomach position, shushing, swinging, and sucking -- to babies in conjunction with their childhood vaccine regimens can help alleviate the physical and emotional … [Read more...]

Stoppa vaccinering med Gardasil!

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida: "HPV står för humant papillomvirus och är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Viruset smittar via sexuell kontakt. En liten del av alla som smittas får en långdragen infektion under många år. Då finns en risk att celler i livmoderhalsen förändras och … [Read more...]