Massvaccination med influensavaccin – ett stort misslyckande!

Massvaccination med svininfluensavaccin erkänns vara ett stort misslyckande och infördes inte av medicinska skäl – utan snarare av politiska och ekonomiska orsaker.

Text: Anna Jönsson / Bild: Vaccininformation

 

 

Svenska Dagbladet har visat att beslutet att massvaccinera den svenska befolkningen gjordes av politiska och ekonomiska skäl. Tidningen hittade bevis för detta när man gick igenom en brevväxling mellan en hög tjänsteman på Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutets generaldirektör. Det handlade om ett hemligt avtal som Sverige skrivit med läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline som stod bakom Pandemrix och som man inte kunde komma ifrån. Avtalet tvingade Sverige att köpa läkemedel för cirka 1,3 miljarder kronor då WHO uppgraderade svininfluensan till att vara en pandemi av klass 6; den allvarligaste formen av världsomfattande epidemi. Enligt Svenska dagbladets undersökning kunde man av politiska skäl inte låta den dyra medicinen ligga oanvänd. Därför kom beslutet om massvaccinering, något som bara tre andra länder genomförde (1).

Med detta som bakgrund så är det lättare att förstå Johan Carlsson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, när han i TV 4-programmet Debatt i februari säger att det är helt ointressant att diskutera hur många som räddats av svininfluensavaccinet. Men normalt sett om man gör en insats eller ett arbete så är det mest naturliga att man vill göra en utvärdering efteråt och detta brukar också ingå i vanligt kvalitetssäkringsarbete. Annars kan man ju inte veta om det man gjort är bra eller dåligt och om där är något man ska ändra på till nästa gång (2).

Kanske var det för att vaccinet bara räddade 6 stycken som Carlsson ansåg att antalet räddade var ointressant och hellre ville rikta blicken på frågan ”Vad gör vi med de problemen som inte förutsågs, alltså barnen som fick biverkningar?” . Detta ansågs vara viktigare och utvecklades till en rad följdfrågor nämligen:

  •  Varför uppkom det?
  • Hur hjälper man dessa barn?
  • Hur går man vidare för att ta reda på vad som var problemet med vaccinet så att inte andra får samma problem?
  • Hur gör man för att inte vara alltför försiktig i framtiden så att människor drabbas av allvarlig influensa?

Dessa frågor som verkade vara så svåra för Carlsson är egentligen väldigt lätta att svara på. 

Varför uppkom det? Vi fick höra att läkemedelsföretagen arbetade på högvarv för att utveckla vaccinet mot den hotande pandemin med svininfluensastammen som kallas H1N1. Man skyndade sig trots att det inte fanns någon anledning till brådska och använde ett vaccin som inte var tillräckligt testat. Detta var egentligen ingen pandemi enligt de gamla måtten. Reglerna hade nyligen skrivits om och Sverige hade förut genom avtal gått med på att köpa ex antal doser vaccin vid en pandemi, och eftersom WHO ändrade reglerna för vad som ska klassas som pandemi så var Sverige tvungen att stå sitt kast.

På de danska nyheterna var man upprörda över att de som satt i WHO och ändrat reglerna för vad en pandemi var, också satt på stolar inom vaccinindustrin. Om man skrapar ytterligare på ytan, så finns det mer som inte stämmer. Baxter International lämnade in en patentansökan för H1N1-vaccinet redan den 28 augusti 2008, och det är först i slutet av mars 2009 man finner de första fallen av svininfluensa i Mexico. Hur kan det vara möjligt att ha ett patent ett år innan en smitta officiellt uppstår? Smet smittan ut från deras laboratorium? Var det genom en olyckshändelse eller släppte man ut det med vilje så fort man lyckats ända pandemireglerna? Vi köpte vaccin för 1,3 miljarder skattepengar. Kampanjen lyckades! Svenskarna ställde sig snällt i vaccinköerna. Inget land i världen vaccinerade så många som Sverige. På drygt två månader klarade sjukvården av att ge Pandemrix-sprutan till 5,3 miljoner svenskar. Det är lätt att förstå att vaccinindustrin globalt tjänar ofattbara summor. Och tänk vad svininfluensan kom lägligt, precis efter att de nya reglerna tillträtt, en riktig jack-pott för Glaxo Smith Kline som levererade Pandemrix (3).

I årsboken Kamera som beskriver alla stora händelser under det gångna året, talar de redan på senhösten om ”influensan som kom av sig” det handlade förstås om svininfluensa. Samtidigt den hösten gav vanlig media oss enbart skräckpropaganda. Jag läste KAMERA i januari 2010 och då var vaccineringen på min sons skola i full gång… Våra politiker läste upp som ett mantra att influensan kan komma tillbaka en andra gång och bli mycket kraftfullare, så därför skulle vi ändå fortsätta vaccineringen. Vem startade det mantrat? Industrin?

Att vaccin, läs smittämne, kan ha effekter som narkolepsi/sömnsjuka är inget nytt. I Rithie Calders bok Undermedicinerna står att läsa: ”Tsettseflugans dödande förmåga består i att den genom bettet överför trypanosomer. Dessa är protozoer, den lägsta formen av levande organismer, och de förekommer i blodplasman hos människor och djur. När tsetseflugan sprutat in parasiten i människans blod får hon feber, huvudvärk och kräkningar. Dessa symtom pågår i månader tills de kulminerar i sömnsjuka. Detta sker när parasiten nått fram till det centrala nervsystemet.” Det är helt enkelt ingalunda något nytt fenomen att smittämnen kan påverka nervsystemet och framkalla sömnsjuka, letargi och sjuklig sömnlust. Något i svininfluensavaccinet har alltså tagit sig in till nervsystemet. Om det är själva influensaviruset eller om det är en förorening från tillverkningen återstår att ta reda på av etablissemanget. Jag har inte hört Carlsson säga att man gett order om detta ska ske.

Hur hjälper man dessa barn? Man hjälper dem att bli friska helt enkelt. Minns ni Alan Smith som insjuknat i svininfluensa. Hans lungor var utslagna av viruset och han låg i koma ansluten till livsuppehållande maskiner när man upptäcker att han även har leukemi. Han räddades av C-vitamin. Varför får de inte C-vitamin? När det hjälpte vid Alans komplikationer efter svininfluensa så finns det en stor sannolikhet att det även kan hjälpa vid komplikationer efter svininfluensavaccinet. Går det inte att få dem friska, då ska de naturligtvis ha ersättning. Även om det är svårt att idag se hur det påverkar arbetsförmågan i framtiden, så är det väl inget som säger att allt måste beslutas nu och för all tid framåt. De kan tex få ersättning för ett par år i taget. Kan man lägga miljoner på vaccin (vi har svininfluensevaccin kvar i vår depå för 400 miljoner kronor och köpte som sagt för 1,3 miljarder) så kan man också lägga miljoner på dem som skadas. Kan man inte göra detta, så ska man heller inte massvaccinera! Sverige skrev dessutom på papper där vaccintillverkaren slapp undan ansvaret i fråga om skadestånd för biverkningar, ansvaret lades istället på staten. Nu låter det som det är mer intressant att ställa alla frågor som uppstått i vaccinets spår än att se till att faktiskt lösa dem (4).

Hur går man vidare för att ta reda på vad som var problemet med vaccinet så att inte andra får samma problem? Egentligen svarade jag på denna fråga under avsnittet om hur det uppkom. Kanske var viruset inte tillräckligt ”avdödat”. Kanske är det så att svininfluensaviruset har en affinitet till nervsystemet, i så fall är frågan om några av dem som fick den riktiga influensan fick problem med narkolepsi/hypersomnia. Det borde vara lätt att ta reda på – Carlsson, är det gjort? Det kan också vara så att det kommit in en förorening. Kanske är det något av tillsatsämnena som har denna verkan? Problemet med all vaccinering och i stort sett alla kemiska mediciner är att de har biverkningar. Detta får man räkna med om man nyttjar dem. Om ingen nyttjar dem får ingen heller biverkningar. Detta är upp till var och en att bestämma. Men för att kunna ta ett bara och noga övervägt beslut har vi också rätt till saklig information, vilket INGEN fick. Allmänheten fick inte veta förrän efteråt att influensan var MILD. Man fick veta att man skulle vaccinera sig för sina nära och käras skull, man var oansvarig annars. Vem är det som är oansvarig nu?

Och hur gör man för att inte vara för försiktig i framtiden så att människor drabbas av allvarlig influensa? Om rädsla skulle medföra en för liten insats med vaccin vid nästa pandemi och många därmed skulle drabbas av allvarlig influensa så finns det faktiskt bot för detta också. Svaret är att inte vaccinera vid en mild influensa, vilket kan ge 90%-igt skydd mot framtida pandemier.

Ann-Chatrin Engvall, forskare immunologi förklarade det så här, i samma debattprogram. Dagens vaccin ger ej ett cellmedierat försvar, dvs det naturliga virusskydd som man får när man genomgår en influensa och som kan skydda för framtida pandemier för att det ger ett annat immunsvar. Det finns vetenskapliga bevis för detta. Engvall berättade att det fanns en forskare, en nobelpristagare som påvisat att om man först blivit smittad av ett snällt virus och sedan blir utsatt för ett aggressivt väldigt dödligt fågelinfluensavirus så ökade överlevnaden från 10 till 90%. Det har också visat sig att dödligheten var störst i USA, i gruppen barn upp till 18 år, där det är brukligt att vaccinera mot säsongsinfluensan. Det cellmedierade försvaret är alltså viktigt avslutar Engvall. I så fall har man med svininfluensevaccinet just undergrävt ett superläge för naturligt försvar inför nästa pandemi hos 5,3 miljoner utav befolkningen i Sverige. Engvall tyckte aldrig att man skulle massvaccinera, därför att man visste tidigt att det var en mild influensa och att det var inte så många som dog världen över.

Nästa gång är det kanske vettigt att göra som våra politiker gör och inte som de säger att vi ska göra. I en intervju för Ulf Elving den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutet Annika Linde att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för hon vill ett starkt immunförsvar. – Immunitet efter en influensa håller i 10-20 år medan immunitet genom vaccin bara har en varaktighet på ett år, säger statsepidemiolog Annika Linde (5).

Svininfluensa vaccin i Sverige ansvariga JK Anmälda

Text: Anna Jönsson / Bild: Vaccininformation

1. SVD

2. SVTPlay – Debatt

3. DN

4. Alan Smith

5. Sveriges Radio

Läsvärt:

Aktion mot svininfluensavaccin

EpochTimes – Forskare varnar för Tiomersal i vaccinet mot svininfluensa

Newsmill – Kvicksilver i svininfluensavaccinet

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. This website provides the world’s most COMPLETE, REFRESHING, HONEST, ALTERNATIVE VIEW OF THE EMERGING H1N1 PANDEMIC. It is HIGHLY critical of TOXIC VACCINATIONS!

    http://www.fluscam.com/HOME.html

Trackbacks

  1. […] Läs mer … Massvaccination med influensavaccin – ett stort misslyckande! […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: