Jag betedde mig inte som andra barn

Medvetenheten om varför jag började arbeta med barn med speciella behov kom till mig då jag arbetade på barn- och ungdomshabiliteringen; jag hade varit ett sådant barn själv, som liten och ända upp till 45 års ålder! Ett barn med överkänslighet för stimuli via berörings- och balanssinnet samt via ljus, ljud, lukt och smak och med en underkänslighet för stimuli via led- och muskelsinnet (den egna rörelsen) – all denna känslighet, som avvek från andra barns känslighet, gjorde att jag inte betedde mig som andra barn!

Medvetenheten om detta kom till mig efter en radikal omläggning av kosten! Det var först då som jag fick möjligheter känna hur det kändes att bli något sånär lik andra utan att egentligen behöva anstränga mig! Tänk så många gånger jag fått kommentaren ”du kan bara du vill” eller ”om du bara är intresserad så kan du”! Helt plötsligt kunde jag bara en massa saker utan att ens träna mig, utan att ens gå på psykologsamtal.

Mina egna livserfarenheter och mina arbetslivserfarenheter, genom möten med barn med speciella behov, har lärt mig förstå att området känsel är extremt känsligt för olika gifter och brister. Exempel på gifter är opioida peptider, socker och andra smakförstärkare, bekämpnings- och flamskyddsmedel, bisfenol, färgämnen, kvicksilver etc. Exempel på brister är omega-3, B12, andra vitaminer och mineraler, antioxidanter, tarmbakterier, rörelseaktivitet etc. Dessa gifter och brister ”ligger och stör” på nervsystemet och ger olika former av human haptiska perceptionsstörningar vilket i sin tur utvecklar avvikande beteenden.

Beroende av störningens utbredning och intensitet utvecklas ”olika sorters” beteendeavvikelser. När vi eliminerar (tar bort) dessa gifter och brister så ser vi att många av dess barn blir friskare inom loppet av tre till sex månader! Redan inom loppet av några veckor blir barn friskare! Jag skulle vilja förklara det som att den mest påtagliga förändringen syns på de barn som är värst drabbade av de gifter och brister som vi i dag omger våra barn och unga med; barn med svår autism. Läs boken Kärnfrisk familj och se filmen ”Ethans recovery from autism” så får du möjligheter förstå en del av hela tillfrisknadsprocessen!

I dag sätter vi namn på de symptom/beteendeavvikelser som dessa gifter och brister utvecklar, oftast i form av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser. En robot som får störningar på sitt ”nervsystem” får också ”systemfel” och beter sig inte ”som den ska”! Då justerar vi grundorsaken till beteendeavvikelsen efter att ha tagit reda på orsaken. Min erfarenhet är att vi dessvärre inte verkar vara intresserade av orsaken till barns avvikande beteenden. Påstår någon att orsaken till barnets avvikande beteenden kan bero på kosten eller på inaktivitet, alternativt på kvicksilvret eller aluminium i vaccinationen tystas det ned med krav på evidens.

Om jag har förstått det hela rätt så är det, dessvärre, mycket svårt att i dag söka pengar till forskning om kostens eller rörelsen alternativt gifternas inverkan på barns och ungas nervsystem och beteenden. Och den beprövade erfarenheten tycks man fullständigt ignorera – trots att det finns hundratals, ja förmodligen tusentals, erfarenheter av att den anpassade kosten (diet) och rörelsen kan ge barnet en helt annan, positivare livskvalitet!

Under mina drygt trettio år som arbetsterapeut med intresse för barns och ungdomars avvikande beteenden har jag, i mina möten med dessa barn och föräldrar, samlat på mig en hel del erfarenheter och berättelser som jag nu försöker skriva ned i en bok. Denna bok och det nätverk som jag startat upp på Facebook hoppas jag skall ge möjligheter, öppna upp nya vägar, för dessa barn och ungdomar att få möjligheter bli friskare snabbare än vad de i dag får möjligheter till.

En av alla de historier jag samlat på mig under åren, om vilka troliga orsaker som ligger till grund för barnets problematik samt om vilka möjligheter det finns till positiv förändring av barnets avvikande beteenden, kan jag dela med mig av här, eftersom den troliga orsaken till barnets beteendeförändringar var kvicksilvret i den vaccination som gossen erhöll vid tre månaders ålder för många år sedan. Troligt är att denna gosse utvecklat denna problematik eftersom han även bär på proteinintolerans mot mjölk- och mjöl men, med största sannolikhet hade den då inte till närmelsevis blivit så svår. Min erfarenhet är dock att dessa barn, där en negativ förändring av balansen i deras biokemi blir konsekvensen av deras proteinintolerans, kan vara känsligare för vaccinationer, andra gifter och brister.

Hälsningar Sussie, Neuropedagogen

Här publiceras ett utdrag som handlar om ett av Sussies patientfall, vilket beskriver hur det är att leva med ett autistiskt barn (PDF)

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. The majority of autistic children have long histories of gluten and casein allergies or intolerances or sensitivities, which may have predisposed them to vaccine injury. Allergic reactions to a whole host of foods ensues and the early signs of a poorly functioning immune system manifest as eczema, ear infections, respiratory infections and such. In children with Autism, the Central nervous system can sustain tremendous (neurological) damage as a result of Leaky Gut Syndrome and children with Celiac Disease are known to suffer psychological distress as well. Toxins, which pass through the gates of the intestine and into the bloodstream, impact us hormonally, psychologically and immunologically. Their favorite food is glucose and the B Vitamins. Children with autism are notoriously deficient in the B vitamins and they crave simple and complex carbohydrates, which convert to glucose. http://www.vaccinetruth.org/page_16.htm

    Milk Allergy (Casein Intolerance) – 1982 and 1985, studies identified genetic susceptibility to pertussis vaccine induces encephalopathy involving genes of the major histocompatibility complex correlating to genetic regulation of antibody responses to bovine serum albumin (a cow’s milk protein).
    A personal or family history of allergies, particularly milk (casein) allergy, may be one high risk factor for reacting to pertussis vaccine. There were many cases of pertussis vaccine injury documented in the 1985 book DPT: A Shot in the Dark of children, who had milk allergy before or developed milk allergy after suffering a serious DPT vaccine reaction. Casein is a protein in milk and symptoms of milk allergy include frequent spitting up of milk after bottle or breast feeding; projectile vomiting of milk; frequent diarrhea; constipation; gas and abdominal pain; persistent crying after feedings (colic); eczema or recurrent skin rashes.
    Children with casein allergy are often also allergic to foods containing gluten, which is a protein in wheat and other kinds of grains. The genes for both casein and gluten intolerance are inherited and symptoms can be mild or severe. Severe gluten intolerance is diagnosed as celiac disease, which can cause loss of weight and failure to thrive; gas and stomach pain; diarrhea/constipation; anemia; mouth ulcers; extreme fatigue (especially after eating gluten containing foods); and behavior disorders. If left undiagnosed without dietary elimination of foods containing gluten, celiac disease can lead to malnourishment and retarded growth in children; irritability; depression; seizures; permanent brain and immune system disorders or even death. http://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Whooping-Cough.aspx

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: