Vaccininducerad autoimmunitet och autism

Fallen av autism har ökat enormt de senaste årtionden och har inget med förbättrade diagnoskriterier att göra. Detta menar den pensionerade barnläkaren F. Edward Yazback, engagerad i frågor kring autism.

Sammanfattning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

The Center of Disease Control and Prevention (CDC) har hand om hälsofrågor i USA och har sedan 1980-talet blivit alltmer involverat i reglering och förespråkande av vaccinering. Trots farhågor om koppling mellan vaccin och autism har de gjort väldigt lite för att ta reda på sambandet. Tre stora studier som de sponsrat  är epidemiologiskt utförda, varav en innefattar den välkända danska studien. Trots flera brister och att den visade en ökning av autism bland de som fått MPR-vaccin, avfärdades ett samband (1).

Kliniska studier behövs för att säkerställa kontra avfärda ett samband.  Att tiomersal togs ur barnvaccinerna var klokt gjort och det är ofattbart att ett välkänt gift använts som konserveringsmedel i över 60 år. Seriösa oberoende studier behövs, vilket inte kan tas för givet av de med finansiella kopplingar till vaccinindustin. Forskningen borde inte begränsas till att mäta epidemiologisk data på en skärm. Den måste inkludera noggrann undersökning av de drabbade barnen och intervjuer från föräldrarna. Undersökning av tarmen borde också ingå då det är fler än Wakefield som varit ett samband mellan tarmproblem och autism på spåren (1).

Nyligen fastslog en domstol i Italien att en fullt frisk pojke utvecklat autism utlöst av MPR-vaccin. Bara i USA har över 5000 föräldrar under det senaste årtiondet fått sina barns fall prövade för vaccinrelaterad autism. Detta i ett forum designat för att kompensera de drabbade så att vaccinbolagen är friskrivna från att behöva utbetala ersättning. Flera familjer har blivit kompenserade men endast med argumentet att autism varit en sekundär diagnos (2)(3)(4).

Många barn med autism har, enligt författarna, förhöjda nivåer av antikroppar mot mässling och det gjordes därför 2002 en studie på MPR-vaccinet. Denna visade att flera av barnen hade ett olämpligt antikroppssvar på vaccinets mässlingsdel vilket i sin tur antas spela en väsentlig roll i utvecklandet av autism (5). I en annan undersökning såg man att de med autism hade ett högre antikroppssvar på vaccinets mässlingsvirus i jämförelse med syskon och barn utan autism. Författarna kom till samma slutsats, att vaccininducerad autoimmunitet kan spela en roll i utvecklandet av autism (6). En tredje undersökning visade inget samband (7) men har kritiserats för att ha flera felkällor (8).

I en jämförelse från VAERS databas mellan 1994-2000, mellan MPR- och DTwcP-vaccin, sågs en signifikant ökad rapportering av tillstånd som permanenta hjärnskador, autism, mental retardation och cerebellär ataxi (svårigheter att samordna kroppsrörelser). Detta är anmärkningsvärt då DTwcP-vaccinet varit det mest kända vaccinet som kan orsaka permanenta neurologiska skador. Studier har också visat ett samband mellan MPR-vaccin och encefalopati (skada på hjärnan). Det har observerats att många av de besvär som uppstår efter vaccinering är desamma som vid en naturlig infektion, samt att det finns rapporter om autistiska tillstånd efter naturlig mässlingsinfektion. Författarna anser att det avdödade mässlingsvaccinet är det mest säkra och då endast levande vaccin finns att tillgå är det av extra vikt, för att undvika biverkningar, att MPR tas i separata doser (9).

Sammantaget hänvisar man till 20 epidemiologiska studier för att avfärda sambandet mellan vaccinering och autism (10). Men som det står i  sammanfattningen; det är inte lätt att leta efter något man inte vet finns eller i andra ord; resultatet var föga oväntat då man inte kan förvänta sig annat av publikationer som inte tittat på just detta problem. Hade man gått igenom publikationer som alla visade på att jorden var platt skulle de såklart avvisa teorin om att jorden var rund.

Faktum kvarstår och det är att autism ökat dramatiskt sedan Kanner först beskrev tillståndet 1943. I USA är incidensen 1 av 110 och i UK 1 av 64 med liknande siffror världen över. Autism kan bero på olika orsaker och te sig på olika vis i olika individer men med samma symtom. Dokumenterade orsaker till autism inkluderar genetiska defekter, virala infektioner och hjärninflammation till följd av vaccination. Därför är autism ett resultat av genetiska svagheter och inflammation i hjärnan som uppkommer av olika anledningar som t ex en förgiftad omgivning, att mamman drabbas av en viral infektion under graviditet eller en omogen blod-hjärnbarriär (11).

Sammanfattning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

Referenser:

1. Autism in the United States: a Perspective

2. MMR: A mother’s victory. The vast majority of doctors say there is no link between the triple jab and autism, but could an Italian court case reignite this controversial debate?

3. Vaccine Court: Autism Debate Continues 

4. The Supreme Court may tell families with autistic children whether they can sue vaccine makers  

5. Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism 

6. Elevated levels of measles antibodies in children with autism

7. Measles vaccination and antibody response in autism spectrum disorders 

8. Response to article by Baird et Al

9. Pediatric MMR Vaccination Safety 

10. Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses 

11. Theoretical aspects of autism: Causes—A review 

 

För vidare läsning:

A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population

An Investigation of the Association Between MMR Vaccination and Autism in Denmark

Vaccines and autism – What do the epidemiological studies really tell us?

Autism grafer

Autistic disorder and viral infections

Autoimmunity in autism

Hypothesis: conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Pål Bergström says

  Nya katastrofsiffror från CDC som kom för någon månad sedan visar att 1 av 88 barn har autism i USA.

  • Och i UK:

   ”CryShame is a group of parents many of whom saw their children succumb to autism and bowel disease following the MMR. We applaud Wakefield’s decision to challenge Godlee and Deer’s claims against him and hope from the bottom of our heart that he receives justice.

   Today the number of children suffering from autism may be as many as one in 64 and many parents continue today to witness their children regress into autism following MMR. But since the campaign to discredit Wakefield, there has been no research in the UK to investigate this pattern. The public are repeatedly told by government and the medical profession that the MMR is safe and not associated with autism, and yet anecdotally parents of autistic children who trusted the government discover the opposite is true. There has been no scientific explanation for this temporal association between regressive autism and the MMR.

   The BMJ’s attack on Wakefield has been a gigantic distraction from research in the UK to uncover the causes of autism and bowel disease. It is vitally important for existing autistic children, and for the thousands of children who will, given current medical ignorance, regress into autism over the coming years, that research into the role of vaccines in the genesis of autism is put back on track.”

   http://www.cryshame.co.uk//index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=135

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: