Archives for juli 2012

The Greater Good

THE GREATER GOOD is a character-driven documentary that explores the cultural intersections where parenting meets modern medicine and individual rights collide with politics. The film offers parents, doctors and policy makers a safe space to speak openly, actively listen and to learn from one … [Read more...]

Kaitlyn Armstrong: Post-Gardasil Syndrome Victim?

A Whitby teen is starting to get her life back after more than a year of enduring constant pain and suffering, and being afraid and in the dark as to what was happening to her body. Before she received the Gardasil vaccine, Kaitlyn Armstrong was a happy, active girl who spent most of her spare … [Read more...]

Föreläsning – The Unknown Story about Vaccinations

Desireé Röver är en undersökande journalist från Nederländerna. På sin hemsida säger hon att "Ingen del av något vaccin hör hemma i en människa." Den 20-22 september kommer det att hållas en konferens i Skanderborg, Danmark, Open Mind Conference 2012. Desireé Röver är en av de inbjudna och kommer … [Read more...]

Vaccin mot gulsot – solidaritet mot missbrukarna

Ja, denna solidaritet. Den verkar sprida sig som en epidemi i det här landet. Eget tänkande och kunskap för att bilda sig egna uppfattningar om vad som blir bäst för sina egna individuella förutsättningar, ska tydligen bli ett minne blott. Socialstyrelsen vill att vaccination mot gulsot, hepatit B, … [Read more...]

Ettårigt barn fick dubbel dos vaccin

Läkaren undersökte barnet och gav vaccination. Läkaren hade sett i fel journal och missat att barnet redan var vaccinerat. Föräldrarna har anmält misstaget till Socialstyrelsen, och påpekar även att ingen från vårdcentralen hörde av sig till föräldrarna om det gjorda misstaget. Läs mer i DT.se … [Read more...]

Varning för röda hund!

Rubella (röda hund) var fram till 1980-talet en av de vanligaste barnsjukdomarna och spreds endemiskt och epidemiskt ungefär vart femte till vart sjunde år. År 1974 infördes vaccination av 12-åriga flickor och mottagliga kvinnor efter förlossning. Trots hög vaccinationsanslutning utbröt en epidemi … [Read more...]

Sanna Rayman (SvD) förlöjligar Vidarkliniken, men saknar medicinsk kunskap om vaccin

REPLIK. Varför tar Sanna Rayman på SvD ledarblogg ställning emot Vidarkliniken? Varför vill en SvD-journalist bilda opinion emot en hälsoklinik och varför tar hon stöd från Vidarklinik-hataren Mats Reimer från skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning som aldrig visat skepsis mot industrin? Det … [Read more...]

Rob Schneider rasar mot ny lag som kan användas till vaccinationstvång

I en intervju med en Kalifornisk nyhetsstation skräder skådespelaren och den blivande fadern Rob Schneider inte orden angående Kaliforniens lagförslag AB2109, som innebär att ovaccinerade barn inte får gå till skolan utan ett läkarutlåtande. Läs artikeln och se video … [Read more...]

Sanna Rayman (SvD) förlöjligar Vidarkliniken, men saknar medicinsk kunskap om vaccin

REPLIK. Varför tar Sanna Rayman på SvD ledarblogg ställning emot Vidarkliniken? Varför vill en SvD-journalist bilda opinion emot en hälsoklinik och varför tar hon stöd från Vidarklinik-hataren Mats Reimer från skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning som aldrig visat skepsis mot industrin? Det … [Read more...]

Media – springer läkemedelsbolagens ärende – igen; HPV studien ej publicerad offentligt

DN gör något unikt; man går ut till allmänheten och vilseleder unga flickor och föräldrar att tro att HPV-vaccinen är utan allvarliga biverkningar. Detta inför spruta nummer 2 i första årskullen som erhåller Gardasil via barnvaccinationsprogrammet. Man tar stora ord i munnen med en opublicerad … [Read more...]