Mördarvirus framställs i laboratorium – läkemedelsföretag kan starta pandemier

Laboratorium, provrör - Freedigitalphotos.net

Foto: Freedigitalphotos.net

Under de senaste 300 åren har ett tiotal pandemier orsakade av influensavirus svept över världen. Den värsta infektionssjukdomen sedan digerdöden på 1300-talet var spanska sjukan, som 1918-1919 skördade 20-50 miljoner liv. Varje influensasäsong dör det i världen 250 000-500 000 människor. Influensa är en sjukdom som orsakas av ett virus som sätter sig i luftvägarna. Den är en av våra vanligaste dödsorsaker, främst bland människor med nedsatt immunförsvar. Det är med all rätt människor känner fruktan inför en ny eventuell pandemi.

Text: Marina Ahlm

I spåren av detta spekuleras det nu varje år kring kommande epidemier (fler fall än förväntat – med hänsyn till geografi, befolkning och årstid) och pandemier (infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land) men enligt Läkartidningen är ”vår kunskap fortfarande inte heltäckande, och det är mycket svårt att förutse nästa influensapandemis förlopp och allvarlighet”.

Sedan 1944, då det första influensavaccinet kom, har det lagts mycket forskning på nya vaccin. Influensa i olika former drabbar regelbundet människor och djur, främst fåglar, svin och hästar. Influensavirus är som regel artspecifika, men viruset kan förändras genom mutation. I början av varje år fattas ett beslut inom Världshälsoorganisationen (WHO) om vilka tre virusstammar nästa säsongs vaccin ska ge skydd mot. Det rör sig alltså om en kvalificerad gissning om vilka stammar som kan utbreda sig fram till nästa influensa. Det tar sedan ett halvt år att odla fram tillräckligt stora mängder av det nya vaccinet.

Myndigheterna missbedömer

År 1976 varnade man i USA för en ny pandemi av svininfluensa och man påbörjade massvaccineringsprogrammet till en kostnad av 137 miljoner dollar. Runt 40 miljoner personer fick vaccinet innan det efter tio veckor stoppades. I en Los Angeles Times artikel står det att man uppskattar att 500 personer drabbades av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och att 25 dog av vaccinet medan det i en dokumentär från CBS 60 minutes hävdas att runt 4 000 drabbats av neurologiska skador efter vaccinet och att 300 dött. Av svininfluensan rapporterades det 200 fall och ett dödsfall. Någon pandemi av svininfluensa bröt inte ut.

År 2009 inleddes massvaccinering i Sverige mot svininfluensan som man befarade skulle bli en pandemi. Läkemedelsverket upprepade lugnande rapporter om biverkningarna, som man hävdade främst bestod av ganska triviala symptom som lätt feber, rodnad och lite smärta i armen där man fått sprutan. Ca 60 % av befolkningen vaccinerades, vilket motsvarar 5,3 miljoner. I början av 2010 hade 3 700 rapporter inkommit om biverkningar varav 20 % klassades som allvarliga och resterande förväntade milda biverkningar. Senare samma år var rapporterna uppe i över 4 700 och fall av narkolepsi började uppdagas.

Laboratorier ingen säker miljö

I jakt på att skydda oss mot influensan har forskare tillverkat egna mutationer av fågelinfluensan i laboratorier. Normalt smittar inte detta till människor men genom att göra små förändringar så är det nu möjligt. Fördelarna säger man är att viruset kommer att mutera på detta vis i framtiden och därför är det viktigt att lära känna det, så att vi kan skapa motåtgärder. Kritikerna däremot menar att viruset kan slippa ut ur laboratoriet genom en olycka eller kopieras av terrorister, som vill använda det som vapen.

I Illustrerad Vetenskap nr 14/2012 skriver man om en ung kinesisk biologistudent vid Kinas ledande institut för virusforskning i Peking. Efter ett hastigt insjuknande visade det sig att kvinnan insjuknat i SARS, ett av de virus man arbetade med på institutet. Innan diagnos hann kvinnans mamma smittas och dog inom loppet av några dagar. När studenten sedan blev inlagd på sjukhus smittade hon en av sköterskorna med den potentiellt allvarliga luftvägssjukdomen. Sjuksköterskan smittade i sin tur tre besökare och en annan patient. En epidemi var igång.

”Till all lycka gick den lokala SARS-epidemin tillbaka igen, men händelsen visar mycket tydligt att farlig smitta kan slippa förbi de bästa säkerhetsåtgärder och sprida sig okontrollerbart utanför laboratoriets väggar. Det är just den typen av episoder som dyker upp på näthinnan hos bekymrade kollegor, när två forskargrupper från Holland och USA i slutet av 2011 utvecklar en modifierad variation av det kända fågelinfluensaviruset H5N1. Det nya viruset skulle nämligen kunna döda miljontals människor, om det en dag slapp ut ur laboratoriet.”

Baxter skickade ut fågelinfluensavirus

Att detta skrämmande scenario redan inträffat och är på väg att ske menar en österrikisk journalist, Jane Bürgermeister, som stämmer WHO, FN och medlemmar av olika regeringar och företagsledningar inför domstol. Detta för att avsiktligt försöka skapa en pandemi av influensa. Hon har också lämnat in en brottsanmälan mot den amerikanska vaccintillverkaren Baxter och den österrikiska motsvarigheten Avir Green Hills Biotechnology för att ha utvecklat, tillverkat, spridit och släppt ut ett biologiskt massförstörelsevapen på österrikiskt territorium från december 2008 fram till februari 2009. Detta med avsikt att framkalla en fågelinfluensapandemi samt att profitera på denna pandemi, ett agerande som strider mot lagstiftningen angående internationell organiserad brottslighet och folkmord.

”Folk vet inte att en vaccinering, som regeringen kommer att rekommendera alla att ta i händelse av en fågelinfluensapandemi och som har förbeställts i väldiga mängder med österrikiska folkets skattepengar, kommer att tillverkas av just samma företag som bar ansvar för att nästan ha utlöst en fågelinfluensapandemi i vintras, nämligen Baxter.” -Jane Bürgermeister

Att vaccinet i sig skulle hjälpa vid pandemier är ytterst tveksamt då influensavacciner generellt visar på dålig skyddseffekt. En genomgång av 64 studier över en period från 98 influensasäsonger visar att influensavaccinet inte gav ett märkbart skydd bland äldre boende på vårdhem. I en annan genomgång av 48 rapporter inkluderande 66 000 vuxna visades endast ett skydd på 6 %, missade arbetsdagar var mindre än en och ingen förändring sågs bland de som behövde uppsöka sjukvård. Vid en annan genomgång av 51 studier gjorda på fler än 294 000 barn visades inget bättre skydd än placebo i åldern 6-24 månader och skydd endast i 33 % av fallen på de över 2 år.

Text: Marina Ahlm


Läs mer:

DN – En tunn gräns mellan etisk och oetisk forskning

CBS 60 minutes – Swine Flu 1976 Propaganda 

Journalist Accuses WHO of Plan to Commit Mass Murder

Jane Bürgermeister: Om fågelinfluensan

Frågor och svar om säsongsinfluensa

Spanska sjukans virus uppväckt från de döda

The Truth About the Flu Shot

”Harmless Procedure” Can Cause Narcolepsy, Muscle Weakness

Failure of inactivated influenza A vaccine to protect healthy children aged 6-24 months

Swine flu ’debacle’ of 1976 is recalled

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 8 januari 2010

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Trackbacks

  1. […] Så kanske de WHO-anställda topparna känner att de också ska få vara med och dela på alla rika länders pengar genom att släppa denna lögnaktiga rapport!? Jag vet inte, kan bara gissa.. men jag har stöd för min gissning! […]

Lämna ett svar till Cyberliv » Varför ökar antalet cancersjukdomar så mycket? Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: