Hemliga dokument från brittiska regeringen avslöjar att vacciner bara är bluff och bedrägeri

Vaccin - ulv i fårakläder

Vaccin – ulv i fårakläder | Bild: Freedigitalphotos.net, Debspoons 

Filosofie doktor Lucija Tomljenovic har med hjälp av hittills undangömda dokument avslöjat att vaccinationsprogrammen är en total bluff. Påståendet att vacciner skulle ge skydd mot sjukdom är inget annat än bedrägeri. Myndigheterna har avsiktligt mörklagt relevant information om vaccinernas risker och ineffektivitet för att fortlöpande tillfredsställa vaccinindustrin och upprätthålla en hög vaccinationstäckning.

Text: Linda Karlström | Del 1  Del 2  Del 3  Del 4

Att avsiktligt undanhålla information från föräldrar enbart för att de ska följa det nationella vaccinationsprogrammet strider mot bland annat Helsingforsdeklarationen, och kan anses vara en etisk kränkning eller försummelse.  Officiella dokument från det brittiska hälsodepartementet och Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) avslöjar att de brittiska hälsomyndigheterna har ägnat sig åt just ett sådant oetiskt förfarande de senaste 30 åren.

Genom flera Freedom of Information Act-förfrågningar (FOIA), har Tomljenovic fått fram protokoll från privata möten mellan JCVI, som påstås vara en oberoende rådgivande expertkommitté, samt olika brittiska hälsoministrar. Även om Tomljenovics grundliga 45-sidiga rapport i huvudsak fokuserar på det brittiska hälsovårdssystemets utstuderade mörkläggning av den smutsiga sanningen om vaccinationsprogrammet, är principerna allmängiltiga för alla vaccinationsprogram. Programmen utformas för att tillfredsställa företagsekonomiska intressen i stället för allmänhälsa.

Den chockerande rapporten förklarar hur vaccinprogrammen har etablerats genom en avsiktlig negligering av säkerhetsproblem, samtidigt som fördelarna överdrivits. Den beskriver hur nya farliga barnvacciner tagits i bruk genom bedrägeri, och hur vaccinsäkerhetsstudier motarbetats. Vi får även veta hur allmänheten systematiskt hjärntvättas genom manipulation och vetenskapliga fingerfärdighetstrick.

Vaccin.me kommer att i en artikelserie titta närmare på de åtta slutsatser som Tomljenovic kommit fram till med hjälp av mötesprotokoll från åren 1983-2010:

1. I stället för att reagera korrekt genom att granska existerande vaccinationsrutiner då säkerhetsproblem hos specifika vacciner avslöjats, har JCVI antingen

a) inte gjort något alls

b) selektivt plockat bort ogynnsamma data från offentliga rapporter

c) gjort intensiva ansträngningar för att försäkra både allmänheten och myndigheterna om att vaccinet i fråga är säkert.

2. Kontraindikationerna för vaccination har märkbart begränsats för att öka vaccinationsgraden, trots uppenbara och olösta säkerhetsfrågor.

3. JCVI har vid flera tillfällen begärt att vaccintillverkarna ska göra särskilda ändringar i sina produktblad, så att infon inte står i strid med JCVI:s officiella rekommendationer.

4. JCVI har ihållande åberopat metodologiskt tvivelaktiga studier för att främja vaccination, medan de samtidigt avfärdat oberoende forskning.

5. JCVI har ihärdigt och kategoriskt bagatelliserat säkerhetsproblem medan vaccinfördelar har uppförstorats.

6. JCVI har främjat och utarbetat en plan för att införa nya vacciner med tvivelaktig säkerhet och effektivitet i barnvaccinationsprogrammet, med antagandet att licenserna slutligen ska godkännas.

7. JCVI har aktivt motarbetat vaccinsäkerhetsstudier.

8. JCVI har avsiktligt utnyttjat föräldrarnas förtroende och brist på relevant kunskap om vaccinationer i syfte att främja ett icke-vetenskapligt vaccinationsprogram som kan orsaka allvarliga och långvariga neurologiska skador hos barn.

Det är dessutom anmärkningsvärt att alla dessa punkter strider mot JCVI:s egen Code of Practice.

Text: Linda Karlström


Källor:

Secret government documents reveal vaccines to be a total hoax

The vaccination policy and the Code of Practice of the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI): are they at odds?

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Pekka S says

  Vad beror alla dessa epidemier på om vaccinationer inte fungerar? Dålig hygien och kosthållning? http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22069552

  • Linda Karlström says

   Tjenare Pekka, long time no see.
   Beror vattkoppor på dålig hygien och kosthållning? Nej, jag tycker inte man kan säga det. Samma med mässling. Vi pratar om naturliga barnsjukdomar som har ett syfte. De stärker immunförsvaret, de utgör språng i barns mentala utveckling och de ger inte bara ett livslångt skydd mot sjukdomen i fråga, de ger också ett icke specifikt skydd mot andra åkommor till exempel vissa cancerformer. När vi vaccinerar manipulerar vi immunförsvaret och sjukdomen kan ta sig en annan form. Eller så gör den inte det, men när man är vaccinerad kan man inte ha sjukdomen man är vaccinerad mot och därmed lider man av ”nånting annat”. Och så faller statistiken för den sjukdom som man massvaccinerat mot.

   Förresten, om den så kallade flockimmuniteten skulle fungera så skulle ju inte mässlingen kunna få fäste. Men det får den.

   Jag vet att du Pekka egentligen inte är intresserad av mina svar, du är bara ute efter att hitta något att ifrågasätta. Och på så sätt stjäla tid och energi. Svaren på dina frågor finns i våra artiklar på sajten, det vet du.

   • Linda, jag har utifrån vissa andra artiklar på Vaccin.me fått uppfattningen att du (eller kanske några av de andra skribenterna) inte tror att vacciner har någon effekt över huvudtaget? Det var utifrån denna premiss jag ställde mina frågor. Om jag uppfattat er fel backar jag med glädje!

    Hur brukar vaccinationstäckningen ut i områden där mässlingen fått nytt fäste? Hur påverkar detta flockimmuniteten?

    Dina påståenden om barnsjukdomarnas påstått positiva effekter kan vi ta en annan gång.

    • Linda Karlström says

     Pekka, åtminstone jag tror att vaccin har en väldigt massa effekter.

     Vaccinationstäckningen brukar vara hög där mässling får fäste. Eller så inte alls. Jag har inte sett att mässlingen har brytt sig om hur stor procent som är vaccinerad.

     • Om vaccinationstäckning inte spelar roll borde den logiska anledningen vara att vaccinerna inte skyddar mot sjukdomarna?

      Men om vi ska titta på de epidemier och utbrott som skett de senaste åren ser vi att de så gott som alltid sker i områden där täckningen är suboptimal. I Sverige är det oftast Järna som drabbas av förklarliga skäl. I Swansea (som jag länkade till) var tusentals barn ovaccinerade. Länka gärna till större utbrott där vaccinationstäckningen varit hög.

      • Linda Karlström says

       Mässlingsutbrott där 99% är vaccinerade och immunitet via vaccin uppmäts till 95%
       (N Engl J Med 1987; 316:771–4.)
       Utbrott av polio typ 1 trots full vaccinering med tre doser OPV
       (The Lancet 1991 Vol 338, Issue 8769)
       Utbrott av polio typ 3 i Finland trots full vaccinering med IPV
       (The Lancet 1986 Vol 327, Issue 8495)
       The CDC har rapporterat om mässlingsutbrott med 100% dokumenterad vaccinationstäckning
       (MMWR. 33(24),6/22/84)
       Utbrott av vattenkoppor trots 97% vaccinationstäckning
       (Pediatric Infectious Disease Journal 2009 Vol 28, Issue 8 )
       Anywhere between 45% and 82% of the children who were reported to have had a pertussis infection were also fully vaccinated. Not exactly a good success rate for the pertussis vaccine to protect against a pertussis infection http://drpalevsky.com/dr_palevsky_letter_pertussis.asp

       Men jag förstår att det är väldigt behändigt att som vaccinförespråkare hävda att dessa misslyckanden beror på att inte alla är vaccinerade och att vaccinet inte är 100-procentigt. När sedan de ovaccinerade inte insjuknar så är det såklart på grund av alla vaccinerade runtomkring… Hur ska ni ha det? Ger vaccin flockimmunitet eller inte? Nej, det gör det inte, vilket ovanstående är ypperliga bevis på! För övrigt är vaccin överflödigt i en population där man är vid god hälsa och inte dör eller skadas märkbart av vanliga sjukdomar.

       Jag förstår inte i heller varför det skulle vara bra att få bort sjukdomar till förmån för andra. Är det bra att det blir mindre fall av vattkoppor men desto fler fall av bältros. http://vran.org/about-vaccines/specific-vaccines/chickenpox-vaccine/chickenpox-vaccine/ Är det bra att få bort diagnosen polio till förmån för en annan diagnos som har exakt samma symtom och dessutom har högre dödlighet och incidens? Nej!

       ”Dr. Neetu Vashisht and Dr. Jacob Puliyel of St. Stephens Hospital created the report after analyzing data from India’s 10-year-old National Polio Surveillance Project, which is available online. Their findings, which were published in the Indian Journal of medical Ethics, revealed that rates of non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) have increased 1200% since the oral polio vaccine was introduced to India a decade ago.”
       http://www.digitaljournal.com/article/323371#ixzz22lShiAA9

       Vashisht, N and Puliyel, J.,2012. “Polio programme: let us declare victory and move on.” Indian Journal of Medical Ethics Vol IX No 2 April-June pp. 114-117 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591873

       Här är Socialstyrelsens eget uttalande om vetenskapen kring vaccin:

       ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling.”

       ”När det tillkommer ytterligare ett vaccin mot en sjukdom, så måste det nya vaccinet i stället prövas i jämförelse med det vaccin som redan finns och används.”

       Detta talar för sig själv och kräver ingen ytterligare kommentar…

       • N Engl J Med 1987; 316:771–4: Visar att vacciner inte fungerar till 100% vilket inte är någon hemlighet. 14 av 1806 studenter fick alltså mässlingen vilket är mindre än 1%. Skyddet är alltså fortfarande imponerande.

        The Lancet 1991 Vol 338, Issue 8769: Återigen ger vaccin inte 100% skydd. Men ”3 doses of OPV reduced the risk of paralysis by 91%”. Hur kommer det sig?

        The Lancet 1986 Vol 327, Issue 8495: Vaccinet hade dålig skyddseffekt mot den specifika poliovarianten.

        MMWR. 33(24),6/22/84: 94% av de som var vaccinerade fick inte mässling. Samma sak som ovan alltså, vacciner skyddar inte till 100%.

        Osv…

        ”Men jag förstår att det är väldigt behändigt att som vaccinförespråkare hävda att dessa misslyckanden beror på att inte alla är vaccinerade och att vaccinet inte är 100-procentigt. När sedan de ovaccinerade inte insjuknar så är det såklart på grund av alla vaccinerade runtomkring… Hur ska ni ha det?”

        Ser inte dilemmat. Vaccination stoppar spridningens framfart. Ibland helt, ibland delvis. De som drabbas värst är oftast de som saknar fullgott vaccinskydd. Vi ser aldrig att de vaccinerade insjuknar i större frekvens än de ovaccinerade.

        ”Ger vaccin flockimmunitet eller inte? Nej, det gör det inte, vilket ovanstående är ypperliga bevis på!”

        Tvärtom – ovanstående visar att trots förekomsten av högst smittsamma sjukdomar blev spridningen liten p g a flockimmunitet. Ingen hävdar att flockimmunitet innebär 0 sjukdomsfall.

        ”Är det bra att få bort diagnosen polio till förmån för en annan diagnos som har exakt samma symtom och dessutom har högre dödlighet och incidens? Nej!”

        Om ditt påstående stämde skulle jag ge dig rätt. Men du får revidera historieböckerna rejält om du ska få det till att poliovaccineringar gjort mer skada än nytta.

        Vad ditt sista stycke ska säga får du nog utveckla…

        • Linda Karlström says

         Alla studier du åberopar ovan visar inte alls en imponerande skyddseffekt. Du har missat en väldigt väsentlig grej: Om 100 personer vaccineras mot polio och ingen av dem får polio, kan man då säga att vaccinet har en 100-procentig skyddseffekt? Enligt ditt resonemang kan man det. Naturligtvis kan man aldrig bedöma hur effektivt ett vaccin är om man inte jämför de vaccinerade med en grupp ovaccinerade EFTER ATT ALLA UTSATTS FÖR SMITTA. Och även efter detta så är det inte vaccinet som kan tillskrivas alla eventuella icke-insjuknanden, eftersom var och en har olika egenskaper i sitt immunförsvar.

         Vad gäller polion så bryr jag mig inte om att mata dig mera med silversked. Du är ändå inte ärligt intresserad, du bara bestjäl oss på energi. Informationen och artiklarna finns här på sajten, varsågod och läs. Liten ledtråd är att söka på polio. Trevlig läsning.

        • Dessutom, hade det fungerat som i verkliga livet, hade det räckt med att 68 % av alla barn under 15 år i befolkningen var vaccinerade för att förhindra utbrott. I själva verket ser vi utbrott i väl vaccinerade populationer med mycket högre vaccinationstäckning än så. Detta är något som är utforskat om efter genomgången mässling men det betyder inte att alla sjukdomar eller att vaccination ter sig exakt likadant. Om skydd uppnås efter vaccinering försvinner det också snabbt jämfört med naturlig immunitet och människor i de åldrar där sjukdomen kan ge som mest komplikationer utsätts för onödiga risker.

         The term ‘herd immunity’ was coined by Hedrich in 1933 (“Estimates of the child population susceptible to measles, 1900-1931” Am J Hyg,17:613- 630); he studied the dynamics of measles outbreaks in the Boston area between 1900 and 1930 and established that when 68% of susceptible children get measles, the outbreaks stop until there are again 68% of susceptibles.

         En annan aspekt är varför incidensen är så oerhört viktig? Om människor inte blir allvarligt sjuka och dör i hög grad av en sjukdom så behövs inget vaccin. Ej heller behövs det om anledningen till död och komplikationer beror på försämrade levnadsförhållanden av olika slag. Tyvärr är detta inte 100 %-igt men iaf 100 %-igt fritt från biverkningar. Hälsovinsten är med andra ord mer intressant. Uppvisa statistiken på mindre barnadödlighet i vaccinerade länder, mindre syn- & hörselskador, mindre hjärtproblem, mindre hjärnskador, mindre utvecklingsstörningar etc istället så kan det hela bli mer intressant!

    • Detta undrar jag angående vaccinet: Vaccinerar vi bara för att människor inte ska bli sjuka av en viss bakterie och/eller ett visst virus eller vaccinerar vi för att vi ska få bättre hälsa och att vi inte ska drabbas av vissa tillstånd som kan vara nedsättande på något vis?

     Om vi antar att det är det sistnämnda så vill jag gärna se statistiken i Sverige på:

     -Att barn har bättre hälsa i dag än för 30-40 år sedan
     -Färre hörselproblem
     -Färre synskador
     -Färre hjärnskador
     -Färre barn med utvecklingsstörningar
     -Färre barn med kognitiva problem
     -Färre hjärtproblem
     -Färre lungproblem
     -Färre öroninflammationer
     -Färre luftvägsinfektioner
     -Färre barn med ledbesvär
     -Färre barn med cancer
     -Färre fall av autoimmuna sjukdomar
     -Mindre sterilitet

     Vad gäller statistiken i Sverige och förlamning så vill jag se hur man gjorde undersökningar angående vaccinets effekt i förhållande till de förändrade diagnoskriterierna? Hur många av de drabbade som undersöktes för bly-, arsenik- och DDT-förgiftning? Hur många av de drabbades som fått injektioner av olika slag i form av andra vaccin, antiobiotika eller annat? Hur många av de drabbade som blivit opererade t ex tonsillektomi?

     I Indien vill jag gärna se statistiken på samma som ovan samt det totala antalet förlamningar och om detta minskat efter vaccinets införande?

     Världen över är jag intresserad av att se statistiken som visar om antalet döda barn minskat i samma takt som man infört alla dessa vaccin som ska rädda liv? Jag vill gärna också se samma statistik där som jag efterfrågar här i Sverige samt hur man utvärderat och gjort sina bedömningar.

     Tack på förhand!

 2. Martin Strandback says

  El-överkänslighet
  En Ole-plup vore kanske bra.Tar bort en stor del av elektronisk-
  strålning i rummet. Info (mart.stra snabelA hotmail dot com)

  • En del av dessa avstörande prylar kan möjligen ha en marginell effekt för några få. För några funkar dom lite, för de flesta inte alls. Det bästa är att stärka sin kropp och sina energisystem. Varje cell i kroppen har en egen aura och cellens receptorer reagerar även på energier (strålning,tankar m.m.) och inte bara på olika ämnen. (Bruce Lipton) Är cellens aura tillräckligt stor så skyddas receptorerna. (G.Carlo) Näringsstatus är också extremt viktigt. Nä, blir strålningsnivåerna tillräckligt höga så skadar de oss allihopa oavsett om vi är känsliga eller inte. Vi som är s.k. el och mikrovågskänsliga har bara fått ett varningssystem. Tacksamt men mycket besvärligt för de värst drabbade. Att förlita sig på avstörande prylar kan bli ödesdigert, men samtidigt eventuellt mildra sådant som inte går att undvika. Gäller dock inte vid starka fält.

 3. Man får nästan tårar i ögonen när man läser detta. Det är förjäkligt att läkemedelsföretagens profit får gå före folkhälsan och speciellt våra barn. Att de skulle forska mer på detta är nog liten risk. För tänk om alla lögner om vaccin skulle uppdagas. Skadestånd i miljardklassen för både stater och företag. Ja, förutom i Sverige då. Här får ni föräldrar väl någon tusenlapp som plåster på såret för allt ert lidande och barnet ingenting. Det bästa, tror jag, är att inte ta skräpet. Jag slutade att ta vaccin när jag gick i 7:an i grundskolan. Då mest för spruträdsla. Har aldrig fått någon sjukdom som ett vaccin hade kunnat förhindra (hittills -är 49år nu). I vuxen ålder har jag bara tagit bedövning hos tandläkaren. Nu har jag inga barn, men jag kan tänka mig att som förälder så vill man göra gott och valet inte är så lätt.
  Lycka till och hoppas att det försvinner.

 4. Jag kan bara berätta att jag en gång i tiden också fick epilepsi efter den vaccinationen som hette duplo då. Min arm svullnade upp till dubbel storlek och blev blå. Jag fick närmare 42 graders feber. i anslutning till detta fick jag svår epilepsi med grand mal i c:a 15 år. Det försvann när jag var 23-24 år.

  • Linda Karlström says

   Jösses! Vilket elände! Jag beklagar verkligen allt du tvingades genomlida. Så underbart att höra att du blivit kvitt problemen nu! Jag skulle gärna se att du skickar in en berättelse till oss om detta. Berätta mer i detalj vad som hände, när det hände och vilken vård du (inte) fick.

   • För mig är ju orsaken ”klockren” så här efteråt när man har skaffat sig mera kunskaper genom livet.. Min stackars mamma stod väl ganska handfallen inför mina svåra anfall som bara inträffade i sömnen. Det var dödsångest och total minnesförlust. Jag kunde rusa ut ur huset i full panik när jag vaknade och jag visste inte ens vem jag var. Har nog tagit hårt på organismen. Åt EP mediciner (Fenemal,Tegretol,m.fl. ) under dessa år. Biverkningar bl.a. förstört tandkött och tandlossning. Det har aldrig mätts upp ett normalt EEG på mig. Jag var ju föremål för utredning hela min uppväxt. Dålig motorik, tafatthet m.m. Dock inga inlärningsproblem. Anfallen försvann som tur var innan jag fick barn. När jag var drygt 30 satte jag in två nya amalgamplomber och sen var det kört. Dödssjuk i flera år av kvicksilverförgiftning. Så småningom hyfsat OK, men när man installerade trådlösa telefoner på mitt jobb var det kört igen. Livshotande blodtryck som följdes av mycket svår elöverkänslighet. Gjorde tungmetallutrensning m.m. och blev bättre, dock med svårt påfrestade utrensnningsorgan, trötta njurar och lever. Har sedan dess läst naturmedicin i flera år och har lyckats balansera mig såpass att jag fungerar på en ”låg” nivå, alltså allt på mina villkor och ingen stress. Strikt kost och livsstil, eliminering av gifter , E-nummer, socker , vete m.m. Endast Krav mat. För ett år sedan blev jag utan min vetskap, (obs) utsatt för ett trådlöst bredband av en granne. Slutade med kollaps, hjärtsvikt och totalhaveri av hela livet. Ett halvår senare har jag repat mig igen. Jag är idag skör men stark skulle jag vilja säga. Idag vet jag lite om hur jag skall ta mig upp igen när det brister. Det funkar inte för alla i min situation. Jag är mycket tacksam. Det finns verktyg och man kan alltid göra något. Sträva mot ngt bättre även om det går långsamt. Min högsta önskan idag är att kunna hjälpa andra i liknande situationer. Jag fortsätter att studera…

 5. Min son fick epilepsi TRE DAGAR efter tremånadersvaccinationen och ALLA läkare vägrar ta i det.

  • Linda Karlström says

   Jag beklagar djupt. Det är så sorgligt! Kan du tänka dig att skicka in din berättelse så kan vi publicera det som en topstory? På det sättet når vi ut till fler och alldeles för många kommer att få en eventuell förklaring på varför deras barn plötsligt blev epileptiskt.

   • Rättelse- det var TVÅ dagar efter. Han var helt frisk, och nu efter ett år av utredning inte kunnat finna någon orsak till hans svåra epilepsi. Det började som Grand mal anfall, vilket innebar att hans ögon åkte upp, han blev som en böjd galge i kroppen och hade starka kramper.. Första gången fattade jag inte vad som hände, trodde det var feberkramp. Men dagen efter åkte jag in – och i bilen P väg till sjukhuset kråmade han igen. Det blev ambulans med blåljus och signal. Jag var i chock. Relativt nyförlöst – ammande, och skör. Min son fick gå igenom riktigt tuffa Provtagningar och de väckte oss mitt i natten för att sätta in mediciner som frätte sönder hans små blodkärl. DÅ fattade vi ju ingenting. Vi var i chocktillstånd! Det vi försökte överleva var ju att de gav honom tunga mediciner mot anfallen. EEG visade på epileptisk aktivitet, så då hade vi diagnos – trodde vi. Vi låg mycket på sjukhus och efter några månader ändrades anfallen och det visade sig vara en mycket allvarlig form av epilepsi som drabbar små barn. Infantil spasm heter den. Fruktansvärt!

    Vi började leta information så fort vi hade sinnesnärvaro nog – det blev många timmar på nätet, både svenska och utländska sidor. Letade efter samband. Vaccinet var det enda vi kunde se som orsak och vi började ställa frågor. Det svar vi fick var att det var en slump att det inträffade vid samma tidpunkt och vaccinet hade absolut inget med sonens epilepsi att göra. Jag ville att någon skulle kunna se mig i ögonen och säga att – Ja, det är säkert att ge din som vaccinet! Men på Bvc lämnar de över ansvaret på föräldern. Jag fattar väl att man aldrig kan garantera NÅGONTING i livet, men att få veta me största säkerhet Att jag inte utsätter mitt barn för risk att få allvarliga neurologiska men tycker jag är rimligt. Han är ett och ett halvt år nu, vi har levat i ett akutläge sedan oktober 2011. Både jag och min man har kronisk sömnbrist, starka stresssymptom i perioder. Oron äter oss.
    Vår fina fina son är anfallsfri sedan nio veckor – vilket är rekord! Så vi håller tummarna för att det håller i sig denna gång. Vi är inne på hans åttonde medicin. Fenobarbital, ergenyl, sabrilex, synachten, keppra, topimax, iktorivil, diazepam… Sedan magmedicin mot biverkningarna. Och medicin mot förkylningsastman.

    Jag önskar att det forskas mer på detta. Fram med all information så vi vet vad vi gör för eller mot våra barn. Jag trodde ju att jag gjorde för…

  • Det är förstås viktigt att veta att det finns metoder som förhoppningsvis kan bota helt eller delvis, om Gud vill som t.ex den metod som utarbetats av en MD, med en sjuk dotter sedan över 10 år, den s.k. GAPS dieten. Även om metoden är menad först och främst for Autism fall kan den förhoppningsvis vara användbar också för andra förgiftningsfall eller rentav för helt friska personer. Hela familjen kan ha nytta av GAPS dieten.

   http://www.betterdietislam.com/diet/brain1.html#Autism

   Den web sidan tar också upp vad som är bra och dåligt för ett flertal symptom i hjärnan.

   Jag har också en web sida om vaccinationer i allmänhet

   http://www.betterdietislam.com/diet/vaccine1.html

   Men jag är inte en doktor. En ärlig legitimerad läkare med tillgång till dator screening av hjärnan är förstås det bästa för att see förbättringar etc.

 6. Yrvaket böjrar vi inse att överhetens mål inte sammanfaller med allmänhetens bästa. Vetenskap är bara en form av tro som liksom de äldre religonerna har kapats för att komma åt makten och pengarna.

  • Børje , dessverre tror jag att du har rætt. Dærfør frågar jag mig om det ær medveten Eutanasi eller enkel ignorans. Tyværr føljer lækarna oftast blind den officiella linjen utan att informera sig. Information finns dær ute.

 7. Kan detta vara sant???

  • Linda Karlström says

   Jag befarar det. Vi kommer som sagt att gå igenom rapporten närmare och underbygga de åtta påståendena ovan. Men du kan ju alltid själv gå in och läsa rapporten – den är lång men inte svårläst. Man blir illamående!

  • När jag läser alla dessa vittnesmål undrar jag om det alls finns något positivt med vaccinationer. Kan det verkligen vara möjligt att alla forskare är elaka personer som vill oss illa, att myndigheter har en dold agenda osv osv? Om man inte litar på forskningen och vetenskapen, vad vill man då ha istället. Jag litar iofs inte på att alla forskare har den etiska kompass som erfordras, men jag vet ingen bättre METOD än den vetenskapliga.
   När jag läser alla berättelser här tänker jag också att det är mycket sorgligt om alla dess symptom som beskrivs har andra orsaker men att man slår fast att det beror på vaccinet och därför inte fortsätter sökandet.
   På den här sidan efterlyser ni ju också berättelser som bekräftar era teorier om vaccinets farlighet. Men ni vill uppenbarligen inte ha berättelser som visar på motsatsen.

   • Linda Karlström says

    Ja Ylva, du gör alldeles rätt i att undra om det finns något positivt alls med vaccinationer. Det är ju upp till var och en att göra sina egna efterforskningar och dra sina egna slutsatser. Min slutsats efter alla dessa år av efterforskningar är att det enda positiva är alla de pengar som läkemedelsindustrin tjänar. Och de alstrar ju i sin tur arbete, det kommer man inte ifrån. Men till vilket pris? Kan man verkligen se sig själv i spegeln på kvällarna och gå och lägga sig med ett leende på läpparna efter att ha tagit fram ytterligare en sats med vacciner? Som Jonas Salk, uppfinnare av poliovaccinet sade: ”Efter att man injicerat ett barn med poliovaccin sover man dåligt i flera veckor efteråt.”

    Nej, jag tror sannerligen inte att alla forskare är elaka personer som vill oss illa! Så hemskt det måste kännas för dig om du fått den uppfattningen! Hur kan det komma sig att du tror det? Att myndigheter har en dold agenda torde väl däremot knappast vara något nytt? Menar du att det verkligen finns folk som tror att alla myndigheter är transparenta?

    Jag tycker också att den vetenskapliga metoden är bra! Det är bara så oerhört synd att den missbrukas så enormt.

    Jag håller med dig om att det är sorgligt att man inte fortsätter sökandet efter orsaker till problem. Är det något speciellt du tänker på?

    Precis, vi efterlyser berättelser om vaccinbiverkningar. Och precis, vi efterlyser inte berättelser om icke-biverkningar.

    Tack för att du läser på vår sajt Ylva! Ha en trevlig helg.

    • Som jag ser det så har ni en teori om att vacciner är farligt och förkastligt. Sen vill ni ha detta bekräftat genom olika berättelse – s.k anekdotbevis. Jag tror att ni skulle uppnå en större trovärdighet om ni lät båda sidor komma till tals.

     • Linda Karlström says

      Den som vill höra andra sidan kan med fördel läsa på Socialstyrelsens hemsida, eller någon av vaccintillverkarnas hemsidor, eller ta del av BVC:s propaganda. Att finna vaccinreklam är inte svårt. Tycker du att deras sajter låter båda sidor komma till tals? Tycker du att deras sajter är trovärdiga?

      • Du utgår från att jag är negativ till den här sidan. Det kanske är så, kanske inte. Men metoden gillar jag inte. Du skrev tidigare att du godtar den vetenskapliga metoden, men så kan jag inte tyda ditt senaste svaret. Det som du förordar är ju vad jag och många med mig vill kalla anekdotmetoden. Svara bara om du tycker att den är bättre eller likvärdig med den vetenskapliga metoden.
       Jag kollar givetvis även andra sidor.

       • Linda Karlström says

        Jag tycker att den vetenskapliga metoden är bra, jag förstår inte vad det är som är svårt att förstå med det? Jag tycker också att anekdoter är oerhört bra och viktiga och ett utmärkt sätt att skaffa kunskap. Det verkar på dig som om det ena skulle utesluta det andra? Jag tycker inte man kan rangordna dem, det vore som att fråga ”tycker du att en visp är likvärdig med eller bättre än en slev?” Det beror ju på situationen.

       • Hej Ylva, som jag skrev tidigare rekommenderar jag boken ” Dissolving Illusions” ISBN 9781480216891 dær kan du læser efter om vaccinationer sedan de uppkom med massor av statistik och referenser.

   • Det finns massor av forskning och vetenskap som visar att vacciner har negativa biverkningar. Varför ska inte dessa räknas? Dessa finns väldokumenterade i t ex pubmed men ändå låtsas gemene man som om de inte existerar…

    Jag tycker det är mer sorgligt att man fortsätter med en förebyggande ”hälsoåtgärd” med uppenbara risker som faktiskt allvarligt skadar människor och små barn.

    Angående berättelse på ”motsatsen” antar jag att du skulle önska en berättelse som t ex den fantastiska framgången med polio. Ja, det är relativt om man tycker det är ok att förlama människor människor med vilje eller inte.

    Poliofallen har minskat men vaccinets inblandning ifrågasätts:

    Diagnoskriteriena har ändrats:

    Fram till 1996 räknades alla fall av flaccid paralysis, AFP (onormalt tillstånd som kännetecknas av försvagning eller förlust av muskeltonus) som polio. Exempel på tillstånd som kan likna polio, taget ur ”En förälders dilemma” Greg Beattie, kan vara tillstånd som aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation), CP, transversal myelit (inflammationer i ryggmärgen), demyelisering (nedbrytning av myelin), diplegi (förlamning i två extremiteter). hemiplegi (halvsidig förlamning) etc…

    1997 och framåt; räknades ett AFP fall endast som polio om ett eller flera av följande symtom uppträder (1) Vilt poliovirus funnet i feces (2) Förlamningen kvarstår i minst 60 dagar (3) Patienten dör eller (4) försvann så ingen uppföljning kunde göras. T ex så var där 1990 10 408 rapporterade fall av AFP varav alla fick diagnosen polio (100%). Medan det 1999, med de nya diagnoskriterierna, endast var 2817 diagnosticerade poliofall (29%) av 9587 anmälda AFP fall.

    Immunitet kan ha uppnåtts av naturliga orsaker.

    VAPP (vaccininducerad förlamning) är inte medtaget i beräkningen, vilka beräknas uppgå till omkring 300 fall per år.

    Annan diagnos av AFP fall där förlamningen varat i mer än 60 dagar men inget vilt poliovirus hittades i feces.

    Människor är idag inte lika utsatta för viruset pga förbättrade hygieniska förhållanden. I alla länder där poliovaccinet börjat användas har man sett en nedgång av sjukdomen långt innan införandet av allmän vaccinering.

    År 2011 räknade man med att närmre 50 000 människor i Indien fick diagnosen AFP (exakt samma symtom som polio men två gånger så hör dödlighet). 1996 fick runt 1000 personer, på EN MILJARD människor, diagnosen polio och noll fick AFP. Hur kan detta någonsin beskrivas som en framgång?

    http://www.omsj.org/reports/Puliyel%202012.pdf

Trackbacks

 1. […] mässlingsvaccin inte är skadligt. Se hemligstämplade brittiska dokument som visar […]

 2. […] ”I stället för att reagera korrekt genom att granska existerande vaccinationsrutiner då säkerhetsproblem hos specifika vacciner avslöjats, har JCVI antingen inte gjort något alls, selektivt plockat bort ogynnsamma data från offentliga rapporter, gjort intensiva ansträngningar för att försäkra både allmänheten och myndigheterna om att vaccinet i fråga är säkert.” Källa: Hemliga dokument från brittiska regeringen avslöjar att vacciner bara är bedrägeri […]

 3. […] tro Lucija Tomljenovic, som jag inte känner till, men som ska  vara inblandad i avslöjandet av påstått hemliga-dokument-från-brittiska-regeringen-som avslöjar-att-vacciner-bara-är-bluff-och-… Hm. Är det så? I så fall skulle väl den studie jag nyligen rapporterade om (gjord av den […]

Lämna ett svar till Rebecka Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: