Archives for april 2013

Historien upprepar sig – läxan som vaccinförespråkarna vägrar lära sig: Del 3

På 1800-talet orsakade injektion av var från kokoppor många sjukdomar; framför allt syfilis, tuberkulos och spetälska. Uppgifter om dessa sekundära infektioner fås bland annat i en studie från år 1867, publicerad av M. Depaul, chef för Vaccination Service, French Academy of Medicine. Där beskriver … [Read more...]

Hälsoföredrag med Scott Tips

Scott berättar om hälsa, om Codex, om hoten och inte minst vad vi kan göra. Detta är ett föredrag för alla hälsomedvetna och som vill att det fortsättningsvis ska gå att göra egna val vad gäller maten vi äter och den behandling vi väljer. Samt för de som vill lämna över en giftfri värld till våra … [Read more...]

Föredrag: Är vacciner säkra och effektiva?

Vad innehåller sprutorna och vad gör de med kroppen? Finns det biverkningar? Behöver vi vaccin? Kan vi vara säkra på att det är vacciner som är den största orsaken till att flera sjukdomar inte är så utbredda idag? Hur kan man egentligen skydda sig mot virus och bakterier?   Föredrag … [Read more...]

Mörkningen efter Pandemrix: Många vuxna svenskar drabbades av neurologiska skador

Marie Almquist driver bloggen ”Livet efter sprutan” om svenskarna som drabbats av allvarliga biverkningar efter Pandemrixvaccinationen, men myndigheterna ignorerar denna grupp, skriver hon. Vi ser samma strategi som myndigheterna använde under amalgamskandalen i Sverige. Då påstods att det inte … [Read more...]

Hundratals människor oförmögna till arbete efter vaccination – vårdpersonal tvingas ta hepatitvaccin

I artikeln ”Fury at vaccine scandal”, publicerad den 10 januari 2010 i Storbritannien, uppger hundratals offentligt anställda att deras liv förstörts av vacciner samt att regeringen övergett dem. Översättning och sammanställning: Peter Widén Uppemot 200 läkare, sjuksköterskor, brandmän, … [Read more...]

Historien upprepar sig – läxan som vaccinförespråkarna vägrar lära sig: Del 2

Efter en katastrofal smittkoppsepidemi i England 1872, trots hög vaccinationstäckning, utsågs en kunglig vaccinkommission år 1889 för att granska ärendet. Sju år och 136 möten senare utfärdade kommissionen fem huvudrapporter, bestående av tätt tryckta dokument, tillsammans med åtta tjocka bilagor … [Read more...]