Intervju med barnläkaren Palevsky om det kloka i att ifrågasätta vaccin: del 1

Dr.-Larry-PalevskyFöljande är en översättning av ett samtal mellan dr Mercola och dr Palevsky från ”Expert pediatrician exposes vaccine myths”. Dr Larry Palevsky är legitimerad barnläkare, utbildad vid New York School of Medicine, och en av USA:s ledande läkare, som enligt min uppfattning faktiskt på fängslande och övertygande vis kan erbjuda sund, rationell och vetenskaplig motivering till varför man allvarligt behöver ifrågasätta huruvida det är klokt att välja vacciner för att förebygga sjukdomar, skriver dr Mercola.

Översättning: Margareta Lundström Del 1 / Del 2 / Del 3

Foto: The Pet Whisperer

En barnläkare avslöjar vaccinmyter

Skillnaden på vad man lär sig i sin utbildning och vad som fungerar

Dr Palevsky säger:

”När jag utbildade mig till läkare fick jag lära mig att vacciner var fullständigt säkra och effektiva, och jag hade ingen anledning att tro något annat. Den information som jag fick var standard på alla medicinska utbildningar och i vetenskaplig litteratur i hela landet. Jag hade ingen anledning att tvivla på det.

Under de år som jag arbetade som läkare och använde vacciner så var min inställning till vacciner helt i överensstämmelse med allt annat jag lärt mig.

Men mer och mer utökades min erfarenhet om världen, om användningen av vacciner, om att läsa om vacciner och om att höra vad föräldrar säger om vacciner. Detta skiljde sig mycket från vad jag lärde mig på läkarlinjen och under min praktiktjänstgöring.

… och det blev tydligare för mig när jag läste forskningen, lyssnade på fler och fler föräldrar och upptäckte andra läkare som delade min oro över att vacciner inte var helt bevisat säkra eller ens alltigenom effektiva, baserat på den litteratur som vi har idag.

… det verkade inte som de vetenskapliga studier som vi presenterades, faktiskt var utformade på ett sätt som kunde bevisa och pröva säkerhet och effektivitet.

Jag uppmärksammade att det fanns ingredienser i dem som inte blivit ordentligt testade, att gruppen som man jämförde med inte satts upp på ett regelrätt sätt och att de slutsatser som dragits om vacciners säkerhet och effektivitet helt enkelt inte överensstämmer med de vetenskapliga normer som jag var utbildad till att upprätthålla under min läkarutbildning.”

Var verkligen vaccin ”frälsaren” mot gårdagens sjukdomar?

Vedertagen medicin har lärt oss att polio- och smittkoppsepidemierna försvann på grund av vaccinerna. Vi har också fått lära oss att de flesta andra av de sjukdomar som vi upplevde under 1900-talet försvann tack vare kraften och styrkan i USA:s vaccinationspolitik. Samtidigt finns det ett stort antal studier i den medicinska litteraturen som faktiskt visar att det fanns många andra skäl till att dessa infektionssjukdomar försvann.

Till exempel beskriver en artikel som publicerades år 2000 i Pediatrics Journal, hur majoriteten av de infektionssjukdomar som USA tampades med – exempelvis difteri, stelkramp, polio, kikhosta, mässling, influensa, tuberkulos och scharlakansfeber – alla hade minskat före andra världskriget och INNAN det fanns antibiotika och vaccinationer för att hantera dessa sjukdomar.

Orsakerna till den minskade incidensen av och dödligheten i dessa sjukdomar var övervägande genomförandet av folkhälsostrategier, inklusive:

 • Rent vatten
 • Bättre levnadsvillkor
 • Förbättrad hygien
 • Förbättrad kost

Det finns många sådana exempel.

Har korrekta studier på säkerheten verkligen gjorts?

Varför är det en sådan stor skillnad mellan vad intelligenta, vetenskapligt inriktade, engagerade samt objektiva forskare och läkare säger om säkerheten och effektiviteten hos vacciner?

Dr Palevsky säger:

”Jag tror att om du frågar de flesta av mina kollegor varifrån de får sin information, så kommer de att säga att den kommer från American Academy of Pediatrics, från AMA, från CDC och från deras tidskrifter.

Men jag skulle vilja utmana de flesta av mina kollegor att titta igenom studierna själva och att faktiskt ta reda på om det är korrekta vetenskapliga studier som utförts. Har man haft en lämplig undersökningsgrupp och rätt kontrollgrupp?

Har innehållet i vaccinerna testats ordentligt?

Finns det en skillnad mellan att bli utsatt för virus, bakterier, tungmetaller eller toxin genom luften, maten, tarmarna och huden, jämfört med när det injiceras i kroppen?

Har vi sett på vad som händer med vaccinbeståndsdelarna när de injiceras i ett barn? Är en antikropp tillräcklig för att åstadkomma ett skydd för ett barn mot sjukdom?

Fler och fler studier kommer att visa:

 • Att korrekta studier inte har gjorts.
 • Att antikroppar inte är avgörande för om din kropp är skyddad.
 • Att det finns en skillnad mellan hur ett barns kropp kan ta hand om ämnen som det får genom luften och maten jämfört med genom en injektion.
 • Att det finns partiklar i vacciner som ackumuleras i kroppen och orsakar en försvagning av immunförsvaret.
 • Att det finns partiklar i vacciner som hamnar i din hjärna, och
 • Att det finns främmande DNA-partiklar som hamnar i din kropp.

För medicinskt skolade personer är det en chock att upptäcka att det finns en sådan brist på information om säkerhet och effektivitet. Den växande informationen ökar faktiskt misstankarna kring säkerheten och effektiviteten hos vacciner, och om huruvida de blivit ordentligt studerade.”

Vi har i dag en ensidig politik och ett ensidigt tänkande som gör det omöjligt att verkligen få i gång en adekvat debatt. Vetenskap är ju i själva verket ett område där du ställer en fråga, du hittar ett svar och där du inte är partisk eller låter dig påverkas, på ett sätt som förändrar hur ett svar eller en slutsats dras. Detta ser vi inte när det gäller vacciner.

En personlig anmärkning; jag fick nyligen Visionary Award vid NVIC konferensen i Washington DC. I mitt tacktal brast jag helt enkelt ut i gråt när jag berättade för publiken hur jag kände det, när jag insåg att genom att rutinmässigt vaccinera tusentals oskyldiga barn på min klinik, har jag förmodligen orsakat skador på många av dem. Det var mycket svårt för mig att acceptera, intellektuellt och känslomässigt.

Översättning: Margareta Lundström Del 1 / Del 2 / Del 3 

Läs mer om dr Lawrence Palevsky

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. tobias says

  Tack, intressant.

 2. Dr Palevsky beskriver precis det som vi naturterapeuter har försökt förmedla den gångna tiden. Det är horribelt att ”vetenskap” kan manipuleras på ett så pass ogenerat sätt!
  Jag är också glad att fler och fler läkare inser att de blir lurade av etablissemangets hjärntvätt. Det hindrar dock inte hundratusentals kollegor att vaccinera ihjäl kommande genarationer. var kommer alla störda barn ifrån? Åldersdiabetes i unga år, beteendestörningar av olika slag, tarmsjukdomar och fetma? Elaka tungor vill göra gällande att man börjar medicinera barn i tidig ålder för att skapa ett livslångt beroende av medicinska åtgärder! Jag är beredd att hålla med om detta!

Trackbacks

Lämna ett svar till tobias Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: