Vaccindebatten i SVT blev kort och orättvis – men provaccinsidan vill glädjande nog bygga broar

Nyss hemkommen efter min lilla tripp till Göteborg där inspelningen av SVT Debatt ägde rum, vill jag börja med att framföra mitt ödmjukaste och varmaste tack till alla er som i kommentarer, privata mejl och per telefonsamtal har överöst mig och Ann-Charlotte Stewart med superlativ! Ni må tro att det var en fantastisk känsla att här hemma mötas av en fullproppad mejlbox och lassvis med positiva kommentarer på sajten. För att inte tala om alla hyllningar som jag blivit tilldelad via ”copypaste” från facebookgruppen Vaccinationers baksida! Vilka pärlor ni är!

Text: Linda Karlström    Bild: Faksimil från SVT Debatt säsong 14 avsnitt 12

SVT Debatt Karlström och Stewart

Min och Ann-Charlottes känsla efter den på tok för korta debatten var … förnöjsamhet. Vi var nöjda därför att vi kunde ana ett steg framåt i den tidigare så förbjudna och nertystade icke-frågan om vaccination. Läkaren Margareta Blennow och statsepidemiologen Anders Tegnell sade tydligt ifrån att de inte vill ha någon tvångsvaccination i Sverige. Lägg det på minnet! (Ledsen Andreas Gustavsson på Dagens ETC, men dina uppenbara försök att blidka dina idoler vann tydligen inte gehör.) Blennow meddelade inför kamerorna i direktsändning att hon vill sitta ner i lugn och ro och diskutera vaccination med mig, och det är ju precis detta som är ett första steg till en utökad respekt och förståelse mellan de olika åsikterna.

Jag fick verkligen intrycket av att Blennow menade vad hon sade. Efter att programmet var slut hade vi en mycket glad och uppsluppen pratstund i green room, och Blennow verkade mån om att jag ska kontakta henne så fort mina vägar bär mot Stockholm igen. Jag vill understryka att även om jag och Blennow framstod som stridande motpoler i sändning, så hade ingen av oss några problem att skilja på sak och person. Både före och efter sändning umgicks vi mycket okonstlat med varann. Redan vid ankomst till SVT hälsade hon varmt på mig nere i receptionen och berättade genast att hon ofta och intresserat följer med det som skrivs på Vaccin.me. Innan vi skiljdes åt efter inspelningen fick jag en omfamning av Blennow, så något omoget fiendeskap oss emellan fanns inte.

Däremot var det svårare att få grepp om Anders Tegnell. Han verkade i det närmaste besvärad av hela situationen och undvek ögonkontakt. Efter programmet försökte Ann-Charlotte och jag få mera information om vad han syftade på när han i slutet av debatten påstod att det finns randomiserade, placebokontrollerade dubbelblindstudier gjorda på vacciner. Han svamlade något om en dansk studie som skulle ha kommit fram till att vacciner inte orsakar några biverkningar. När jag försökte fråga mer om denna studie fick han bråttom iväg till kapprummet. Jag följde efter och frågade envist men fick inga klara svar. Han lämnade studion. Jag kommer att skicka mejl till Tegnell för att få tillgång till den här danska studien som alltså ska vara genomförd på ett vetenskapligt sätt och dessutom bevisa att de vaccinerade är precis lika friska som ovaccinerade. Tegnell påstod att den skulle vara utförd som en jämförande studie mellan vaccinerade och fullständigt ovaccinerade barn …

Nu har jag inte själv sett debatten i rutan. Det som syns i rutan är ofta något helt annat än det som upplevs i studion framför kamerorna. Den största skillnaden är kanske att tv-tittaren inte är varse alla de ljud och rörelser som pågår i publiken medan kameran och mikrofonen är riktad mot den som talar. Varje gång jag tog till orda fick jag överrösta protesterande röster som försökte avbryta och inflika, inte minst från programledaren själv. Tegnell och Blennow satt synkroniserat och skakade våldsamt på sina huvuden åt det mesta jag sade. Blennow hötte aktivt med sitt finger åt mig.

För att inte tala om denna läppstiftsförsedda Hanna Wigh, som så envist skulle blanda sig i alla debatter trots att hon fick på tok för mycket taltid redan när hennes eget ämne debatterades i början. Att programledaren gav Wigh muntur var mycket beklagligt, eftersom Wigh totalt saknade kunskap i vaccinationsfrågan. Det var också Wigh som med mer eller mindre lyckat resultat försökte dra igång applåder i publiken efter att provaccinsidan yttrade sina felaktiga påståenden. Hon satt hela tiden och viftade med handen och försökte avbryta mig. Mycket irriterande.

Jag vill också ge en rejäl känga till SVT för deras eget partiska och uppenbara ställningstagande i frågan. Denna gång hade jag inga förväntningar alls, och den enda sak jag var säker på innan jag åkte iväg till Göteborg var att SVT inte kommer att hålla vad de har lovat. Jag hade blivit lovad en rättvis debatt, både vad gäller antal personer på respektive sida, och vad gäller taltid. ”Vi skulle naturligtvis aldrig lura någon debattör” hette det. Så jag var inte alls förvånad när det visade sig att de hade bjudit in tre vaccintroende publikröster, varav en kom från VoF men under falsk flagg. Alla dessa tre fick taltid utan att de själva aktivt annonserade sitt intresse av att säga något. Programledaren delegerade skickligt bort tid från mig och Ann-Charlotte.

Efteråt fick jag veta att det fanns en inbjuden vaccinskeptiker i publiken, en lärare som genom åren har sett hur barnen förändras och drabbas av allt fler bokstavsdiagnoser. Hon hade också flera närstående vars barn har skadats allvarligt av vacciner. Och hon fick inte chans att säga ett enda ord trots att hon satt och viftade med handen! Dåligt Kristina Hedberg. Riktigt dåligt. Men så satte ju Hedberg också agendan direkt från start, när hon påade hela debatten med att anklagande prata om ”vaccinvägrare”. Man vägrar inget som är frivilligt. Man tackar nej. Lär dig det tills nästa gång Hedberg.

Tack och lov för Inger Atterstam som satt snett framför mig och Ann-Charlotte! Från början var det sagt att hon skulle vara en ”mellanhand”, en medlande länk mellan motpolerna i debatten, men Atterstam var klok nog att läsa av situationen snabbt och inse SVT:s fula vinkling. Atterstam kritiserade myndigheterna för att man  inte tillåts diskutera och ifrågasätta ämnet vaccination, och hon uppmanade till eftertanke när det gäller alla nya vacciner som snabbt tas in i det nationella programmet medan tillverkarna skrattar hela vägen till banken.

Summa summarum var det ändå med gott mod som jag och Ann-Charlotte lämnade SVT-huset och satte oss i hotellets lobbybar tillsammans med Inger för att avrunda kvällen. Frågan hade fått luft, och en del bra saker hann framkomma. Vi kunde naturligtvis konstatera att det var allt annat än smart av SVT att trycka in tre debatter på futtiga 45 minuter. Alldeles för mycket blev osagt. Men så är det alltid. Mainstream media ska sälja, inte lära ut fakta. Är det något man kan lita på vad gäller fulmedia, så är det att de är opålitliga.

Text: Linda Karlström


ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Olle Johansson says

  Kära Linda!

  Jag är mållös! Du var fantastisk bra i programmet ”Debatt” på SVT!! (Så var även Ann-Charlotte Stewart; framför gärna en hälsning till henne från mig!) STORT TACK för allt du och hon gör!!

  +++

  Om du skulle nappa på Margareta Blennows erbjudande om en gemensam genomgång, och behöver en ’side-kick’, så vill jag gärna vara med. Det finns så många konstigheter inom detta område som bl.a. hon och Anders Tegnell uppenbarligen kände till, men inte alls ville tala om, t.ex. det faktum att barnet i Tyskland faktiskt var vaccinerat mot mässling – där var Anders Tegnell helt ställd! Även det faktum att dödsfallen i mässling, och även andra sjukdomar, hade försvunnit innan man tog fram de vaccin som skulle skydda mot dödsfallen – som alltså inte ens längre praktiskt existerade.

  Margareta Blennow påstod att 1/5 barn drabbades av allvarliga komplikationer, inkl. dödsfall, av sin mässlingssjukdom på 1950- och 60-talen. Det betyder att min skola på 1960-talet, där det fanns ca. 1.500 elever, alltså skulle haft 300 (!) barn vilka fått sådana allvarliga komplikationer. Något av dessa barn borde man hört talas om (bara i min klass skulle det alltså funnit, enligt Margareta Blennow, 6 barn [sic!]). Jag, eller mina syskon, eller föräldrar gjorde aldrig det. Varför inte? Hade Margareta Blennow gömt undan dem? Eller…?

  Inger Atterstam var ju bra när hon pekade på att vaccin är en helig ko som ej alls får ifrågasättas eller diskuteras, och hon var ju klart mot alla försök att överstatligt tvinga på folk vaccin (vilket man ju ändå gör i dag via iskall och läkemedelsindustristyrd ”information” via ”starka” (anm.: detta var Anders Tegnells uttryck) barnavårdscentraler, ”stark” skolhälsovård och ”stark” elevhälsa. Anders Tegnell tyckte ju att det är väldigt bra ”med välinformerade föräldrar”, men med det menar han ju föräldrar som bara han fått informera (eftersom hans information håller en ”hög kvalitet”, detta gamla fina mantra…suck!). En synnerligen gammaldags inställning, måste man säga, speciellt efter skandalerna med Pandremix och nu HPV-vaccinerna (det senare har ju bl.a. CDC [tillsammans med FDA] i USA vurmat för; efter avslöjandena om CDC:s agerande mot dr. Andrew Wakefield har ju en tänkande människa jäkligt svårt att längre fästa någon som helst tilltro till denna myndighet; att det var MPR-vaccinet som till varje pris skulle skyddas av CDC är ju nu totalt uppenbart).

  Inger Atterstam efterlyste ju även en diskussion som tillåter att kostnader, fördelar och nackdelar, kommersiella överväganden, m.m., öppet redovisas och där alla själva kan fatta beslut för sig själv och sina barn. Att föräldrar skall ges rejält dåligt samvete för att de inte solidariskt vaccinerar sina egna barn för att ev. kunna skydda en annan förälders barn får inte vara ett argument för att sakligt fatta ett eget beslut. Det argumentet kändes nästan som ett försök till en religiös smygfanatism.

  Att Anders Tegnell inte alls ville diskutera det faktum att många fler skadas och dör p.g.a. vaccin – eller trots att de tidigare vaccinerats – är ju också remarkabelt.

  Slutligen, bristen på evidensbaserade, randomiserade, placebokontrollerade dubbelblindprövningar är något som måste erkännas. Att istället använda ett annat vaccin som placebo och därigenom försöka påstå at man har en evidensbaserad analys är, naturligtvis, rena nippran.

  Med många vänliga hälsningar
  Olle J.

  (Olle Johansson, associate professor
  The Experimental Dermatology Unit
  Department of Neuroscience
  Karolinska Institute
  171 77 Stockholm
  Sweden)

 2. Bergfalken says

  Jag är utbildad homeopat. Vi de flera tillfällen under utbildningen har vi haft live cases. Vi har med egna ögon sett och hört hur föräldrar förtvivlat utttryckt sin sorg över att deras barn blivit skadat av vaccin . Vi har oxå fått se hur barn blivit behandlat på ett korrekt homeopatiskt sätt och tillfrisknat. Att säga till mig att vaccin inte skadar är för mig en gåta eller kanske inte……? Pengar styr väl ?

 3. Karolina says

  Jag tyckte du Linda var riktigt tydlig och så påläst i debatten och levererade poäng efter poäng som provaccinsidan inte kunde ge bra svar på. Jag skulle vilja se din och Blennows diskussion. Om den blir av, kan ni inte filma den debatten och lägga upp här på vaccin.me?

  Vi har ännu inte beslutat om vi ska vaccinera vår fem månaders dotter. Vi söker och söker efter fakta men det är så svårt att hitta neutral och saklig information som inte har färgats pro eller anti. Många av de punkter du tog upp i Debatt är sådant som jag undrar över och vill ha svar på innan vi tar vårt beslut. Tyvärr är jag inte så insatt som du och när jag försöker diskutera med vårdpersonalen så är varken de eller jag tillräckligt kunniga och kan hänvisa till säkra källor. Därför vill jag så otroligt gärna höra dig och Blennow diskutera detta!

  Jag vill också passa på att tacka för att du för talan för alla oss som är skeptiska till vaccin!

 4. Nu är det förstås bara de som faktiskt var där som VET hur allt gick till och jag har förstås ingen anledning att tvivla på allt fuffens du beskriver (jag vet att det går till så) men jag vill att du/ni ska veta att ”nettoeffekten” av programmet trots allt blev mycket positiv. Kanske SVT misslyckades där eller så finns det goda krafter som arbetar för nyansering och ett friskt debattklimat där också. Upplevelsen som jag som tittare hade var inte att debattsidorna var särskilt ojämlika, tvärtom kändes allt ovanligt balanserat. Och att ”det respekterade etablissemanget” vände sig till er och ville ha ett fortsatt samtal ger STOR effekt hos vanliga människor. Där bröt de en osynlig lag om att man ”talar inte med tokskallar/foliehattar/extremister/what have you” vilket gemene man översätter till ”aha vaccinkritikerna är m a o inga tokskallar etc”.

  Du och A-C gjorde jättebra ifrån er!

 5. Lite kul att Anders Tegnell påstod att vaccinerna visst är testade enl. vetenskapliga normer när det faktiskt står i läkemedelsboken från 2014 att de inte är testade och de bevis som finns för deras nytta är av låg evidensgrad…

  http://www.lakemedelsboken.se/c1c_ped_vaccbarnundom_2013fm10.html?id=c1c_57#c1c_57

 6. Charlene Shelton says

  Även om talarantalet och tiden var ojämnt fördelade, så tyckte jag att ni stod för största delen av ”poängen” om man kan kalla det så, alltså viktiga påståenden som inte kunde bemötas av andra sidan. Även min sambo som inte är i närheten så påläst som jag, tyckte att du Linda var vassast i debatten, och han tittade på den ensam så han påverkades inte av att jag satt och debatterade från soffan 😉 Jag är i alla fall väldigt glad att ni ställde upp och åkte dit, jag tror det kan ha påverkat mer än vad vi ser idag. Om inte annat så var ni väldigt inspirerande för oss andra <3

 7. Ni var båda jätte duktiga i debatten och klarade den mer än bra trots det fula upplägget svt gjort!
  Känns äckligt att veta att svt sysslar med sånt!
  Sofia …ja synd att inte alla som såg debatten var medveten om att hennes koppling till VoF och att hon aktivt förespråkat vacciner LÄNGE!

 8. Tråkigt att höra om ditt öde Bo. Ja sannerligen är det nästan DDR-nivå på just när man dristar sig till att ifrågasätta vacciners effektivitet å säkerhet. Ofta är det rena härskartekniker som används när man ska sätta en vaccinskeptiker på plats

 9. Bo Modin says

  Stort och Hjärtligt Tack för en väl genomförd debatt trots den tydligt partiska styrningen av Hedberg.
  Den besvärade och osäkre Tegnell tjatade om ”säkra källor”. Det gjorde min tandläkare också för 45 år sen när han påstod att amalgam inte hade några biverkningar för ”det har Socialstyrelsen garanterat med stöd av säkra vetenskapliga bevis”. Pyttsan! Barbro Westerholm borde ställas till svars för sina lögner om munhålan som säker förvaringsplats för kvicksilver. Nu försöker den köpte Anders Tegnell luras på samma sätt när det gäller vacciner.

  Jag blev svårt allergisk efter vaccination när jag var 4 år, 1952, med många symtom på kvicksilverförgiftning (acrodynia) som sedan under årens lopp förvärrats efter ytterligare vaccinationer och amalgamplomber. Vid 42 års ålder var jag helt kaputt och tvingades sluta mitt lärarjobb, sen dess motvilligt förtidspensionär med en daglig kamp att bli fri från alla krämpor. Enligt Socialstyrelsen är allt bara inbillning. Enligt dom existerar varken jag eller Hg-förgiftning.

  Man talar om att det är valfritt att vaccinera sig men i praktiken känner de flesta sig tvingade av den ”medicinska vetenskapen”. Min dotter har tackat nej till vaccinationsprogrammet för sin 1,5-åriga dotter men blir varje gång på BVC överöst med argument om hur viktigt det är att flickan blir vaccinerad. Min andra dotter blev övertalad att ta Pandemrix med flera månaders sjukskrivning som följd. Ibland kan man tro att man bor i Nordkorea men det korrupta etablissemanget finns även i Sverige.

 10. Marina Järviö says

  TACK Linda! Jag är glad att du står på dig

 11. Din beskrivning av skeendet och spelet bakom kulisserna är inte oväntad. Men ni slog dem ändå på deras hemmaplan, stor eloge för det!

Trackbacks

 1. […] sig som Mattias Pleijel från programmet ”Medierna”. Han sade att han hade sett mig på SVT Debatt och att de ville göra ett program om detta. Jag blev genast på min vakt (vilket jag dock alltid […]

 2. […] Karlström | Foto från direktsändning: SVT | DebattDenna artikel har tidigare publicerats på Vaccin.me | Se vaccindebatten på SVT Play tom 27 juni […]

 3. […] Däremot var det svårare att få grepp om Anders Tegnell. Han verkade i det närmaste besvärad av hela situationen och undvek ögonkontakt. Efter programmet försökte Ann-Charlotte och jag få mera information om vad han syftade på när han i slutet av debatten påstod att det finns randomiserade, placebokontrollerade dubbelblindstudier gjorda på vacciner. Han svamlade något om en dansk studie som skulle ha kommit fram till att vacciner inte orsakar några biverkningar. När jag försökte fråga mer om denna studie fick han bråttom iväg till kapprummet. Jag följde efter och frågade envist men fick inga klara svar. Han lämnade studion. Jag kommer att skicka mejl till Tegnell för att få tillgång till den här danska studien som alltså ska vara genomförd på ett vetenskapligt sätt och dessutom bevisa att de vaccinerade är precis lika friska som ovaccinerade. Tegnell påstod att den skulle vara utförd som en jämförande studie mellan vaccinerade och fullständigt ovaccinerade barn … […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: