DN tog ned denna debattartikel om riskerna med tvångsvaccinering i Sverige


Debattartikeln ”Våra barn ska inte tvångsvaccineras” av Sara Boo, Scott Tips,  Marina Ahlm, Linda Karlström och Michael Zazzio publicerades torsdagen morgon den 7 januari 2016 på DN Åsikt, men ett par timmar senare togs den ned. Innan publicering hade artikeln refuserats av DN Debatt som hänvisade till DN Åsikt. Kravet var att artikeln måste ha bra källhänvisningar, vilket adderades till artikeln. Texten godkändes av DN Åsikt varpå den publicerades. Därefter hände något. Artikeln togs ned.

Klockan 11.22 fick Sara Boo följande mail från DN Åsikt:

Hej,
Vi har trots allt bestämt oss för att inte publicera ditt inlägg.
Med vänlig hälsning,
Jessika Svensk, redaktör DN.Åsikt
asiktsredaktionen[snabel-a]dn.se


 

Vaccin.me publicerar den ”förbjudna” artikeln som först lades ut på NHF Sweden.

Våra barn ska inte tvångsvaccineras

I en motion till riksdagen föreslår Sofia Arkelsten (M) att det allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Vi anser att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma om man vill utsätta sitt barn för riskerna som vaccinering faktiskt medför.

Argumentet för att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram handlar ofta om att de som väljer bort vaccinet utsätter andra för fara när de inte är med och motverkar förebyggande mot smitta. Det anförs också i Sofia Arkelstens motion.

  • Men var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar?
  • Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara?

Och skulle det inte finnas sådana vetenskapliga bevis så faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Socialstyrelsen skriver själva:

”vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.”

Så, trots att vacciner inte har genomgått korrekta vetenskapliga prövningar så tas det för givet att det skulle vara vetenskapligt bevisat att vacciner skulle vara säkra och effektiva. Inga läkemedel är utan biverkningar och detta gäller således även vaccin.

I en studie från 1991, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine kom man fram till det spontana rapporteringssystemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna.

I en annan rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA kom forskarna fram till slutsatsen att endast omkring 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket).

I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,5 procent vaccinbiverkningar med så allvarliga reaktioner som njurinsufficiens, trombocytopeni, lymfadenopati, anafylaktisk chock och dödsfall.

Det finns många exempel på smittspridning trots hög vaccinationstäckning. Det är dags att inse det faktum att vaccin inte är så effektiva som man från början har trott. Vacciner ges till hela folkgrupper i syfte att skydda ett fåtal människor och det är dags att ställa sig frågan om det är etiskt försvarbart att riskera hela folkgruppers hälsa till förmån för ett fåtal människor, dessutom med tveksam bevisföring.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 procents vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats. På en drabbad gymnasieskola visade en översyn av patientjournalerna att samtliga av de 411 elever hade dokumentation av en dos med vaccination mot mässling, helt i enlighet med Illinois lag. Alla elever insjuknade vilket visar att sjukdomen kan uppkomma i populationer trots 100 procents vaccinationstäckning.

Våra spädbarn, det ömtåligaste som vi har, som inte ens har hunnit utveckla något bra immunförsvar får 21 vacciner (vissa vacciner är koncentrerade till en och samma spruta) under loppet av 18 månader, i det svenska barnvaccinationsprogrammet. En del barn – de som har ännu sämre immunförsvar än normalt kan få upp till 27 vacciner under samma tidsperiod. Detta motsvarar att en vuxen individ får omkring 200 vacciner under samma tidsperiod om man räknar läkemedel per kg kroppsvikt. Vågar Sofia Arkelsten och andra med tvångsvaccineringstankar tänka sig att genomgå en så pass aggressiv vaccinationsperiod innan de uttalar sig?

Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor ett påtvingat straff och som rättsligt kan rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada eftersom vi vet att vaccinering med säkerhet leder till allvarliga individskador, sjukdomstillstånd och dödsfall för en del individer. Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn.

Text: Sara Boo ordförande för National Health Federation Sweden. Scott Tips, president National Health Federation. Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden och medarbetare på Vaccin.me. Linda Karlström redaktör på Vaccin.me. Michael Zazzio, medicinsk forskare samt ordförande föreningen SARA.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Tyvärr för alla som är så förtjusta i att vaccinera det så att de blandade vaccin som ges i Sverige inte är testade alls på barn under 4 år. Ett av de i blandvaccinet ingående vaccinerna är dessutom känt sedan mer än 40 år att ha biverkningar tack vare att det inte finns eller har funnits ett enda konserveringsmedel som inte kan ha, och i en del fall bevisats ha biverkning i och med att den normala ”tröskel” som skall hindra att det som inte bör hamna i hjärnan hamnar där, den ”tröskeln” har bevisligen slagits ut och detta ingår i kemikalieproducenternas egna produktinformationer att så kan ske. Tyvärr har vi i Sverige inte lika starka lagar som Australien där allt detta för enskilda vaccin respektive i vaccin ingående kemikalier MÅSTE deklarareras på produktblad från tillverkare.

  2. Ett tips är att läsa boken Vaccinationer: risker och skador skriven av Eisenstein och Miller. Där finns gott om källhänvisningar.

  3. Jag kan hålla med DN om att det är synd att det inte är fler källhänvisningar. Ska argumentationen bli trovärdig, speciellt i en sådan här fråga där majoriteten sväljer myndigheternas och läkemedelbolagens skrämselpropaganda, gäller det att ha på fötterna.

Lämna ett svar till norah4you Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: