Ska jag låta vaccinera mig och mitt barn?

Family - Foto: Crestock.com

Inga läkemedel är utan risk för biverkningar och vacciner är inget undantag. Det medger både tillsynsmyndigheter och läkemedelsindustrin. För att lindra ett plågsamt sjukdomstillstånd är man villig att ta risken med rimliga biverkningar.

Text: Margareta Lundström, sjuksköterska och Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Foto: Crestock.com

Men vacciner skiljer sig från all annan medicinsk intervention genom att man ger dem till fullt friska personer för att förebygg någonting som de kanske aldrig kommer att exponeras för och aldrig bli sjuka av.

Ansvaret vilar då tungt på politiker, myndigheter och läkare att kräva extra stor säkerhet av vacciner. Hur säkra är vacciner?

Vaccinering är ett medicinskt ingrepp och som sådan, bör det ges med fullt samtycke av dem som utsätts för det. Detta kräver en objektiv information av de kända eller tänkbara risker och när det handlar om barn så krävs föräldrarnas samtycke. Får vi en saklig information?

Läkaren och sjuksköterska har nog de bästa avsikter när de genomför vaccinationsprogrammet som de är ansvariga för inför myndigheterna. Men frågar de sig om samma behandling för alla är förenlig med en läkares etiska regler.

Tidningar, radio och TV är en mäktig aktör när det gäller vaccin. Genom att sprida skräckpropaganda om smittsamma sjukdomar har de tagit till uppgift att driva oss till vaccinationsköerna.

Helt följdriktigt så tillåts heller ingen debatt om vacciner i tidningar, TV och radio trots att det finns mängder av kunniga personer, läkare, föräldrar till vaccinskadade barn och andra engagerade människor, som ifrågasätter både effektivitet och säkerhet hos vacciner. Varför agerar fria media på detta sättet?

För att genomföra vaccinationprogrammet talar man i termer av ”för allas bästa” och då brukar man tala om flockimmunitet. Man menar att om tillräckligt många är vaccinerade så kan ingen få sjukdomen och ingen kan smitta. Men det är bara en naturligt smitta kan åstadkomma flockimmunitet.

Så återstår föräldrarna, som alla vill sitt barns bästa, både de som låter vaccinera sina barn och de som avstår från att göra det. I Sverige, har vi en hög vaccineringsefterlevnad. Som om man uppfattar att det är något självklart och helt utan risker.

Föräldrar måste stå upp för sina barn och inte blint tro alla officiella försäkringar och lägga sina barns hälsa och framtid i ett vaccinationsprogram som formulerats av namnlösa, ansiktslösa ansvarsbefriade människor.

Att barnet är vårt ansvar kommer att visa sig på ett smärtsamt sätt om barnet skulle skadas av vaccinet.

Man kan föreställa sig ångesten hos de föräldrar vars barn fått vaccinskador, när man läser Läkemedelsverkets sammanfattning av vaccinskador under de senaste åren. De kom för att vaccinera ett friskt barn mot en hypotetisk sjukdom, men fick ett sjukt barn och i värsta fall ett dött barn.

Visserligen överlever de flesta barnen. Men vad vet vi om de långsiktiga följderna?

Man är skyldig sitt barn att läsa det som skrivits av dem som inte har ett eget intresse i vaccinationsprogrammet. Hinner man inte läsa just då det är aktuellt med vaccination, så skjut upp vaccinationen tills man får tid att läsa.

Text: Margareta Lundström, sjuksköterska och Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Relaterat

Här är en bra och saklig bok på svenska som vi​ rekommenderar. Skriven av två amerikanska författare en läkare och en journalist. Denna svenska utgåva innehåller dessutom en specialskriven introduktion om vaccination i Sverige av Linda Karlström, föreläsare och chefredaktör på Vaccin.me.

Vaccinationer: risker och skador, Dr Mayer Eisenstein , Neil. Z. Miller, Anarchos 2015

Vill man läsa på engelska så finns det många böcker att rekommendera, som:

Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History, Suzanne Humphries, M.D. och Roman Bystrianyk,

Jabs jenner and Juggernauts, a look at vaccination, Jennifer Craig , Impact Investergate Media Productions, 2009

The Age of AUTISM, Mercury and man- made epidemic, Dan Olmsred, Mark Blaxill, Thomas Dunne Books St.Martin´s Griffin 2010

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Pär: av familjen Henriksson says

  ..obs ..kommetarer från mig ”ligger för moderering” ..så jag kanske ska flasha en gång till att ”i tidigare nämnd kommentar men ännu ej modererad/accepterad” så nämner jag att odling av vaccinen skedde fram till 90 talet i djurceller ..vid rening av virus ur dessa djurceller följer alltid spår av dess dna (främmande djurcells-dna) med ..det är omöjligt att 100% rena produkterna från värdcellernas dna) ..detta injiceras rakt in i blodet och får passera våra normala barriärer vilket medför att från 60-90-talet fanns otroligt många djurallergiker vilket ett flertal av rimligtvis har provocerats fram genom autoimmuna reaktioner efter injection av vacciner..

  ..i dagsläget odlas virusen istället i stamceller från aborterade mänskliga foster och därmed är bieffekten från den icke helt rena filtratet från människoceller att vi istället riskerar hög triggerfrekvens av autoimmun reaktion mot specifikt mänskligt dna och en kropp som kan trigga reaktioner mot inre egna processer och ämnesomsättningar ..rimlig förklaring till den lavinartade ”bokstavs-barnen” har länge pekats mot vaccinen ..den största faktorn dock har länge inte belysts ..rester av stamcells-dna från mänskliga celler ..autoimmunitet mot ”människa/oss sjölva” följer som direkt verkningar

  ..gräddet på moset blir de tillfogade andra ingredienser där bio-”vapen” i form av omprogrammerade makrofager (virus specifik för en enskild bakterieart) programmerats om till specifik inre mänskligt organ ..de har ”kroppsätande” ”nano-robot-omprogrammerade” makrofager i sina vacciner numer och de pushar dessa vacciner på gravida kvinnor nu för att dölja/bortförklara defekter i barn ..dessutom körs de fula ”fake propagandan om zika” ..zika ett milt virus som aldrig före dec 2015 dokumenterats under 50 årig patient rapportering mer än milda ofarlig verkningar i ett fåtal av tiotusentals fall..

  ..läs jim stone dot is och hans zika rapport ..skaffa sen egen sakkritisk förmåga att samla och granska äkta fakta ..flera här nämner att läkare och myndigheter är okritiskt propagandistiska (med en dold ekonomisk agenda som förgrundsfigur för agerandet ..dock outtalat) ..vilket också är en viktig del i att våga sakligt och med korrekta frågor undersöka med vänlighet och frågande metodik som ”motbevisar” propagandan sjölv genom rätt valda frågor ..se min tidigare kommenar om det!

 2. Pär: av familjen Henriksson says

  ..läs jimstone.is ..leta fram de sidor eller länkar han anger om vacciner ..du gör din barn den enda tjänsten genom att ta fullständigt ansvar för ditt barns hälsa ..dock lite kryptiskt är det lätt att bli utsatt för välmenta ”fackmän” som kan hota dig med socialen och ”omhändertagande/beslagtagande” av ditt barn om du ”inte gör som dom rekommenderar”..
  ..en god taktik är att fråga ledande goda frågor som dessa autktoriteter har svårt att neka till och som sedan blir pinsamma för ”autoriteten” att sedan backa ifrån eller motsäga.. ..tex: tycker du det är viktigt att följa alla lagar!? ..ett svar med ja på den frågan kan bli: Finns det någon lag som säger att Jag (ett kraftfullt ord, jurister hatar det ordet!!!) måste göra som du säger! ..ofta kan det vara bra att ha en rad andra frågor som ”mjukar upp” vederbörande men som går att följa upp..

  ..ditt ansvar för ditt barn är fullständigt ..det är den väg som du kommer känna mest tyngd och trovärdighet i ..att säga att du funderar på saken är en god ”tids strategi” som varken konfronterar eller är ohederlig ..

  ..de mest kraftfulla metoder som kan användas är att be om verifikation/bevis ..tex ..har du bevis för att mitt barn lider av en sjukdom ..redan där kan följdfrågor direkt länkas till ”Vad för bevis” ..tillförlitlighet till ”bevisen” osv ..
  .
  ..går du till en läkare som ber dig ta en medicin kan du fråga ..lider jag av en sjukdom eller har du identifierart symptom på ohäla ..om han svarar att han vet vad som är grunden till din åkomma vill du veta om förelagd ”medicin” i så fall botar orsaken till åkomman ..mer vanligt än att läkaren utalar bevis på sjukdom/orsak anger han att du har symptom av diffust ursprung ..du vill nu veta om det (”läke-”) medel han föreskriver BOTAR de orsaker som ger symptomen – symptom som han inte angett orsak till..

  ..här är läkaren i bekymmer ..om han hävdar att du ”auktoritativt” ska ”följa hans råd” är frågor om att: ”Du vill altsp att jag ska ta en ”medicin (ett vaccin) som inte botar orsaken till några symptom som han identifierat ..att vara läkare och inte komma längre än så är ofta ”svidande” men med sanning överensttämmande..

  ..angående vaccin så se min kommentar ovan ..om jag så blir dömd till fängelse för att försvara min rätt och frihet till min egen kropp så bör ”tvångs insatser riktat mot mig” tex från ”poliser” veta att vi båda kommer hamna på sjukhus om de hotar att begå tvångsvåld mot mig ..”häxformler” om att de ”har rätt till våld” (men ”inte” jag) till ära eller inte ..det är oära och oheder att påstå sig rätt till tvång mot annans kropp under fredliga frivilliga omständigheter..

 3. Sandra says

  Hej. Jag är förälder till en tremånaders baby. Redan under min graviditet tackade jag nej till influensa-vaccinet, eftersom jag redan då kände att det inte var bra för mig. Jag ställde mig även mycket tveksam till att vaccinera mitt då ofödda barn. Men ville såklart ta reda på mer och inte bara fatta beslut på magkänslan. Jag började då kolla upp mer kritisk information om vaccin, eftersom samhället i stort endast propagerar för vaccin och inte lyfter fram samtliga risker. Tack för att du samlat denna information, som gör att jag har kunnat gå mer på djupet! Din sida är viktig!

  Jag blev djupt upprörd av BVC:s okritiska propagerande för att vi skulle vaccinera vårt barn. Precis som läkaren Suzanne Humphries sade, fylldes vi med skrämselpropaganda och bristande information. BVC-sköterskan sade t.ex. att hon minsann inte skulle döma oss om vi inte vaccinerade vårt barn, men att hon ville påpeka att hon rekommenderade vaccination då de är dödliga sjukdomar. Jag är djupt upprörd att inte ens läkaren eller sköterskan, på direkta frågor, kunde ge meningsfull information om risker och alternativa vaccin. Inte ens när jag frågade om innehållet i form av aluminium och formaldehyd. Läkaren sade endast något upprört om sin ståndpunkt i saken och gav oss bl.a. en länk till socialstyrelsen. Är det att ge kritisk information? Borde de inte kunna svara på våra frågor på plats om de nu vet vad de håller på med? Jag tycker läkarna djupt brister i sitt ansvar att hela människor. Som så okritiskt fortsätter att propagera för vaccin och skuldbelägga föräldrar, när det finns så mycket information om riskerna. Syfter är endast att skrämmas, utan att kunna belägga sådana uttalanden med fakta och vetenskap! Ta t.ex. senare tids studier som visar på risker att trigga sjukdomar och allergier redan på gennivå hos barnet. Det är alltså information utöver den gedigna kunskap som redan finns om riskerna.

  Så jag plöjde mig igenom fass, läkemedelsverket, socialstyrelsen. Denna sida och ytterligare kritisk information från läkare och forskare, samt drabbades berättelser om vaccin, Vi valde sedan att säga nej till vaccinering. Jag känner mig så lättad! Det är synd att vi inte ska kunna lita mer på sjukvården i detta område. Vaccin kan säkerligen ha ett gott syfte, den dag när vaccin är grundligt synade i sömmarna och inte längre medför de risker de gör idag.

  Än en gång tack för din sida!

  • Linda Karlström says

   Och ett stort tack till dig Sandra för att du delade med dig av er viktiga berättelse! Jag kan konstatera att din baby kan skatta sig lycklig som kommit till en så klarsynt och klok moder! Hoppas att din insikt sprider sig vidare till din nära och kära. Kram!

 4. Pär: av familjen Henriksson says

  ..vaccin odlas numer i värdceller (stamceller) från abborterade foster ..i reningsprocessen kommer aldrig värdcellen helt kunna filtreras bort ..mänskligt dna från främmande individ kommer injiceras rakt igenom de naturliga filter kroppen använder och följden blir att immunsystemet automatiskt reagerar och startar autoimmunreaktioner mot mänskligt dna ..”allergi” mot ”människa” är ett immunsystem som börjar attackera processer i sig själv och den ofelbara konsekvensen av en agenda med mycket mörka tecken .handfast hårdfakta bryter dock sällan invaggade åsikter och lojaliteter för valda ”auktoriteter” och vill du inte bli din egen auktoritet och sätta hårdfakta till hårdgranskning så må ”universums skapare” förlåta dig och ditt val ..före 90 talet odlades istället virus för vaccin i djurceller ..och mycket följdaktligt var fram till 90 talet ”djurallergier” (autoimmuna reaktioner mot kroppsfrämmande injektioner till den interna cirkulationen av kroppen/immunförsvaret) en formidabel ”landsplåga” ..vem vill i ärlighet ge en handfast och faktabaserad ledtråd att alla djurallergier kommer från vaccineringsprogram med en agenda att ge en industri (utan argument för häslosamma fördelar för sin produkt) argument att avsätta sina produkter för vinstdrivande verksamhet..

  ..autoimmuna reaktioner har gått från reaktion mot djur (i de flesta fall rimligtvis introducerat via rester av djurcellers dna i injicerade vaccinationer) till reaktioner mot inre organ i människor själva ..dfäljdaktligen dessa ”add-whatäever-bokstavskombinerade fake syndrom som i själva verket är ”människo-allergiska-autoimmuna-självnedbrytande processer)..

  ..kriminalitet stavas förledande ofta ”hederlig myndighets kontrollerande skyddsverkstadsverksamheter”..

  Det finns fler mycket allvarliga sidor kring vaccin förutom denna mest principella sida av vacciner ..dessa andra ”biovapentillägg” av vacciner finner jag inte heller någon information om på eran site!

  ..hmmm

  Denna artikel undrar: ska-jag-lata-vaccinera-mig-och-mitt-barn ..om du (likt väldigt få andra gör) följer brottsundersökande faktabevis finns inga tvivel på den frågan: Vacciner är biovapen avsedda att programmera ditt immunförsvar att attackera dig själv ..ge dina barna denna injektion och lev med det ansvar du agerar i din vandring här i universums under/naturen och du har gett dig själv ditt eget karma ..värd ett namn de flesta inte vill ta i sin mun!

 5. VACCINERING ELLER EJ ÄR FÖRÄLDRARNAS ANSVAR

  – ett ansvar som inte kan överlåtas till tjänstemän med bristande kompetens eller som är korrupta.

  Det ska vara upp till föräldrarna att bestämma om barnen ska vaccineras eller ej. Ett beslut som ska föregås av en oberoende, opartisk och ovinklad information om för och nackdelar.

  Inför kampanjen för vaccin mot svininfluensa visste man att risken för neurologiska skador var stor – men folket fick inget veta. Vad hade hänt om två miljoner svenskar drabbats av narkolepsi?

  . ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/12/04/influensavaccin-och-gardasil-vad-vi-tidigt-visste-om-riskerna/

  Om medborgarna fått saklig information så hade inte fem miljoner svenskar låtit sig vaccineras mot svininfluensa och endast ett fåtal hade tillåtit att Gardasil injicerades i deras flickor (vilket 3 av 4 föräldrar förstått i Danmark … https://www.facebook.com/groups/183339302050/permalink/10153432514397051/).

  – Den mörka sidan av Gardasil – en mardröm som blev verklighet … http://www.kostdemokrati.se/business/2013/09/14/den-morka-sidan-av-gardasil-en-mardrom-som-blev-verklighet/

  – Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet … http://www.kostdemokrati.se/guests/2015/07/18/forskning-visar-att-hpv-vaccin-forstor-aggstockarna-som-kan-leda-till-sterilitet/

  Detta är en skandal av stora mått – men den passerar nästan obemärkt förbi. Två värdelösa vaccin ut skyddssynpunkt – men med mycket allvarliga biverkningar – som professionella lobbyister lobbat in. Vaccintillverkarna skattar hela vägen till banken åt vår godtrogenhet och naivitet.

  Runt 500 svenska barn och ungdomar har pliktat med narkolepsi – som bara är toppen på ett isberg av biverkningar.

  Även förkrympta hjärnor på 4000 barn i Brasilien är ett resultat av ett nytt vaccin – men smart nog hittade man på en syndabock … http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2016/03/16/who-zikavirus-och-vaccin/

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: