Lars Bern om ny studie: Influensavaccin ger ökad influensarisk

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare. Forskaren Lisa Christian sammanfattar resultaten med att växande bevis visar att de som fick en influensaspruta föregående år har lägre antikroppsrespons innevarande år.

Text: Lars Bern, Antropocene

Studien visar återigen att den officiella bilden från industrin och etablissemangets med dem lierade MSM är falsk och medvetet vilseledande. Långt ifrån att erbjuda säkert skydd, gör influensavaccinationer människor mer mottagliga för framtida infektioner, vilket givetvis bidrar till att fler får influensa och tror att de behöver fler injektioner för att få bättre skydd. Bilden att vi gradvis bygger upp ett skydd genom årliga vaccinationer är således falsk.

De som 2008 vaccinerades mot influensa uppvisade en tre och en halv gånger större risk att infekteras under efterföljande år.


En studie som publicerats i Human & Environmental Toxicology fann att vacciner med kvicksilverbaserat konserveringsmedel ökade dödligheten hos foster över 40 ggr under influensasäsongen 2009.


Vad den nya studien indikerar är att de som riskerar att först dö vid en global pandemi, är de som tidigare låtit influensavaccinera sig och därmed satt ner sitt immunförsvar.

Ett annat problem med influensavaccin är att man inte ens kan garantera dess effekt det år man vaccineras. Influensavirus muterar nämligen hela tiden och kan mycket väl ha hunnit förändras så mycket att det senaste vaccinet inte biter. För den som vill skydda sig och de sina mot influensa är en mycket säkrare strategi sannolikt att bygga upp sitt immunförsvar med lämplig kost och kosttillskott som D3-vitamin, C-vitamin m.m.. Och sist men inte minst iaktta en bra handhygien – tvätta alltid händerna när ni kan.

Vaccination av barn

Problemet idag är att skolmedicinen är nästan helt i händerna på en av världens största och mest lönsamma industrier – Big Pharma. Den industrin har två fantastiska kassakor – livstidsmedicinering av symptom hos gamla som jag berörde i gårdagens krönika och politiken att vaccinera barn mot nästan allting.


Industrins marknadsförare och lobbyister är mästare på att piska upp hysteriska opinionen bland politiker och få dem att driva igenom diskutabla obligatoriska vaccinationskampanjer. Flera politiker inom såväl Moderaterna som Liberalerna vill införa vaccinationstvång av det slag som finns i bl.a. USA.


I min barndom vaccinerades vi mot några allvarliga ofta dödliga infektionssjukdomar som smittkoppor, tbc, difteri och fick då oftast ett livslångt skydd mot dessa. Mindre allvarliga barnsjukdomar som mässling, vattkoppor, röda hund, kikhosta, påssjuka m.m. fick i stort sett alla barn och erhöll ett naturligt livslångt skydd. Komplikationerna var få. Nu har industrin lyckats hetsa fram ett omfattande vaccinerande av främst våra barn, vars resultat är ytterst diskutabelt.

En ny studie som gjorts på rekommendation av U.S. Institute of Medicine visar att ADHD, autism, lässvårigheter, allergier m.m. är vanligare hos barn som vaccinerats än barn som inte vaccinerats. Studien, som sammanställts av forskare från Jackson State University i Mississippi, omfattar sammanlagt 666 barn i åldrarna 6-12 år. Trots att forskarna försöker betona fördelen med vaccinationer, visar resultaten att vaccinerade barn oftare har olika sjukdomar och diagnoser jämfört med ovaccinerade barn:

ADHD: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Allergier: 6,9 procent av de ovaccinerade barnen och 22,2 procent av de vaccinerade.

Atopisk dermatit: 3,6 procent av de ovaccinerade barnen och 9,5 procent av de vaccinerade.

Autism: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Inlärningssvårigheter: 4,3 procent av de ovaccinerade barnen och 7,2 procent av de vaccinerade.

Lunginflammation: 1,2 procent av de ovaccinerade barnen och 6,4 procent av de vaccinerade.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 6,7 procent av de ovaccinerade barnen och 14,4 procent av de vaccinerade.

Öroninflammation: 5,8 procent av de ovaccinerade barnen och 19,8 procent av de vaccinerade.

I studien fanns det även ett fåtal sjukdomar som ovaccinerade barn drabbas av i högre grad än barn som vaccinerats, vilka var röda hund, kikhosta och vattkoppor.

Vaccin skadar barn som ammas

Nu har forskare funnit i en studie att amning kan störa effekterna av det omfattande vaccinerandet, genom att bröstmjölken som barnen intagit vid vaccinationstillfället har reducerat potentialen hos vaccinet. Forskarna föreslår att en strategi för att eliminera denna negativa effekt är undvikande av amning i samband med vaccination bör övervägas.

De två viktigaste etapperna i uppbyggnaden av ett nyfött barns immunförsvar är genom vaginal förlossning där barnet utsätts för mammans tarmbakterier och genom amningen där barnen får i sig en stor del av vad de behöver för att utveckla ett friskt immunförsvar. Att ens överväga multivaccination framför bröstmjölk, visar hur sjuk skolmedicinen under Big Pharmas influens kommit att bli.

Mycket tyder på att vaccinationshysterin riktad främst mot barn men även ofta mot vuxna, leder till en överanvändning av vacciner som anstränger och stör det naturliga immunförsvaret och därför ofta ger svåra biverkningar och dödsfall. Vi har i färskt minne narkolepsiskandalen efter den fullständigt onödiga vaccinationskampanjen mot den harmlösa svininfluensan. Här behövs, av industrin oberoende, forskning för att hitta en bättre balans mellan vaccinationer och naturliga immunförsvarsstärkande åtgärder.

Larmen om hur det tilltagande vaccinerandet orsakar skador och dödsfall bland barn har ökat till en storm. Just nu står Gardacil-vaccination av unga kvinnor mot livmodershalscancer i blickfånget. Vissa barn är speciellt utsatta och osäkerheten är stor. Man måste idag ifrågasätta de risker som massvaccinerandet medför. Industrin vet riskerna, men de tjänar så grova pengar på vaccinerna att de miljardbelopp i dollar som de betalat ut bara i USA blir en mindre post på utgiftssidan. Det lidande och den död som orsakas bryr man sig inte om.

Text: Lars Bern, Antropocene

Lars Bern, född 1942, är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Lottie says

  I Finland har det ju kommit en ny lag som tvingar anställda inom hälso- och sjukvården att ta influensavaccinet. Lagen går förstås att tolka på olika sätt, och tolkningen av lagen har debatterats. Men jag vet att en del sjukskötare som vägrat ta vaccinet faktiskt fått sparken och sökt jobb utomlands istället. Medan en del arbetsgivare istället erbjudit den anställda andra arbetsuppgifter.
  Jag tänker mig att om man jobbar inom sjukvården ett helt yrkesliv, och tar influensavaccinet varje år, kan det knappast vara gynnsamt för hälsan..

  Snacka om kontroll!

  https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/05/snart-infors-obligatorisk-vaccination-for-vardpersonal-vaccinationsvagrare-kan-fa

  https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/24/vaccinationstvang-anstallda-inom-vard-och-omsorg
  https://svenska.yle.fi/artikel/2018/04/21/halsovardspersonal-kritiserar-tvanget-att-vaccinera-sig-mot-influensa

 2. Vaccinindustrin ligger på en mycket lönsam försäljning med en marknad på några hundra miljarder kr per år och strategin nu är att kraftigt expandera denna marknad. Det gör man genom skrämselpropaganda som utmålar alla typer av infektioner som vårt immunförsvar normalt klarar av, som ytterst samhällsfarliga.
  Industrin är på offensiven när det gäller lanserandet av nya vaccin. Lobbyverksamheten riktad mot politiker för att övertala dem att lagstifta om obligatorisk vaccination mot alla upptänkliga infektioner, är intensiv. Den stora kassakon är givetvis de årliga influensakampanjerna. Allt som kan ifrågasätta deras legitimitet måste misstänkliggöras. Det skulle inte förvåna mig om de aktuella kommentarerna som här ifrågasätter, hur jag tolkat de refererade studierna, har varit i säck innan de kom i påse.
  För mig gick förtroendet helt ur influensavaccinerandet i samband med pandemilarmen rörande den förhållandevis harmlösa svininfluensan som piskades upp av s.k. experter inom WHO som senare visade sig ha betydande bias. Det fick mig att sluta ta dessa vaccindoser som jag får gratis p.g.a. min ålder på 75 år. Jag har ersatt vaccinet med höga doser C- och D3-vitamin som stärker mitt immunförsvar och har på så sätt sluppit säsongsinfluensan sedan dess.
  Vad jag tycker att de aktuella artiklarna visar är att ett omfattande vaccinerande sannolikt överbelastar kroppens eget immunförsvar, vilket ju även förstärks av att autoimmuna sjukdomar ökar lavinartat i det hysteriska vaccinerandets spår.
  Att för mig som lekman gå in i en skriftväxling med branschens kommentatorer blir för tidskrävande, vilket är just den taktik som industrin använder för att tysta kritiker. Det rör sig om så enormt stora pengar för dessa industrier att de kan mobilisera hur stora resurser som helst som jag inte kan matcha.

 3. Har författaren till artikeln några kommentarer till kritiken på artikeln som länkas till i texten (ang. vaccins skador). https://www.snopes.com/2017/05/17/vaccine-study-autism/

 4. Anders Fjellström says

  Nej, studien från Ohio State University kom inte alls fram till detta. Läser man artikeln i Vaccine framgår det att kvinnor som vaccinerats föregående år tvärtom hade ett b ä t t r e skydd än de ovaccinerade. Däremot reagerade de inte lika starkt på vaccinet, vilket gjorde att de tidigare ovaccinerade hade ett bättre skydd (fler antikroppar) e f t e r vaccinering än de tidigare vaccinerade.

  Forskarens citat som återges i det länkade dokumentet gäller den senare jämförelsen, vilket framgår av denna text: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170801101718.htm

  Den förstnämnda jämförelsen (skillnad före vaccinering) redovisas i avsnitt 3.2 i artikeln av Christian mfl i tidskriften Vaccine, issue 39 från förra året. Den nämns också kort i sammanfattningen, som man inte behöver betala för att läsa.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17306862

 5. Cassandra Hernehult says

  I de nya vacciner för barn finns mänskliga ADN… Min fråga är: Ska ni vaccinera era barn trots av detta? Läkarna är inte ärliga, men vi har ansvar för våra barns liv och vi måste kolla på internet angående alla substans som finns i vaccinen… Jag är inte mot vaccin men jag var chockad över vad jag har läst om de nya vacciner. Man måste vara objektiv och tänka på barnens bästa för att det finns mer aluminium och merkurius i de nya vacciner också… Mina barn har fått allergier och eksem på grund av vaccinen och läkarna sa till oss att stoppa att fortsätta vaccinera de. Tyvärr, vaccinen skyddar inte utan skadar och dödar våra barn…

 6. MONA YVONNE JOHANSSON says

  Vaccinerade mig mot pneumokocker och har sedan dess inte haft en enda jobbig infektion.Tidigare fick jag åka in akut för att få andningshjälp,antibiotika och kortison vid varje förkylning.Är astmatiker.Detta vaccin och ny astmamedicin förändrade mitt liv från ständig rädsla för infektioner till ett normalt liv.

 7. vaccinen är en gift och skadligt ,som skadade min son när han var 18 månader. Han är 8 år idag och kan inte vad han kunde när han var 15 månader. jag ångrar väldigt mycket om Vaccinen som han fick och hota mig själv. Undrar om jag skulle har tacket nej

 8. Studien som man refererar till där man får fram siffror att man får mer sjukdomar i gruppen med vaccin säger ju absolut ingenting. Det står inget om hur stort svarsbortfallet är och det går därför inte att dra någon som helst slutsats då man får anta att det föreligger betydande participation bias / non-responce bias i en studie med ett sånt upplägg. Bara det faktum att fördelningen mellan vaccinerade och icke-vaccinerade i studien är 405:261 visar ju att studiepopulation inte är representativ (andelen vaccinerade är ju i verkligheten betydligt större) och att man därför inte kan generalisera resultatet överhuvudtaget.

 9. Ninni Ohring says

  Oj så vi blivit och fortfarande blir lurade vanliga medborgare av läkekedelsbolag, sponsrade läkare som prackar på oss en massa gifter, och vilseledda politiker dessutom!
  Det är mer än dax att saker kommer upp i ljuset och läggs på bordet och inte tystas ner mer!
  Precis som så mycket annat av ondo!
  Fram för det naturliga, sunda och många ggr det enkla!
  Som gagnar allt och alla på Moder Jord!

 10. Lars Bern hänvisar till en vetenskaplig artikel (publicerad i Vaccine, Volume 35, Issue 39, 18 September 2017, Pages 5283-5290). Några reflektioner: 1) Lars Bern skriver att ”de som 2008 vaccinerades mot influensa uppvisade en tre och en halv gånger större risk att infekteras under efterföljande år.” Det är ren och skär lögn. Ingenstans i den vetenskapliga artikeln säger artikelförfattarna detta eller ger några indikationer på att en sådan slutsats kan dras. 2) Artikeln i Vaccine konstaterar upprepade gånger att influensavaccin har stora fördelar, särskilt för väntande mödrar och de barn de väntar. 3) Artikeln och ett flertal andra studier tyder på att om man tagit influensavaccin tidigare, kan man uppvisa lägre antikroppsreaktioner på vaccinet än om man tar influensavaccin första gången. Vad detta beror på är oklart. Att antikroppsreaktionen är lägre är dock inte samma sak som att vaccinet inte skulle ge någon skyddande effekt. Influensavaccinationer bland hälsovårdspersonal har enligt studier gett såväl tidigare vaccinerade som tidigare ovaccinerade ett skydd. Se t.ex. https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0264410X17303900.

 11. Länken till Läkemedelsboken (PDF) fungerar inte/har tagits bort. Kanske någon har PDF:en att dela med sig av?

 12. Nils Karlsson says

  Jag har nu tagit detta influensavaccin i 15 års tid och har varit fri från influensa sedan dess. Inga biverkningar

  • Lenachagstrom says

   Samma här. Jag tog det däremot INTE ifjol av rent slarv. åkte in på Sjukhuset akut efter att jag plågats i 3 v hemma. JAG yrade och fick alla tänkbara Dropp när jag kom akut dit!
   Tillhör riskgrupp p g a Astma..
   Nog hjälper Vaccinet alltid..Kan inte annat tycka! Oavsett Forskning!
   Tack för ordet

  • Har aldrig tagit influensa vaccin och har inte ens haft en förkylning med feber på över 15 år.

 13. Ingrid Lindén says

  Det var väl det jag visste. Tar aldrig sådan spruta. Har man en gång tagit den så måste man fortsätta. Alla dessa ”förebyggande mediciner, sprutor, tabletter” skadar människan. Det är rena övertalningen som gäller för dessa kassakossor. TRO INTE PÅ ALLT DE SÄGER – pengar pengar ligger alltid bakom. Ät god å riktig mat istället och tvätta händerna noga.

 14. Kristofer Eklund says

  Intressant är att det inte nämns en enda studie som visar/tyder på att det inte finns ett samband…

 15. Christina Abrahamsson says

  Jag tror att det skulle finnas en eftertanke om det publicerades mer om vad företagen som säljer vaccin tjänar och att det finns miljardbelopp kopplade till just det stora beloppet.
  Gemeneman tror att allt är gratis.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: