Dr Nancy Banks speaks out on the serious problems with vaccinations

Linda Karlström: Dr Nancy Banks ger bakgrunden till den skeva verklighetsuppfattning vi får om vacciner på grund av den manipulerade läkarutbildningen. Hon förklarar varför vacciner inte fungerar och varför de är skadliga. Särskilt utpekas vaccinet mot livmoderhalscancer. Hon medger också att hon … [Read more...]

NaturalNews: The 10 biggest vaccine news stories of 2011

A lot happened in the vaccine industry in 2011 -- a year of accelerating change and increased awareness among the people. One of the big realizations that hit home in 2011 is that vaccines are far more dangerous than most people previously thought, and even conventional scientists are starting to … [Read more...]

Vaccinationsskandal i Norge från 90-talet kom upp i ljuset långt senare

Omfattande testvaccinationer av 167,000 testpersoner i Norge åren 1987-1994 fick förödande konsekvenser. Tiotusentals värnpliktiga fick vaccinet utan att få veta dess experimentella innehåll. Minst 229 personer fick mycket allvarliga symptom som klassificerats som myalgisk encefalomyelit ME/CFS, det … [Read more...]

People increasingly turn to media for vaccine and health questions

The digital age continues to change news media and the way the public receives information. As a leading example, Americans are increasingly turning to news organizations for information related to the healthcare industry. In fact, they are turning to mass media for medical and health news as often … [Read more...]