Dr. Lawrence Palevsky

Here is true healer who is not afraid to speak up for his patients and go against status quo medical misinformation by his fellow physicians. It is much easier to just go along with the myth of herd immunization rather than expose this myth for the myth it is. Sammanställning: Marina Dr. … [Read more...]

Shaken Baby Syndrome or Vaccine-Induced Encephalitis?

A book by Harold Buttram, MD, FAACP and Christina England In 1971 Norma Guthkelch, retired neurosurgeon,  published the first description of the Shaken    Baby Syndrome (SBS). Within the next several years John Caffey, pediatric radiologist, wrote several articles supporting the SBS theory. Very … [Read more...]

Vaccinering är inte immunisering

"En av de mest tillförlitliga böckerna för föräldrar som vill avsluta förvirringen en gång för alla om huruvida de bör vaccinera eller inte". Innehåll från 2:a upplagan 2012 av Dr Tim O'Shea Pourcyrous studie: En peer reviewed medicinsk studie visar exakt hur vacciner orsakar skador och … [Read more...]

Historien bakom Andrew Wakefield

Dr Wakefield was caught up in the vaccine damage fallout from MMR when parents brought him, and his team, their vaccine bowel damaged children. Supported by his hospital, he then said in a public meeting that single vaccines would be a good idea over MMR.  When the shit hit the fan he was thrown to … [Read more...]

Alan Phillips – Attorney and Counselor at Law

Alan Phillips, J.D. of Chapel Hill, NC, is a leading U.S. vaccine rights attorney He advises individuals, families, attorneys, groups and organizations throughout the U.S. on vaccine exemption and waiver rights; supports legislative initiatives aimed at expanding vaccine freedom of choice; is … [Read more...]

Finns det någon säker gräns för kvicksilver?

I Pandemrix ingår konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som i kroppen snabbt bryts ner till etylkvicksilver. Eftersom kvicksilver är ett miljögift som påverkar både miljön och människors hälsa arbetar Sverige både nationellt och internationellt för att fasa ut användningen av … [Read more...]

Bernard Rimland

Bernard Rimland, som avled den 21 november 2006 vid en ålder av 78, ses som en hjälte av tiotusentals autistiska barn och deras familjer över hela världen. Dr Rimland förändrade synen på autism för all framtid. Han förvisade skuld från föräldrar, han gav hopp och utvecklade metoder som ledde till … [Read more...]

Friskare barn

Den här boken, som är unik i sitt slag, borde finnas i varje hem där det finns barn. Den är späckad av information och goda råd om allt som rör barns, ja hela familjens hälsa och välbefinnande och kan användas som en inspirerande uppslagsbok för ett friskare liv. Mycket av det som presenteras är nya … [Read more...]

HPV vaccin – Propagandan för ny influensavaccinering är i full gång

Befolkningen verkar vara något mer skeptiskt mot vacciner efter svininfluensafiaskot, men propagandan för ny influensavaccinering är i full gång. Nu är vaccinet utan tillsatser, ett indirekt erkännande av att man inte visste vad man gjorde tidigare. Det är inte bara influensavaccinet man bör … [Read more...]

Dr. Viera Scheibner en av världens mest insatta personer inom vaccinationsskador

Dr. Scheibner är en numera pensionerad, "Principal research Scientist" (en forskartitel) och innehar doktorsgrad i Naturvetenskap. Under sin framstående karriär har hon publicerat tre böcker och 90-talet vetenskapliga artiklar i erkända vetenskapliga tidskrifter i Australien och utomlands. År … [Read more...]