Intervju med Linda Karlström i Malmö

Linda Karlström har engagerat sig starkt i vaccinfrågor sedan hennes äldsta dotter fick en vaccinskada (tuberkulos) vid 2 års ålder. Linda håller regelbundet föredrag i Sverige och Finland om riskerna med vaccin. Boka henne via kontaktformuläret. Intervjun är gjord i Malmö den 11 april 2011, … [Read more...]

Missnöjet mot det medicinska etablissemanget ökar – autism, cancer och diabetes når epidemiska nivåer

Barn skadas allvarligt! En ökning av barn med neuropsykiatriska funktionshinder såsom autism, ADHD och andra "beteendestörningar" verkar inte ha något slut. Cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar börjar nå epidemiska nivåer. Alex Jones intervjuar Curt Linderman som efter att hans son drabbats … [Read more...]

Dog efter tre doser Gardasil

Jasmine dog sex månader efter tre doser av Gardasil. Redan efter två doser  började hon få symtom som skakningar, förvirring och sömnstörningar. Hon var fullt frisk innan vaccineringen påbörjades. Efter dödsfallet gjordes ingen utredning angående kopplingen till Gardasil. Diagnosen blev "plötslig … [Read more...]

Vacciner har aldrig varit säkra – barn utsätts för allvarliga risker

Dr Suzanne Humphries, en praktiserande nefrolog (njurläkare), menar att vaccinindustrin inte berättar alla sidor av historien. Men föräldrar har rätt till korrekt information innan de utsätter sina barn för vacciner som potentiellt orsakar allvarlig skada eller dödsfall. Översättning: Marina … [Read more...]

Dr Nancy Banks speaks out on the serious problems with vaccinations

Linda Karlström: Dr Nancy Banks ger bakgrunden till den skeva verklighetsuppfattning vi får om vacciner på grund av den manipulerade läkarutbildningen. Hon förklarar varför vacciner inte fungerar och varför de är skadliga. Särskilt utpekas vaccinet mot livmoderhalscancer. Hon medger också att hon … [Read more...]