Månadsgammal baby dog några timmar efter sin första vaccination

En liten flicka på en månad dog den 21 februari 2013 i Indien bara några timmar efter att ha fått sina första vaccinationer: hepatit B, dpt (difteri, kikhosta och stelkramp) och orala poliodroppar. Hennes föräldrar skyller hennes död på vaccinationerna och har lämnat in ett klagomål mot sjukhuset … [Read more...]

Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer

Technet21.org en tjänst som söker förstärka vaccinationsprojekten i världen meddelade att ett  "Anti-vaccine surveillance and alert system" [bevakning av och larm för antivaccinationsinformation] fick 100,000 dollar av Bill & Melinda Gates Foundation. Syftet är att snabbt detektera … [Read more...]