Kopplingen mellan autism och MPR – den felande länken?

The Center for the Biology of Chronic Disease (CBCD) anser att man med de nuvarande reningsprocesserna inte helt kan filtrera bort alla främmande DNA-plasmider som används i tillverkning av vaccin. Dessa främmande DNA-fragment som sedan injiceras kan orsaka många allvarliga … [Read more...]