”Vår för tidigt födda son blev helt utslagen och måste ligga under övervakning efter vaccination”

Jag fick en son i vecka 27 + 4 dagar. I vecka 37 vaccinerades han för första gången och vi skulle egentligen fått permission från sjukhuset den helgen, men fick stanna kvar då han reagerade kraftigt på vaccineringen. Han fick feber, blev slö, fick pulsfall och var väldigt medtagen. De fick lägga … [Read more...]