”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – Läkare använder gärna ovetenskapligt begrepp

Begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och ”evidensbaserad medicin” används inom sjukvården för att ingjuta tvivel i patienter som tex ställer frågor om alternativmedicin eller ifrågasätter vaccin. Michael Zazzio som är legitimerad sjuksköterska och forskare upptäckte dock att begreppen är … [Read more...]