Vaccinations – The Unknown Story

Desireé Röver är en undersökande journalist från Nederländerna. På sin hemsida säger hon att "Ingen del av något vaccin hör hemma i en människa."  De flesta föräldrar tänker inte efter två gånger om vad som injiceras i sina barn när de tar dem till läkarna för att bli immuniserade. De ber aldrig … [Read more...]