Fem saker veterinären säger som inte är sanna

"Five Things Your Vet Says That Aren’t True" är en artikel tagen ur Dogs Naturally Magazine, översatt av Hanna Eriksson.  1. Det är bättre att förebygga än att bota. Det är genom Vaccination vi gör våra djur resistenta (immuna) för infektioner. Ett vaccin består av modifierat eller avdödat virus … [Read more...]