Kunskapsläge hos medicinskt utbildad personal

Vad ska avgöra vilka råd medicinsk personal ger? Kunskap via utbildning eller kunskap via ett reklamblad för ett läkemedel/vaccin? Vi fått kritik för att vara skeptiska till att tillverkaren av ett läkemedel är de som utbildar om det: Läkemedelsindustrin tillverkar och säljer vaccin. Den … [Read more...]