Poliovaccinets dolda historia – huvuden rullade överallt efter att barnen förlamades och dog

Historien kring minskningen av specifika sjukdomar är inte ristad i sten. Det finns variabler och flera faktorer - inte bara vaccinationer - att ta hänsyn till när man analyserar resultaten. Epidemiologiska undersökningar visar att dödligheten i polio minskade med 82 procent före 1956 i England och … [Read more...]