4000 zombiebarn i Uganda = Narkolepsi pga vaccin?

I mars 2012 skrev DN artikeln: "Flera tusen barn blir till levande döda" med ingressen: "Omkring 4.000 barn i norra Uganda har drabbats av en sjukdom som gör dem till något som liknar zombier, levande döda". Ugandas hälsoministerium sökte under försommaren kontakt med Linda Karlström för att få … [Read more...]

Irländsk utredning stärkter samband mellan narkolepsi och Pandemrix

En rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna visar på en 13-faldig ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix. Det motsvarar c:a 5 fall narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Den irländska rapporten stödjer däremd de tidigare undersökningarna från Sverige och … [Read more...]

Massvaccination med influensavaccin – ett stort misslyckande!

Massvaccination med svininfluensavaccin erkänns vara ett stort misslyckande och infördes inte av medicinska skäl - utan snarare av politiska och ekonomiska orsaker. Text: Anna Jönsson / Bild: Vaccininformation     Svenska Dagbladet har visat att beslutet att massvaccinera den … [Read more...]

Barnen som skadades av influensavaccinet

155 barn drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensa. 63 barn berättar hur det är att leva med sjukdomen. Narkolepsiföreningen har medlemmar i 122 familjer där barn har fått diagnosen efter att de vaccinerats. Hittills har 181 anmälningar om narkolepsi kommit in till … [Read more...]

Efter Pandemrix-sprutan: ”Nu får du inte köra bil!”

I november år 2009 tog jag Pandemrix, 34 år gammal. Då började förvandlingen från hurtig piggelin till vandrande zombie. Jag sökte hjälp på vårdcentralen i december 2009. De hittade inget fel; blodproverna visade att allt var okej. Jag sökte hjälp igen på vårdcentralen eftersom jag inte blev bättre. … [Read more...]

Risker med Pandemrix och andra vaccin – konsensus om att hålla tyst i läkarkåren

För en tid sedan mötte jag en nyutbildad läkare i Mellansverige. Vid samtalet kom vi in på dramatiken omkring svininfluensan hösten 2009. Det som läkaren berättade för mig om hans egna erfarenheter fick mig att höja ögonbrynen ganska rejält. Text: Thomas Karlsson, Generalsekreterare … [Read more...]

Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen

Ungefär lika många drabbades av narkolepsi i Sverige 2009 som drabbades av skador pga neurosedyn under 1960-talet i Sverige. Båda dessa grupper lever med mycket grava handikapp och båda skandalerna har initialt förnekats av ansvariga svenska myndigheter för att "inte skapa oro". Text: Torbjörn … [Read more...]

DN: Vaccinering kan ge narkolepsi

En ny studie stärker nu misstankarna om att vaccinering mot svininfluensa kan orsaka narkolepsi hos barn. Av 60 barn i Finland mellan 4 och 19 år som under 2009 och 2010 drabbades av sjukdomen var 52 vaccinerade, enligt finska hälsovårdsmyndigheten THL. Det innebär en nio gånger förhöjd risk för … [Read more...]