Läkare förnekar gifters roll i sjukdom

Autism is upon us because it’s the outcome of the 50-year experiment of dousing every living being with an of toxic substances, including vaccines. -Dr. Gregory Ellis Theoharides Ph.D., M.D., är chef för det Molekylära immunofarmakologiska och läkemedelsutvecklande laboratoriet samt professor i … [Read more...]