Maktmissbruk och öststatscensur – vaccinkritisk föreläsning stoppades av finska myndigheter

Hösten 2009 hade Jakobstads svenska arbetarinstitut (Arbis) i Österbotten, Finland, tagit med ett vaccinkritiskt heldagsseminarium i sitt kursutbud. När dåvarande social- och hälsovårdsdirektör Pehr Löv fick reda på detta tvingade han rektorn för Arbis att annullera hela seminariet, trots att många … [Read more...]