Aluminiumadjuvans har potential att framkalla allvarliga immunologiska sjukdomar

Aluminium är ett neurotoxin och den mest använda adjuvansen i vaccin. Trots nästan 90 år av omfattande användning är  förståelsen för dess verkningsmekanismer fortfarande anmärkningsvärt dålig. Ändå är det en allmänt accepterad föreställning att aluminium är säkert. Forskning visar dock tydligt att … [Read more...]

Dr. Lawrence Palevsky

Here is true healer who is not afraid to speak up for his patients and go against status quo medical misinformation by his fellow physicians. It is much easier to just go along with the myth of herd immunization rather than expose this myth for the myth it is. Sammanställning: Marina Dr. … [Read more...]