Vaccination – ett socialt ansvar? En sammanfattning från ”Vaccinationer: risker och skador”

Text: Kjell Holmsten    Bild: Stockholms läns landsting Har inte vi som föräldrar ett socialt ansvar att vaccinera våra barn? Den frågan ställs ofta till oss som motsätter oss all vaccinering. I kapitel 22 i boken ”Vaccinationer: risker och skador” av dr Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller får vi … [Read more...]