Influensavaccinering på ovetenskaplig grund

Enligt SMI är komplikationer från influensa en av våra vanligaste dödsorsaker. Men inte om man är ung, frisk och har ett starkt immunförsvar. De rekommenderar att personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa vaccineras.  Sjukhuspersonal vaccineras för att man ska … [Read more...]