Vaccinationsmyterna

"Alla sanningar genomgår tre stadier: först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara." - Schopenhauer Denna rapport, skriven av Alan Phillips, tar upp motsägelserna mellan den medicinska vetenskapen och immuniseringsteorin. Vacciner … [Read more...]

Vaccination mot trippelinfluensa – vad ska man tro, veta och göra?

Nu drar hetsandet att vaccinera sig igång igen. Vi ser dessa kampanjer allt oftare och nu två gånger per år. Alltid nya farliga virus och nu är det en extra-mycket-allt-trippelinfluensa som gäller. Många frågar sig vad man ska tro denna gång och framför allt vad ska man göra? Att oro är en viktig … [Read more...]

Vaccinationshysterin – Myndigheter använder känslomässiga argument för att skapa övertro på vaccin

DEBATT - Replik på  professor Björn Olsens debattartikel i SvD: "Ett kollektivt ansvar att vaccinera oss" Har ni lagt märke till att när en myndighet, professor eller politiker förordar vaccination behöver aldrig vetenskapliga fakta presenteras för att ge stöd åt argumentationen? Har ni lagt … [Read more...]

Vaccines and Brain Inflammation

Inflammation is a biochemical process resulting from pathogens, irritants, or damaged cells. It should not be compared to infection, although inflammation can result from infection. A cascade of biochemical events propagates and matures the inflammatory response, involving the local vascular system, … [Read more...]

”Några timmar efter vaccinationen började vår son skrika ett skrik som vare sig jag eller min man någonsin upplevt”

Jag är mamma till tre barn och ifrågasätter starkt behovet av vaccinationer samt vem som erhåller den ekonomiska vinningen av att mina/våra barn vaccineras. Vid vår första sons födelse var jag på en privat informationsträff med andra föräldrar som ifrågasatte vaccinationer i stort, i synnerhet … [Read more...]

Medical journal – Annals of Medicine – questions science and ethics of HPV vaccinations

Clinical Trials on Healthy People vs. Mass Vaccination Campaigns The scientific article points out to the medical community what most consumers now know about the fraudulent global health agency policies in combination with the pharmaceutical companies lack of science based evidence demonstrating … [Read more...]

Torbjörn Sassersson: Min pappa avled efter vaccination – Vaxigrip

Uppdaterad 2012-01-17 [vaccinationsdatum har korrigerats] Jag måste tyvärr meddela att min pappa Ingemar (knappt 78 år) avled 14 dagar efter att han tagit den vaccination som i landet rekommenderas till äldre personer. Han fick vaccinet den 23 december 2011, insjuknade direkt dagarna … [Read more...]

Efter Pandemrix-vaccination: ”Blev inlagd på neurologavdelningen för utredning”

Tog Pandemrix 2009.12.07. Fem dagar senare började mina biverkningar. Fick känselrubbningar som började i fötterna, som sedan spred sig till hela kroppen, likvärdigt, även ansiktet. Fick fruktansvärda brännande smärtor överallt. Även domnande stickande känsla, tunga och svalg drabbades, vilket … [Read more...]

Dr Nancy Banks speaks out on the serious problems with vaccinations

Linda Karlström: Dr Nancy Banks ger bakgrunden till den skeva verklighetsuppfattning vi får om vacciner på grund av den manipulerade läkarutbildningen. Hon förklarar varför vacciner inte fungerar och varför de är skadliga. Särskilt utpekas vaccinet mot livmoderhalscancer. Hon medger också att hon … [Read more...]

Vaccinationsskandal i Norge från 90-talet kom upp i ljuset långt senare

Omfattande testvaccinationer av 167,000 testpersoner i Norge åren 1987-1994 fick förödande konsekvenser. Tiotusentals värnpliktiga fick vaccinet utan att få veta dess experimentella innehåll. Minst 229 personer fick mycket allvarliga symptom som klassificerats som myalgisk encefalomyelit ME/CFS, det … [Read more...]