Vaccination orsakar hjärninflammation, artrit och död – ändå är biverkningarna kraftigt underrapporterade

Biverkningar från vaccin finns och detta är ett känt faktum. Detta avfärdas dock ofta med  "ja, men det är inte så vanligt". Huruvida biverkningen är vanligt förekommande eller sällsynt är dock totalt irrelevant för den som drabbas. Allvaret av en biverkning beror inte på hur ofta den förekommer, … [Read more...]

Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan. Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). … [Read more...]

Ny video avslöjar sanningen om natriumglutamat, kvicksilver och formaldehyd i vacciner

Visste du att Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA öppet erkänner att formaldehyd, aluminium, MSG (natriumglutamat E621) och kvicksilver avsiktligt tillsätts vacciner? Var och en av dessa giftiga substanser orsakar bevisligen neurologiska skador, och mängden som finns i vacciner är … [Read more...]

Maktmissbruk och öststatscensur – vaccinkritisk föreläsning stoppades av finska myndigheter

Hösten 2009 hade Jakobstads svenska arbetarinstitut (Arbis) i Österbotten, Finland, tagit med ett vaccinkritiskt heldagsseminarium i sitt kursutbud. När dåvarande social- och hälsovårdsdirektör Pehr Löv fick reda på detta tvingade han rektorn för Arbis att annullera hela seminariet, trots att många … [Read more...]

Sveriges Radio P3 uppmärksammar Gardasils biverkningar – Jaqueline lider av svimningar och skakningar efter vaccinet

Kraftiga darrningar och plötsliga svimningar - det är Jaquelines vardag efter att hon vaccinerade sig mot livmoderhalscancer. Nu ska en hel generation massvaccineras med samma preparat - men risken för allvarliga biverkningar talas det tyst om, även om de är kända. Hör Jaqueline berätta om hur … [Read more...]

Vaccinmedlöparna förnekar biverkningar av vaccin

Nyligen har de så kallade skeptikerna gjort ett par inlägg på sajten vaccininfo på Wordpress, där de i vanlig ordning är skeptiska till allt och alla som har förmågan att tänka utanför ramarna. Dessutom nedvärderar de människors förmåga att själva kunna ta beslut huruvida de vill vaccinera eller … [Read more...]

Vaccinering sker utan säker vetenskap – långsiktiga studier på biverkningar saknas

Jackie Swartz är specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt allmänmedicin. Utöver sitt arbete som läkare deltar han i olika forskningsprojekt kring barnallergi i samarbete med Karolinska Institutet och Sachsska Barnsjukhuset. Swartz har som specialintresse att försöka förstå hur vaccinationer och … [Read more...]

Barn vaccinerade mot kikhosta fick kikhosta – Sjukvårdens respons ”Ojdå, krya på er”

Nedanstående debattartikel om kikhosta publicerades i de finlandssvenska dagstidningarna Österbottens Tidning den 10 januari 2012 samt Vasabladet den 18 januari 2012. Text: Linda Karlström På trettondagen fick vi veta att ovanligt många barn insjuknar i kikhosta. Det serverades som en … [Read more...]

Pojkar nästa målgrupp för Gardasil

Young males the latest target of Merck marketing campaign for Gardasil. With reports of devastating side-effects and even death in girls, Gina Medvedz, Certified Nutrition Consultant asked, "If I wouldn’t give it to my daughter, why would I give it to my son?" Learn more … [Read more...]

Värt att veta om Gardasil och livmoderhalscancer

Text: Anna Jönsson Livmoderhalscancer är ovanligt i Sverige Livmoderhalscancer står för mindre än 2 % av det totala antalet cancerformer - närmare bestämt 1,9%. Tabellen visar de tio vanligaste cancerformerna hos kvinnorna i Sverige. Livmoderhalscancer kommer på femtonde plats. Källa: … [Read more...]