Den världskända vaccinexperten dr Suzanne Humphries föreläser i Oslo 22 och 28 oktober 2015

Den amerikanska läkaren Suzanne Humphries, specialist i inremedicin och njursjukdomar, kommer för första gången till Norge för att hålla föredrag om vacciner. Humphries är internationellt erkänd som en stark och saklig kritiker av det begränsade kunskapsunderlag som dagens vaccinationsprogram vilar … [Read more...]

Maktmissbruk och öststatscensur – vaccinkritisk föreläsning stoppades av finska myndigheter

Hösten 2009 hade Jakobstads svenska arbetarinstitut (Arbis) i Österbotten, Finland, tagit med ett vaccinkritiskt heldagsseminarium i sitt kursutbud. När dåvarande social- och hälsovårdsdirektör Pehr Löv fick reda på detta tvingade han rektorn för Arbis att annullera hela seminariet, trots att många … [Read more...]