Immunisering sker varken genom en eller två doser mässlingsvaccin

Vaccination mässling

Världshälsoorganisationen (WHO) räknade för år 2003 med över 30 miljoner mässlingsfall världen över. 530 000 av dessa mässlingspatienter dog av sin mässling, vilket motsvarar 60 dödsfall i timmen. Av dem som dog bodde över 95 procent i ett land med ingen eller låg ekonomisk utveckling, ett fattigt land.

Text: Marina Ahlm | Bild ovan från Mercks reklamblad [PDF]

Särskilt utsatta är barn som lever under svåra förhållanden i fattiga länder. Trångbeboddhet, dåliga hygieniska förhållanden, brist på A-vitamin samt undernäring bidrar till ökad mottaglighet för mässling. Enligt läkare utan gränser finns det ingen specifik behandling mot mässlingsviruset men de komplikationer som kan uppkomma i samband med sjukdomen går att behandla. Lunginflammation behandlas med antibiotika. Diarré, som också drabbar mässlingssjuka barn i stor utsträckning, behandlas med vätskeersättning för att förebygga uttorkning. Behandling med vitamin A reducerar dödligheten med 50 procent.

Är det då massvaccinering mot mässling som löser problemet?

Mässlingsutbrott varav 48.8% av de drabbade var fullt vaccinerade (1)

Mässlingsutbrott i South Africa, 2003-2005 varav 57 av 109 var vaccinerade (2)

En högre frekvens av mässlingsutbrott bland fullt vaccinerade kan tyda på ett försämrat skydd mot det vilda viruset (3)

Vaccinerade och ovaccinerade elever hade lika stor sannolikhet att smitta sina syskon. Ett fullständigt skydd mot mässling går förmodligen inte att uppnå, även om boosterdoser getts (4)

Den höga tron på att vaccin fungerar kan leda till underrapportering och feldiagnostisering av sjukdomar det vaccineras emot (5)

Mässlingfall i en population med hög vaccinationstäckning Novosibirsk, Ryssland , 2000-2005 (6)

Tre mässlingsutbrott mellan 1989-2001, Korea, trots vaccinering (7)

Genetiska faktorer för misslyckande av mässlingsvaccinering (8)

En genomförbar tillförlitlig metod för bedömning av verklig immuniteten saknas (9)

Insjuknande i mässling ger livslång immunitet medan vaccinering tycks skjuta fram insjuknandet och det behövs den ena sprutan efter den andra… Almost all measles reinfections (99%) were seen in patients >10 years old (10)(11)

I Mercks egna reklamblad kan man läsa om eventuella biverkningar och att vaccinet inte med säkerhet fungerar [PDF]

För att ta reda på hur många som blev smittade med mässling, påssjuka och röda hund på den tiden sjukdomarna förekom allmänt har man studerat antikroppar i blodet hos svenskar som är över 65 år. Studien visar att 99 procent hade antikroppar mot mässling, ett tecken på en tidigare genomgången mässlingsinfektion, medan 95 procent hade antikroppar mot röda hund och 90 procent mot påssjuka. (Källa smittskyddsinstitutet).

Med denna informationen i åtanke kan man ju fråga sig hur effektivt vaccinet egentligen är, då det redan 9-11 veckor efter vaccinering är mindre än 10 % av antikropparna kvar.(12)(13)

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling.

Vi välkomnar en granskning av råden kring mässling, Jackie Swartz verksam på Vidarkliniken (DN)

En miljard människor lever i svält och undernäring vilket är ett stort globalt problem. Det senaste året har antalet ökat med 100 miljoner enligt en rapport från FN-organet Food and Agriculture Organization. Omkring 4,6 miljoner barn dör på grund av undernäring varje år. Det är över 12 000 barn om dagen vilket motsvarar 500 dödsfall i timmen.

Näringsbrist är det enskilt största hotet mot barns överlevnad och utveckling. Undernäring bidrar nämligen till nära hälften av dödsfallen bland världens barn.

Idag lever runt 884 miljoner människor utan tillgång till rent vatten och alldeles för liten kunskap om hygien. Det är barnen som drabbas värst när vatten och hygien tryter. Varje dag dör 5000 barn på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet. (källa UNICEF)

Uppenbarligen uppstår inte immunisering varken genom en, två eller kanske fler doser mässlingsvaccin och med tanke på biverkningarna som kan uppstå, är frågan:

Borde inte den stora satsningen på människor vara att hjälpa dem bygga upp sina samhällen så att de kan bli självförsörjande, slipper svält, får rent vatten och kunskap kring förebyggande hälsovård?

 ”Denna vanliga barnsjukdom undgås knappast av någon människa. Den är i våra dagar jämförelsevis ofarlig, och i alla händelser, om den rätt behandlas, hos ett förut starkt barn en ganska oskyldig sak. Om den däremot vanvårdas eller behandlas oriktigt, kan den bli ödesdiger genom följdsjukdomar, som antingen uppträda omedelbart eller längre fram i tiden.” -Läkarebok från år 1933

Källor:

1, pubmed/11876118

2, pubmed/19588791

3, pubmed/18396664

4, aje.oxfordjournals.org/content/148/11/1103.short

5, jama.ama-assn.org/content/263/18/2467.short

6, pubmed/18343536

7, pubmed/16620998

8, pubmed/15176719

9, pubmed/12877632

10, pubmed/17333822

11, pubmed/10813152

12, pubmed/9521134

13, pubmed/8827900

Text: Marina Ahlm

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: