Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas hållbara bevis för att vaccin fungerar

Läkemedelsboken 2014I Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att flera vacciner fungerar.*

Uppd. 19 mars 2015

Läkemedelsboken 2014 påpekar att saknas hållbart stöd för att vacciner som används än idag fungerar.

Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

/ Sida 199 i Läkemedelsboken 2014

Ladda ner som PDF (1524 sidor)

Läs mer

* Det gäller i första hand polio, stelkramp och difteri.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Peter Andersson says:

  Det finns evidens, enligt 1950 krav på evidens. Det saknas alltså inte evidens.
  Den evidens som krävdes då lever inte upp till dagens krav.
  Därför tycker jag personligen att det är oärligt att säga att det saknas evidens.

  • Markus says:

   I så fall finns det också (gissar jag) evidens för att rökning är hälsofrämjande och att asbest är oproblematiskt…Vill minnas tobaksbolagen körde med sådan reklam i tiderna.

 2. Henrik Lind says:

  Läs följande länk som beskriver studier som visar att vaccinerad population har betydligt fler sjukdomar än ovaccinerad.
  http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/

 3. Varför fösrvann polio efter att man infört allmän vaccination? Placebo? Slumpen?

  • Linda Karlström says:

   Om du tror att polio försvann efter att man infört allmän vaccination har du mycket att lära Freddie lilla. Börja med att läsa våra artiklar om polio.

 4. Så vad kan man säga om mässling, påssjuka och röda hund? Min son har fått hem ett papper och jag ska motivera varför jag inte vill vaccinera men att säga ja fanns bara en liten ruta. Helt galet.

  • Linda Karlström says:

   Detta är så typiskt svenskt … I Sverige verkar det som att sjukvården hela tiden utsätter föräldrar för övertalningsförsök i form av samtal med läkare och detta att ni måste motivera er om ni tackar nej. KOm ihåg detta: Ni har ingen som helst skyldighet att motivera ert beslut! Det står också i Socialstyrelsens riktlinjer att föräldrarna måste respekteras för sitt val. Jag har skrivit om det i mitt introduktionskapitel till boken Vaccinationer: risker och skador.

   I ditt fall skulle jag inte motivera något alls, utan skriva att vaccination är frivilligt i Sverige och ni tackar nej. Möjligen påpeka att ni inte har någon skyldighet att motivera ert val. Vill du ändå vara lite lagom jobbig så kan du ju citera Läkemedelsboken och påpeka att så länge det saknas vetenskapliga bevis för att vaccin fungerar så vill du inte utsätta ditt friska barn för en medicinsk procedur som bevisligen förorsakar svåra biverkningar.

 5. Hur tycker ni att en studie på t ex poliovaccinets verkan ska genomföras egentligen? Skulle det vara ok att ge en grupp vaccin och en grupp placebo och sedan utsätta båda grupperna för poliosmitta?
  Polio är en dödlig eller gravt invalidiserande sjukdom.

  • Linda Karlström says:

   Ja, det hade varit ett ypperligt sätt att en gång för alla bevisa att vacciner inte skyddar. Men att göra så vore oetiskt. Därför bör man upplysa alla konsumenter om att inga vacciner har genomgått vetenskapliga tester och därför kan man inte påstå att de är effektiva.

   • Anders Nilsson says:

    Jag förstår inte logiken här. Om vacciner inte skyddar finns väl ingen risk att undvika vaccination och då är det väl knappas oetiskt att genomföra en randomiserad studie?

    • Linda Karlström says:

     Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga rätt, men sjukvården resonerar som så att vacciner skyddar mot en massa sjukdomar, och därför är det oetiskt att genom en randomiserad studie ta reda på ifall de skyddar mot sjukdomar. Det är nämligen inte etiskt att frånhålla placebogruppen ett vaccin, eftersom vacciner är så bra (trots att man inte kunnat konstatera att de är bra i någon studie). Moment 22.

   • Anna i stugan says:

    ”Inga vacciner har genomgått vetenskapliga tester”, hur menar du? Det är väl endast ett par äldre vacciner som åsyftas? Nyare vacciner, t ex HPV har givetvis tagits fram genom randomiserade dubbelblinda studier och har således ett högt vetenskapligt evidensvärde.

    • Linda Karlström says:

     Hej Anna i stugan!

     Jag är ledsen att behöva krossa dina illusioner, men nej – det är inte endast ett par äldre vacciner som åsyftas. Det är alla. Inklusive hpv. Du är förd bakom ljuset, men du är i alla fall inte ensam. Om du tror att hpv-vaccinet har tagits fram genom randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier så kan du börja med att söka fram dessa studier. Lycka till!

     • Det tog mig ungefär 10 sekunder att leta upp studier som visar att du har helt fel. HPV-vaccinet är visst testat i randomiserade studier med placebo. Går bland annat att läsa om här:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3889021/

      • Linda Karlström says:

       Emma, du har inte läst studien ordentligt. När de skriver placebo måste man kolla upp vad placebot är för något. Återkom sedan när du hittat en studie där placebot är ett ”icke verksamt ämne”, som sig bör. Lycka till.

 6. Mickan says:

  Tyvärr så funkar inte länken…men vilka vacciner är det som åsyftas (förutom polio) i texten ovan?

  • Torbjörn Sassersson says:

   De hade bytt länk. Här är den nya: http://www.lakemedelsboken.se/files/v0.1.39/LB2014.pdf

  • ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling” -Vaccination av barn

   Så inga studier är gjorda på vacciners effektivitet och säkerhet från början, utan man har bara antagit att de fungerar och utifrån det synsättet jämför man nya vacciner med de gamla…

Kommentera

%d bloggare gillar detta: