Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas hållbara bevis för att vaccin fungerar

Läkemedelsboken 2014I Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att flera vacciner fungerar.*

Uppd. 19 mars 2015

Läkemedelsboken 2014 påpekar att saknas hållbart stöd för att vacciner som används än idag fungerar.

Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

/ Sida 199 i Läkemedelsboken 2014

Ladda ner som PDF (1524 sidor)

Läs mer

* Det gäller i första hand polio, stelkramp och difteri.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. De två länkar som lagts ut funkar inte längre.

 2. Peter Andersson says

  Det finns evidens, enligt 1950 krav på evidens. Det saknas alltså inte evidens.
  Den evidens som krävdes då lever inte upp till dagens krav.
  Därför tycker jag personligen att det är oärligt att säga att det saknas evidens.

  • I så fall finns det också (gissar jag) evidens för att rökning är hälsofrämjande och att asbest är oproblematiskt…Vill minnas tobaksbolagen körde med sådan reklam i tiderna.

 3. Henrik Lind says

  Läs följande länk som beskriver studier som visar att vaccinerad population har betydligt fler sjukdomar än ovaccinerad.
  http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/

 4. Varför fösrvann polio efter att man infört allmän vaccination? Placebo? Slumpen?

  • Linda Karlström says

   Om du tror att polio försvann efter att man infört allmän vaccination har du mycket att lära. Börja med att läsa våra artiklar om polio.

 5. Så vad kan man säga om mässling, påssjuka och röda hund? Min son har fått hem ett papper och jag ska motivera varför jag inte vill vaccinera men att säga ja fanns bara en liten ruta. Helt galet.

  • Linda Karlström says

   Detta är så typiskt svenskt … I Sverige verkar det som att sjukvården hela tiden utsätter föräldrar för övertalningsförsök i form av samtal med läkare och detta att ni måste motivera er om ni tackar nej. KOm ihåg detta: Ni har ingen som helst skyldighet att motivera ert beslut! Det står också i Socialstyrelsens riktlinjer att föräldrarna måste respekteras för sitt val. Jag har skrivit om det i mitt introduktionskapitel till boken Vaccinationer: risker och skador.

   I ditt fall skulle jag inte motivera något alls, utan skriva att vaccination är frivilligt i Sverige och ni tackar nej. Möjligen påpeka att ni inte har någon skyldighet att motivera ert val. Vill du ändå vara lite lagom jobbig så kan du ju citera Läkemedelsboken och påpeka att så länge det saknas vetenskapliga bevis för att vaccin fungerar så vill du inte utsätta ditt friska barn för en medicinsk procedur som bevisligen förorsakar svåra biverkningar.

 6. Hur tycker ni att en studie på t ex poliovaccinets verkan ska genomföras egentligen? Skulle det vara ok att ge en grupp vaccin och en grupp placebo och sedan utsätta båda grupperna för poliosmitta?
  Polio är en dödlig eller gravt invalidiserande sjukdom.

  • Linda Karlström says

   Ja, det hade varit ett ypperligt sätt att en gång för alla bevisa att vacciner inte skyddar. Men att göra så vore oetiskt. Därför bör man upplysa alla konsumenter om att inga vacciner har genomgått vetenskapliga tester och därför kan man inte påstå att de är effektiva.

   • Anders Nilsson says

    Jag förstår inte logiken här. Om vacciner inte skyddar finns väl ingen risk att undvika vaccination och då är det väl knappas oetiskt att genomföra en randomiserad studie?

    • Linda Karlström says

     Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga rätt, men sjukvården resonerar som så att vacciner skyddar mot en massa sjukdomar, och därför är det oetiskt att genom en randomiserad studie ta reda på ifall de skyddar mot sjukdomar. Det är nämligen inte etiskt att frånhålla placebogruppen ett vaccin, eftersom vacciner är så bra (trots att man inte kunnat konstatera att de är bra i någon studie). Moment 22.

   • Anna i stugan says

    ”Inga vacciner har genomgått vetenskapliga tester”, hur menar du? Det är väl endast ett par äldre vacciner som åsyftas? Nyare vacciner, t ex HPV har givetvis tagits fram genom randomiserade dubbelblinda studier och har således ett högt vetenskapligt evidensvärde.

    • Linda Karlström says

     Hej Anna i stugan!

     Jag är ledsen att behöva krossa dina illusioner, men nej – det är inte endast ett par äldre vacciner som åsyftas. Det är alla. Inklusive hpv. Du är förd bakom ljuset, men du är i alla fall inte ensam. Om du tror att hpv-vaccinet har tagits fram genom randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier så kan du börja med att söka fram dessa studier. Lycka till!

     • Det tog mig ungefär 10 sekunder att leta upp studier som visar att du har helt fel. HPV-vaccinet är visst testat i randomiserade studier med placebo. Går bland annat att läsa om här:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3889021/

      • Linda Karlström says

       Emma, du har inte läst studien ordentligt. När de skriver placebo måste man kolla upp vad placebot är för något. Återkom sedan när du hittat en studie där placebot är ett ”icke verksamt ämne”, som sig bör. Lycka till.

       • Kenneth Nilsson says

        Hej Linda, kan du vänligen sända mig- eller informera om var jag finner information med det kompletta innehållet i HPV-vaccinet.
        Detta då jag misstänker att min dotter som drabbades av en DIPG hjärntumör, kan ha fått en negativ påverkan av denna vaccinering som gjordes i tre omgångar något år innan insjuknandet.
        Tack på förhand
        Kenneth

       • Borde väl vara rimligt att jämföra en medicin/vaccin mot den bästa behandlingen som finns, och som i sin tur har jämförts med den bästa behandlingen som fanns före det. Det är bara den första behandlingen i denna kedja som är placebo, för placebo är – trots att det är ett ”icke verksamt ämne” – bättre än att göra ingenting.

        • Linda Karlström says

         Problemet är ju bara att ”den bästa behandlingen som finns” kanske inte alls är den bästa. Man började vaccinera i slutet av 1700-talet utan att man hade någon aning alls om virus och bakterier och hur de fungerade. Sedan är det denna metod som har fått stå som ”bästa behandling”, men problemet är ju att man aldrig har prövat den mot nollalternativet, det vill säga att inte vaccinera sig.

 7. Mickan says

  Tyvärr så funkar inte länken…men vilka vacciner är det som åsyftas (förutom polio) i texten ovan?

  • Torbjörn Sassersson says

   De hade bytt länk. Här är den nya: http://www.lakemedelsboken.se/files/v0.1.39/LB2014.pdf

  • ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling” -Vaccination av barn

   Så inga studier är gjorda på vacciners effektivitet och säkerhet från början, utan man har bara antagit att de fungerar och utifrån det synsättet jämför man nya vacciner med de gamla…

   • Jodå, studier gjordes då men de lever inte upp till *dagens hårdare krav på studier*. Eftersom vaccinerna skyddar så bra mot t.ex polio, så tycker man det är oetiskt att ge en grupp placebo och därefter utsätta dem för polio bara för att se om de bli livsvarigt förlamade till skillnad från de som fick det verksamma vaccinet…

    • Linda Karlström says

     Ett utmärkt exempel på moment 22. Hur kan du veta att ”vaccinerna skyddar så bra mot polio”?

     • Antar att det bara är en slump eller konstigt sammanträffande då, att poliomyelitis har minskat från 350000 fall 1988 till 37 fall 2016.

      Konstigt bara att det bara är de länder som inte har (haft) poliovaccinering som fortfarande är hårdast drabbade av polio: Afghanistan, Nigeria och Pakistan.

      • Linda Karlström says

       Det är inte alls någon slump. Läs gärna våra artiklar om polio så kommer du att förstå varför. I din efterforskning kan du lägga särskild vikt vid statistiken för förlamningssjukdomar – alltså inte specifikt vid det som kallas polio. Det är ju ändå förlamningarna man vill minska, eller hur?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: