Ohederlig argumentationsteknik angående vaccinering

Alltför många människor börja inse att vacciner bygger på en hel del villfarelser. Men istället för att lägga fram bevisen för att vaccin verkligen är så fantastiska och ofarliga som det påstås, så försöker man förvilla människor med osakliga och känslomässiga argument. Nu handlar plötsligt vaccinering om solidaritet och att vara en god förälder. 

Ganska smart utspel om man tänker på saken. Istället för att folk ska lägga ner tid på att kolla upp verklig fakta börjar de nu gå runt och tro, tänka och tycka en massa om varandra. Osämja skapas och ingen behöver ta ansvar för den egentliga frågeställningen. Vad finns det egentligen för risker med att vaccinera?

SMI om riskerna med vaccin; Det man kan visa, med ibland omfattande studier, är att man inte kan påvisa någon ökad risk för senare sjukdom.

Man kan alltså visa att man inte kan visa. Alla de föräldrar som uppenbart kan visa att deras barn skadats ; de räknas inte, ty MAN kan inte visa detta. Vilka MAN? Om jag binder för ögonen kan jag visa att jag inte kan se. Avgörande är alltså om MAN verkligen vill visa riskerna, försökt och misslyckats, eller om MAN gör avledande manövrar som ska se ut som en undersökning utan att vara det. – Granska vaccinationerna

Man kan också fråga sig varför man måste skuldbelägga och skrämma människor till att få dem att ta något som ska vara så fantastiskt och ofarligt som vaccin?

Föräldrar förtjänar mer av de människor som de anförtrott sina barns liv än skuldbeläggande och respektlöshet. De förtjänar att få sina frågor om vaccination besvarade ärligt. Oron kring vaccinets risker måste tas på allvar.  Det minsta en förälder kan kräva är att man åtminstone undersöker kopplingen mellan dålig hälsa, autism, inlärningssvårigheter, ADHD, epilepsi, astma, diabetes, mag- och tarmproblem. Då dessa tillstånd faktiskt uppkommer efter vaccinering – Sherri Tenpenny

Vacciner innehåller ämnen som är giftiga för människan.

Ärliga och opartiska undersökningar har visat att vaccinationer är en orsakande faktor i många sjukdomar, inklusive:

 • Plötslig spädbarnsdöd
 • Störningar i utvecklingen (autism, mental retaradation, hyperaktivitet m.m.)
 • Immunbristsjukdomar
 • Degenerativ sjukdom (MS, artrit, cancer, fibromyalgi m.m.)

Biverkningarna efter vaccinering ignoreras och förnekas av konventionell medicin

I USA var det innan 1990 ingen juridisk skyldighet för läkare att rapporterabiverkningar till CDC (Center for Disease Controll)

Många biverkningar anses nu som ”normala” eller diagnostiseras som andra sjukdomar. Endast 10% av de verkliga biverkningarna anses bli rapporterade

Genom historien har många både medicinska och icke medicinska framstående personer uttryckt sin bestämda åsikt om att vaccin är ett vetenskapligt bedrägeri

Innehållet på vaccin deklareras endast det minimum som krävs enligt lag och förhindrar konsumenten att göra ett mer medvetet val

Hot används för att säkerställa vaccinernas överlevnad

Studier som har gjorts är inte konstruerade för att eliminera granskarnas bias.

Det finns inga bevis för att vacciner är säkra och effektiva. Myndigheterna anser att ”inte vaccinera” är oetiskt och har vägrat att studera ovaccinerade som valt att ställa upp efter egen fri vilja. Om ärliga studier utfördes hade, enligt Dr Tenpenny, vaccinering förbjudits.

 

Källor och mer läsning om risker med vaccin:

Saying no to vaccines, by Sherri Tenpenny M.D

Vaccines, Neurodevelopment and Autism Spectrum Disorders, by Russell L. Blaylock, M.D

Vaccines and Genetic Mutation, by Harold E. Buttram, MD; Susan Kreider, RN; Alan R. Yurko

Text: Marina/ Bild: Freedigitalphotos/Darren Robertson

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Intressant att ni inleder med ”Alltför många människor börja inse att vacciner bygger på en hel del villfarelser”. Det är väl BRA att många människor börjar inse att vacciner är en bluff? Jag misstänker ni har korrekturläst dåligt. Troligen ska det stå ”Allt fler människor” istället för ”Alltför många”.

  • Ja, tack 🙂 Men alltför många kanske passar in också med tanke på att en del använder märkliga argument för att till varje pris få alla att vaccinera sig…

 2. Björn E: Du är helt fel ute. Om det är några som vill visa på fakta – människors svar efter vaccinering. Så är det just vaccinmotståndarna!
  De som allt mer beskriver hur allvarligt det är att inte vaccinera är de med flest känslomässiga argument. Argument som ”du älskar inte dina barn, du skyddar dem inte tillräckligt, tänk på farorna osv”. Dessa argument har jag hört av Läkare, sjuksköterskor och andra vaccinmedlöpare. Björn du kommer med rappakalja, alltså en kommentar utan värde, eller för diskussionen vidare bort från det känslomässiga som du ”angriper”. Kom istället med fakta som styrker ditt vaccinmedlöperi.

  • Björn Eriksson says

   Återigen ironi när du anklagar folk för att komma med känsloargument (dvs, ful argumentationsteknik) samtidigt som du själv använder ord som ”medlöpare” om någon som du inte vet något om. Varför inte föregå med gott exempel och inte använde värdeladdade ord för att smutskasta meningsmotståndare?

   Förövrigt har jag inte sagt att personer som argumenterar för vaccinering inte kör med känsloargument. Det finns puckon med alla åsikter och ibland är känsloargument giltiga. Det beror helt på den specifika frågan. Problemet med artiklar som den här är att de generaliserar och skriver på ett sätt som ger intrycket att ALLA som förespråkar vaccin nästan uteslutande använder känsloargument. Det är givetvis inte sant. Det + att man själv använder känsloargument, i en artikel som försöker visa på ohederlig argumentationsteknik, gör det hela rätt ironiskt.

   • Det kanske är så att du missat de allt mer vanligt förekommande artiklarna som handlar om att vaccinera av solidariska skäl… om du sedan anser att ett bemötande av detta betyder att ALLA är likadana så är det ju du som generaliserar.

    Sedan bemöter ”jag” (SIEM) smittskyddsinstitutets argument, om att man inte kan visa några risker med vaccin, med att då kontra med att de negligerar de människor som blivit skadade eller sett sina barn skadas av vaccin. Detta handlar inte om att få alla människor till att tacka nej till vaccin, utan är ren fakta. Att vaccinera eller inte har däremot varken med solidaritet eller gott föräldraskap att göra.

    • Björn Eriksson says

     Följdfrågan är givetvis: Hur vet dessa människor att de eller deras barn har blivit skadade av vaccin? Om vi nu ska hålla oss till ren fakta så är det givetvis väldigt relevant.

     • Du kan börja med att läsa boken jag rekommenderar så kan kan vi diskutera denna frågan igen efter det.

      • Björn Eriksson says

       Tack, men nej tack. Du borde kunna ge en relativt kortfattad förklaring på hur det går till. Att kräva att jag ska läsa en bok för att förstå något som i stora drag borde kunna sammanfattas på ett inlägg är inte rimligt.

       • Jag kräver ingenting av dig men önskar du förstå problematiken bakom vaccinering så får du också göra lite ansträngningar och läsa en hel del själv. Att kräva av andra att förklara vacciners risker och hur föräldrar/forskare/doktorer dragit de slutsatser de gjort i en mening är inte rimligt.

        • Björn Eriksson says

         Är det inte rimligt att anse att de som propagerar för en ståndpunkt också ska förklara varför deras ståndpunkt är rimlig? Om jag skulle be dig läsa följande kurser på LiTH innan vi fortsätter diskussionen, tycker du det skulle bli en givande diskussion då?

         TATM79 Matematisk grundkurs
         TATA24 Linjär algebra
         TATA41 Envariabelanalys 1
         TATA42 Envariabelanalys 2
         TAMS14 Sannolikhetslära
         TAMS24 Statistisk teori, grk
         samt
         TGTU76 Vetenskapsteori

         Nej, det skulle det givetvis inte och därför ber jag inte de jag diskuterar med att göra det. Istället tar jag mig tiden att förklara vad jag menar och varför jag resonerar som jag gör.

         • Hela denna sidan förklarar vår ståndpunkt och varför vi har de åsikter vi har. Om du inte förstår det du läser så kan jag nog inte förklara det mycket bättre (fast det är kanske för att du inte vill läsa det vi hänvisar till p g a av det för dig inte anses vara rimligt).

          Om du hade en sida där du skriver utifrån synsättet från dina kurser du rekommenderar och jag inte förstod det då hade jag antagligen behövt läsa på. Men nu är det ju du som vill försöka förstå och då får du ju också läsa materialet som vi utgår ifrån.

          Om jag rekommenderar en bok som har över 350 referenser till vaccinets risker så kan jag inte förstå hur man inte vill läsa den om man nu är genuint intresserad av att förstå varför människor är kritiska till vaccin och vilka grunder föräldrar har för sina slutsatser.

          Sedan säger jag som Tage Danielsson; ”Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter”

     • Anna Jönsson says

      Hur vet en LÄKARE när en vaccinerad person skadats av ett vaccin? Är det baserat på tro, sannolikhet eller sann vetenskap? Om det är baserat på sann vetenskap då kan det testas fram, men om det kan testas fram då hade vi inte haft 104 dösfall med tidsmässigt samband till gardasilinjektion där man inte vet om gardasil är orsaken. Då hade man VETAT. Alltså är det tro bakom en läkares bedömning på vaccinskada. Ingen kan bevisa något. Bevis blir det först när tillräckligt många blivit skadade/dödade som narkolepsibarnen, det gick inte att blunda för faktum. Men det var tack vare att några eldsjälar lyckats organisera de narkolepsidrabbade och skrika tillräckligt högt och få sin stämma hörd…. annars hade de ALDRIG hörsammats. Många är de som drabbats och som just inte lyckats organisera sig och göra sin stämma hörd. Det är ju svårt när de drabbade är spridda över en hel nation. Så vitt jag vet så är det inte läkarna som sagt att det är en biverkan av vaccinet. Det är de drabbade sjäva som får ta upp kampen att så är fallet. Om bevisbördan ändå ligger på den drabbade, var finns då det korrekta i att du ifrågasätter hur en förälder kan veta att det var vaccinet som var orsaken, när ínte ens en läkare kan avgöra det!

   • Men Björn Eriksson, det är inte en ”ful argumentationsteknik” att säga att de vaccinationstroende kommer med känsloargument, för de gör ju det! Det är ju ett konstaterande av fakta. Det har dykt upp många artiklar i media som talar om solidaritet som ett argument för att vaccinera sig, och det är ju ett känslomässigt argument. Detta är inget nytt, det har de vaccinationstroende kört med ända sedan vaccinet mot svininfluensen – det som orsakade narkolepsi hos hundratals människor. Jag vill särsklit här nämna Anna Bäséns artiklar i Expressen som tydligt och klart framförde känslomässiga argument som utgick från solidaritets-argumentet, alltså att den som inte vaccinerar sig är osolidarisk och en dålig människa, att man ska vaccinera sig av hänsyn till andra människor och liknande trams. Vi människor ska alltså vaccinera oss och bli sjuka av hänsyn till andra människor? Men då är frågan, vilken solidaritet visas mot de som drabbades av narkolepsi? Vilken solidaritet visar läkemedelsbolagen gentemot de som har fått livslånga men för livet av skador orsakade av vaccin?

    Den här sidan tar upp dessa biverkningar och skador och gör det på ett sakligt och konkret sätt, till skillnad mot de vaccinationstroende som kommer med tramsiga känsloargument och angrepp.

    • Björn Eriksson says

     Robin, det var inte det jag sa heller. Det jag pekade på var att artikeln själv använder sig av känsloargument när de samtidigt menar att det är ful argumentationsteknik som försöker förvilla. Ett minsta krav är väl ändå att man inte använder sig av den teknik man säger sig kritisera, åtminstånde i samma artikel!
     Jag skrev också att det var folk som använde känsloargument och att det ibland även är legitimt. Solidaritetsargumentet är ett bra och legitimt argument men givetvis bara om vaccin och flockimmunitet fungerar, vilket de artiklar som använder argumentet antar. Sen förstår jag inte riktigt varför det skulle vara trams att agera på ett sätt som skyddar andra människor?

     Den här sidan är knappast saklig. De använder källor med manipulerad statistik, de lägger fram argument utan att förstå varför matematiken bakom argumentet inte fungerar som de tror och de skriver extremt vinklade texter som har som enda syfte att associera vaccin med oro, rädsla och fara. Den här artikeln är ett typexempel på det sista.

 3. Jan-Ola Gustafsson says

  Till Marina och alla andra människor som lyckligtvis fortfarande kan tänka själva:
  Vi har i Sverige under flera årtionden systematiskt vants av med att lita på samt använda vårt eget omdöme och sunda förnuft. Ungefär på samma sätt som kolonialmakterna systematiskt berövade
  koloniernas befolkningar deras stolthet, självförtroende och beslutsförmåga. Tyvärr vet de flesta numera inte hur detta har kunnat ske men här får ni ett par tips. Den franske filosofen och frimuraren Gustave le Bon skrev för ca hundra år sedan den i maktkretsar välkända och älskade boken ”Massans psykologi” som var kurslitteratur i flera universitetsämnen men togs bort i skarven 1960/70-talet för att kunskapen om hans principer för styrande av massorna inte skulle bli ett hinder för den moderna sociala ingenjörskonst som tog fart vid denna tid. I olika biografier har bl a Hjalmar Branting, makarna Myrdal, Joseph Göbbels och Olof Palme nämnts som intresserade och läraktiga läsare av denna bok.

  En alldeles modern bok som skrivits av Kjell O Lejon heter ”Tyckandets tyranni” – om modern svensk intolerans i toleransens namn. Författtaren beskriver på ett bra sätt hur ett drastiskt mentalitetsskifte skett i det svenska samhället under en historiskt sett relativt kort period. Resultatet är en allmänhet som till största delen blint förlitar sig på de signaler och direktiv som kommer ”uppifrån”, ofta från kretsar som betecknas som experter eller vetenskapliga auktoriteter.
  Den gamla skolans stimulering till självständigt och kritiskt tänkande finns numera inte ens i högskole- eller universitetskretsar, vilket tyvärr underlättar marschen in ett samhälle som alltmer uppvisar totalitära drag.

 4. Björn Eriksson says

  Hehe, kul med lite ironi såhär på morgonkvisten! Först börjar artikeln med att anklaga människor som är för vaccin med att komma med osakliga känsloargument, för att sedan direkt göra några osakliga känsloargument mot vaccin. Exempel:

  ”Man kan alltså visa att man inte kan visa. Alla de föräldrar som uppenbart kan visa att deras barn skadats ; de räknas inte, ty MAN kan inte visa detta.”

  Istället för att förklara varför man skriver som man gör, att man inte kan visa någon koppling istället för att skriva att man kan visa att det inte finns någon koppling, så går ni direkt på de känslor som föräldrar till barn med problem har samtidigt som ni försöker förlöjliga den andra sidan. ”Man” är uppenbart vem som helst. Ingen har lyckats visa många av de kopplingar ni gör senare i artikeln mellan vaccin och olika sjukdomstillstånd. Att ett barn får ett problem några veckor efter en vaccingering är inte att visa ett orsakssamband och det är absolut inte att visa ett ”uppenbart” orsakssamband. Om jag ger mitt barn chockladpudding och det dagen efter säger sitt första ord, har jag då uppenbart visat att chockladpudding är bra för utveckling av tal och språk? Nej, givetvis inte.

  När flera miljoner personer vaccineras kommer det vara några sammanträffanden mellan tiden för vaccinering och utvecklingen av olika symptom eller handikapp. För de drabbade känns givetvis sambandet ”uppenbart” men det är för att man är väldigt känslomässigt påverkad av sin situation, och det är dessa känslor som ni, gång på gång, försöker spela på, och som erat första kursiverade stycke är ett exempel på.

  • Pål Bergström says

   ”Ingen har lyckats visa många av de kopplingar ni gör senare i artikeln mellan vaccin och olika sjukdomstillstånd”

   Det stämmer inte. När man inte vill ta till sig forskning och människors vittnesmål om samband, som kan vara relevanta då de kan ge ett statistiskt stöd för ett verkligt samband, är det ytterst svårt att föra en vettig debatt.

   • Björn Eriksson says

    Det är skillnad på att ta till sig människors vittnesmål och ta till sig människors slutsatser. Jag brukar vara försiktig med det senare.

    • Det finns en massa kopplingar som många människor försöker påtala:

     – Alla med läkarutbildning borde förstå riskerna med vaccinering. Man aktiverar immunsystemet kraftigt utan att ge det ett riktigt bra mål. Det predisponerar för att man kan få autoimmuna sjukdomar. Det är ingen slump att årets nobelpris i medicin gick till forskning om immunsystemet. Man kan läsa själv om den praktiska applikationen av denna forskning i vilken kvällstidning som helst. Forskningen kan bidra till att hitta sätt att undvika autoimmuna sjukdomar som komplikation vid all typ av vaccinering, berättar läkaren
     http://www.amalgamskadefonden.se/IB_2011-10_Lakaren_som_ljog.shtml

     Redan innan svininfluensa vaccineringen varnades det för allvarliga biverkningar:
     http://www.amalgamskadefonden.se/namninsamling.shtml

     Offit further attempts to rewrite medical history by alleging that DPT vaccine does not cause brain damage. He does this even though he knows (1) the largest case controlled study ever conducted to investigate causes of brain damage in children, the 1981 British National Childhood Encephalopathy Study, concluded that the pertussis (whooping cough) portion of DPT vaccine causes acute brain inflammation and permanent brain damage; and (2) the Institute of Medicine agreed with that conclusion in 1994
     http://www.nvic.org/Myths-and-Facts.aspx

  • Nej Björn Eriksson, du har faktiskt fel. T o m Socialstyrelsen har nu erkänt att vaccinet mot svininfluensan orsakade narkolepsi, och man rekommenderar inte längre det vaccinet till barn – vilket är intressant för när det lanserades så sa Socialstyrelsen att det var särskilt viktigt för barn att ta vaccinet. Socialstyrelsen har nu alltså gjort en helomvändning i frågan.

   Givetvis använder läkemedelsbolagen sina ekonomiska resurser för att göra allt i sin makt att smutskasta och dölja och baktala all den information och forskning och fakta som visar att vaccination gör mer skada än nytta. Jag konstaterar att det finns människor som tror på läkemedelsbolagens smutskastning och dimridåer, och det finns människor som har förmågan att tänka själv och ta till sig den seriösa information som finns ute på internet från kritiker till vaccination, från forskare och från läkare som har modet att ge korrekt information istället för de oseriösa villfarelser som vaccinationsförespråkarna kommer med.

Lämna ett svar till Björn Eriksson Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: