Vaccin mot gulsot – solidaritet mot missbrukarna

Ja, denna solidaritet. Den verkar sprida sig som en epidemi i det här landet. Eget tänkande och kunskap för att bilda sig egna uppfattningar om vad som blir bäst för sina egna individuella förutsättningar, ska tydligen bli ett minne blott. Socialstyrelsen vill att vaccination mot gulsot, hepatit B, ska ingå i den allmänna vaccineringen av barn. En förändring som välkomnas av Britt Åkerlind, smittskyddsläkare vid landstinget i Östergötland. 

Detta enligt artikeln ”Gulsotsvaccin dröjer i länet”.

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

Vi ska tydligen börja vaccinera alla spädbarn, inte bara för att skydda dem mot en eventuell framtida levercancer men även för att visa vår solidaritet mot missbrukarna som redan har tillräckliga bekymmer. Samt för att barnen ska slippa, om de någonsin blir smittade, ställas inför det eventuellt svåra valet att berätta för deras partner att de har en smitta. Jag måste säga att det inte finns många mänskliga problem som vaccineringar inte kan råda bot på. Allt från skyddandet av sjukdom till omtanke om varandra samt att vi till och med kan slippa behöva berätta jobbiga saker för varandra. Det är rena idyllen. Märkligt att inte alla vill vara med om att skapa detta fantastiska samhälle, som kunde blivit, om alla bara förstod det fantastiska i det.

Sjuka människor är dessutom en stor kostnad för samhället och vaccinet är givetvis, precis som alla andra vacciner, effektiva och helt fria från biverkningar. Att denna uppfattningen uppreppas om och om igen är inte speciellt märkligt med tanke på att det redan under läkarutbildningen lärs ut hur pass säkra vaccinerna är. I ett samtal med en studerande läkare frågade jag vad de fick lära sig om biverkningar, om det typ bara var lite feber, svullen arm och sådant smått. Inte ens det hade de sagt något om. Biverkningar existerar tydligen inte! Det enda de fått lära sig var att TBC vaccinet inte var så effektivt, ej heller diarrèvaccinet vid utlandsvistelse men det kunde man rekommendera ändå för där fanns inga biverkningar…

Något som inte nämns är att nyfödda som vaccinerats med hepatit B-vaccin före 1999 (från vaccinationsintyg i USA) hade en trefaldigt högre risk för en autismdiagnos jämfört med pojkar som inte vaccinerats som nyfödda under samma tidsperiod. År 2009 gjordes en analys av orsaken till 10 barns död efter hepatit B-vaccin. Åtta av dem antogs ej ha samband med vaccinet medan två dog pga anafylaktisk chock. Gifter som finns i vacciner kan leda till blödningar och skador på hjärnan och hepatit B vaccin misstänks ha ett samband med retinala (näthinne-) blödningar.  År 1999 gjorde Jane Orient MD, en praktiserande medicinare från Arizona och verkställande direktör för Association of American Physicians and Surgeons, en analys av vaccinet. Hennes slutsats blev att för de flesta barn kan en allvarliga reaktion mot vaccinet vara 100 gånger större än risken att insjukna i hepatit B.

I USA började de vaccinera alla spädbarn rutinmässigt 1991 och mellan 1992-2005 var där 36  788 rapporter om biverkningar till VAERS varav 14 800 var av så allvarlig grad att följden blev sjukhusvistelse, ett livshotande tillstånd eller permanenta funktionsnedsättningar. 781 personer rapporterades ha dött efter hepatit B-vaccin. Tilläggas kan att det på 90-talet gjordes en undersökning där man kom till slutsatsen att endast runt 1% av alla biverkningar blir rapporterade. Andra biverkningar listade på biverkningslistan till hepatit B-vaccinet är t ex autoimmuna sjukdomar och MS.

Förenklat kan man förklara att Hepatit är en inflammation i levern. Hepatit delas in i olika typer beroende på vad som orsakat inflammationen. Hepatiten kan vara virusorsakad men även bakterier, parasiter och giftiga substanser som olika svampgifter från maten eller reaktioner på läkemedel kan ge upphov till en hepatit. En hepatit kan vara symtomfri men kan också ge besvärliga symtom som bland annat feber, illamående, trötthet och ledvärk samt att hud och ögonvitor blir gulfärgade. Man får oftast ingen behandling mot hepatit B eftersom sjukdomen i de flesta fall går över av sig själv. Risken för kronisk infektion är störst hos de som smittas vid förlossning. Risken avtar sedan med stigande ålder vid insjuknandet och är cirka 50 procent i 1-årsåldern, 20 procent hos 2-åringar och mindre än 5 procent hos skolbarn och äldre.

Om man råkar ut för blodsmitta eller har oskyddat sex och upptäcker att det funnits risk för smitta så kan man, enligt smittskyddsenheten, vaccinera sig i efterhand. Detta då sjukdomen har lång inkubationstid. Sannolikheten att små barn utsätts för smitta är inte speciellt stor och varför ska man då utsätta dem för onödiga risker i form av vaccinbiverkningar? Missbrukare erbjuds gratis vaccinering och att ta med deras eventuella oförmåga att ta beslut om detta är inget ansvar som ska läggas på små barn samt deras föräldrar.

När man gör något för sig själv – även om andra inte stödjer det beslutet – är man inte egoistisk. Det innebär endast att man gör något för sig själv. Att kräva av andra att göra eller inte göra något för att man själv tycker det, kan däremot läggas inom ramen för egoism.

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

Läs mer:

The Hepatitis B Vaccine: What the Manufacturer’s Insert Tells Us

Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002

Analysis on the adverse events following immunization of 10 infants death after hepatitis B vaccination

Shaken Baby Syndrome Diagnosis On Shaky Ground

STATEMENT of the ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS & SURGEONS

A review of hepatitis B vaccination

A case-series of adverse events, positive re-challenge of symptoms, and events in identical twins following hepatitis B vaccination: analysis of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database and literature review

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Betryggande att veta att om ens barn växer upp och blir missbrukare så behöver det barnet inte oroa sig för smittor iaf…

    • Verkar väldigt betryggande med dessa kraftigt höjda risker för betydande funktionsnedsättningar på grund av vaccinet…

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: