Multipelvaccin dödar barn i Indien och Vietnam

En grupp bestående av akademiker, professorer, folkhälsolärare och barnläkare som är bekymrade över dödsfall efter användning av ett fem-i-ett-vaccin kräver att hälsovårdsmyndigheterna drar tillbaka det från vaccinationsprogrammet i Indien.

Text: J D Heyes för NaturalNews, 30 januari, 2013 | Översättning: Fred S Jarl

Vaccinet, en kombination av dpt (difteri, kikhosta och stelkramp), Hib och hepatit B, introducerades nyligen i delstaterna Kerala och Tamil Nadu i södra Indien, efter en rekommendation av National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI), enligt Office of Medical and Scientific Justice, en privat undersökande organisation som vänder sig till ”offer för och vittnen till medicinsk och vetenskaplig korruption”. I ett brev till de nationella hälsovårdsmyndigheterna sa gruppen att det hade förekommit oro över vaccinets säkerhet, så att det därför endast introducerades i två delstater för att man skulle kunna övervaka dess säkerhet.

Ingen alternativ orsak funnen

”Enligt anteckningar från mötet med NTAGI skulle data ett år efter introduktionen gås igenom, innan man utökade dess användning till andra stater. Vi är oroade över att vaccinet introducerades i Haryana i slutet av förra året, långt innan data från Kerala och Tamil Nadu kunde analyseras”, stod det i brevet som hade sänts till den indiske hälsoministern den 15 januari 2013.

Gruppen sa att ytterligare tre småbarn nyligen hade dött i Kerala, medan ännu ett hade dött i Haryana, alla efter att ha fått vaccinet. Vid en första anblick verkar det inte finnas någon ”alternativ orsak” till dödsfallen annat än vaccinet, sas det.

Det inträffade tre dödsfall i Vietnam i november, vilket fick hälsovårdsmyndigheterna där att omedelbart stoppa användningen av vaccinet. Det har förekommit liknande relaterade dödsfall på Sri Lanka, i Bhutan och Pakistan efter att vaccinet har getts. När man ser på vart och ett av dödsfallen separat så skulle de kunna ses som slumpmässiga, stod det i brevet. Men när dödsfallen betraktas kollektivt måste de ses som relaterade och som delar av ett mönster. Hälsovårdstjänstemän i Pakistan betecknade dödsfallen som ”plötslig död”, som i plötslig spädbarnsdöd, SIDS, men gruppen sa i brevet att detta uppenbart inte var fallet.

I Bhutan inträffade åtta dödsfall kopplade till vaccinet, men hälsovårdsmyndig-heterna där sa att de orsakades av hjärninflammation, trots att det inte fanns några tecken på infektion. Gruppen noterade att när ett år hade gått efter att vaccinationen upphörde, så hade även dödsfallen i ”hjärninflammation” upphört. Under tiden rapporterade expertgruppen som undersökte dödsfallen efter vaccinationen på Sri Lanka, att man inte kunde hitta någon alternativ orsak till dödsfallen förutom vaccinet.

Övervakning av vaccinet gjordes inte

”Det är vår uppgift som experter, och indiska regeringens uppgift, att ta en titt på alla dessa synbart isolerade dödsfall i ett helhetsperspektiv, för att se det underliggande mönstret och agera om nödvändigt” sas det i brevet. ”Beaktat att vaccinet ges till ett stort antal friska barn är det av största vikt att de är fullständigt säkra. Som läkare är vi medvetna om att de flesta mediciner har biverkningar, men upprepade dödsfall som biverkningar av en vaccination mot en sjukdom som i sig själv kan behandlas med antibiotika kan inte vara acceptabelt”, sa gruppen.

En separat rapport om vaccinet visade att kraven på att spåra vaccinets effektivitet inte uppfylldes. ”Pentavaccinet skulle ha varit ett pilotprojekt i Kerala och Tamil Nadu efter rekommendation av NTAGI i december 2011”, rapporterade Health India. ”Det introducerades för att tackla de stigande dödstalen i lunginflammation och hjärnhinneinflammation, vilka håller på att bli de främsta dödsorsakerna hos barn under fem år i Indien. Alla barn som fick vaccinet skulle ha övervakats och rapporterats om noggrant. Data skulle ha granskats efter ett år innan man utökade programmet till andra stater. Detta gjordes inte.”

Text: J D Heyes för NaturalNews, 30.1.2013
Översättning: Fred S Jarl


Källor:

http://www.omsj.org/corruption/pentaunsafe21jan
http://health.india.com
http://business-standard.com

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: