Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer

Technet21.org en tjänst som söker förstärka vaccinationsprojekten i världen meddelade att ett  "Anti-vaccine surveillance and alert system" [bevakning av och larm för antivaccinationsinformation] fick 100,000 dollar av Bill & Melinda Gates Foundation. Syftet är att snabbt detektera … [Read more...]