Antroposofer anklagas för att utgöra hot mot gravida trots att röda hund-vaccinet inte ger immunitet

Häromdagen läste jag i ETC Stockholm artikeln "Här smittas barnen med flit", publicerad 10 maj 2013. I artikeln blandar man ihop antroposofi med vaccinmotstånd, vilket är felaktigt. Detta föranledde mig att skriva ett mejl till redaktionen. Text: Marina Ahlm och Linda Karlström   Bild: … [Read more...]

Varning för röda hund!

Rubella (röda hund) var fram till 1980-talet en av de vanligaste barnsjukdomarna och spreds endemiskt och epidemiskt ungefär vart femte till vart sjunde år. År 1974 infördes vaccination av 12-åriga flickor och mottagliga kvinnor efter förlossning. Trots hög vaccinationsanslutning utbröt en epidemi … [Read more...]

Gardasil kan aktivera virusinfektioner och ge fosterskador

Replik till Björn Strander och inlägget rubricerat, Vaccinet mot livmoderhalscancer är säkert. Björn Strander tar ett stort ansvar när han påstår att Gardasil skulle vara ett vaccin mot en hel rad olika cancerformer - mer än vad Merck utlovar. Text: Margareta Lundström | Klicka för … [Read more...]