Efter Pandemrix: ”Jag har en blandning av alla symptom som beskrivs för neurologiska sjukdomar, förgiftning och influensa”

Den 5 november 2009 tog jag, som de flesta andra på mitt jobb vid mikrobiologiska laboratoriet, vaccinet Pandemrix mot svininfluensa med batchnummer A81CA087A. Först tvekade jag att ta vaccinet för att jag hade visat överkänslighet mot tidigare vaccin, men efter all propaganda om att vaccinet var … [Read more...]