Saying No To Vaccines

Det minsta en förälder kan kräva är att man åtminstone undersöker kopplingen mellan dålig hälsa, autism, inlärningssvårigheter, ADHD, epilepsi, astma, diabetes, mag- och tarmproblem. Detta då dessa tillstånd faktiskt uppkommer efter vaccinering. Det finns inga bevis för att vacciner är säkra … [Read more...]