Vaccin.me finns på Facebook

Marina har nu för Vaccin.me lagt upp en Facebook-sida. Vaccin.me är sajten för alla som vill veta mer om vaccinets baksida. Vi tar upp all den information man oftast inte får ta del av.  Vilka biverkningar kan uppstå? Vad händer om man väljer att tacka nej till vaccin? Är vaccin vetenskapligt? … [Read more...]