Media – springer läkemedelsbolagens ärende – igen; HPV studien ej publicerad offentligt

DN gör något unikt; man går ut till allmänheten och vilseleder unga flickor och föräldrar att tro att HPV-vaccinen är utan allvarliga biverkningar. Detta inför spruta nummer 2 i första årskullen som erhåller Gardasil via barnvaccinationsprogrammet. Man tar stora ord i munnen med en opublicerad cohort studie som inte kan ge en korrekt bild av framtiden för de som (s)väljer propagandan. Detta publicerat i artikeln ”Inga allvarliga biverkningar av HPV-vaccin” 2012-07-11.

Text: Ann-Britt Axelsdotter – Mammor mot Gardasil / Bild:Freedigitalphoto

Jag frågar mig naturligtvis vad som föranleder ett sådant agerande. Befarar man att flertalet ej kommer att genomföra hela serien om 3 sprutor och vill försäkra sig om garanterad avsättning för inköpta vaccindoser? Detta är nämligen fallet med de cohort studier som finns publicerade från bla USA. Endast 60 % (se tillägg nedan) tog hela serien med sprutor då biverkningarna är såpass tydliga. Eller är det så att det vaccin flickorna i Sverige och Danmark erhåller är annorlunda på något sätt vilket ger annorlunda biverkningsförlopp jämfört med tex USA där man har tusentals allvarliga biverkningar registrerade hos FDA (Federal Drug Administration)?

För övrigt kan man inte titta på kortsiktiga biverkningar när man uppmanar kvinnor till vaccinering tills de är i 35-årsåldern.

En annan aspekt är; Vet de föräldrar som gett sitt tillstånd till vaccinet om att deras döttrar blir försökskaniner vars info skall ligga till grund för forskares granskning när de gav sitt medgivande i våras inför första sprutan? Svaret är nej. Man meddelade inget om detta och de kommer alltså i framtiden att granskas på samma sätt som de flickor/kvinnor vilka ingår i denna granskningsstudie ”cohortstudie” som DN glatt rubricerade med HPV vaccin ger inga biverkningar tills undertecknad påtalade att detta var felaktigt/vilseledande och man ändrade titeln till HPV vaccinen ger inga allvarliga biverkningar.

DN’s klavertramp med sin artikel är graverande och jag uppmanade journalisten Andreas Rolfer att i framtiden publicera artiklar om allvarliga biverkningar som svenska flickor kan komma att drabbas av. Precis på samma sätt som intet ont anande flickor/unga kvinnor drabbats i alla länder där Gardasil ges.

Jag har i kommunikation under våren med myndigheterna påpekat att de godkännanden man som förälder skriver under inte innehåller någon information om att detta är ett korttidsvaccin och för ett ev. skydd måste booster doser tas ända upp i 35-årsåldern. Läkemedelsverket svarade mig att vi följer Socialstyrelsens rekommendationer och att informationen ändras när Socialstyrelsen kommer med nya riktlinjer.

Det är upprörande att inse hur våra olika statliga verk utnyttjar varandra för att så långt det går dölja sanningen för allmänheten. Läkemedelsverket har även i kommunikation med mig vägrat att medge att Gardasil är ett ”nanovaccin” trots att jag länkat till EMA ( European Medical Agency ) publikationer där Gardasil och Infanrix listas som just ”nanovaccin”.

Varför ljuger våra myndigheter och media för oss? Detta är något alla måste fråga sig i dagsläget och besvara innan man kastar sig in i denna vaccinpandemi som samhället drabbats av.

Underkastelse där medborgarna blint följer myndigheterna är ett minne blott och hörde till 1900-talet. Idag vet vi bättre än att överlåta tänkandet till dom som inte ser till hälsa på sikt utan vill fylla plånböckerna på aktieägare och göra människor mer beroende av vård genom konstant vaccinering med oprövade produkter som HPV vaccinen de facto utgör.

Tillägg 20120716:

Min siffra på att det var 60 % som tog 2 sprutor var inte rätt så jag ändrar omg till att 55 % tog andra sprutan och endast  27,38 % genomförde 3 injektioner.

Post-licensure Safety Study of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine among 189,629 Females

Så  här svarar läkemedelsverket på frågor kring det låga deltagandet:

Aba:  Vad anser du om att den sk studien baseras på antalet vaccinationsdoser där inte en tredjedel har fått alla 3 doserna som är meningen att svenska flickor skall erhålla?

LMV: Den studien som presenteras på bilderna i länken är en ”retrospective cohort study with follow-up through electronic medical records”. Detta innebär att man inte vaccinerat i studien, utan man utgår från registerdata. De som ingår i studien har fått minst 1 dos Gardasil,  och det finns redovisat hur många som fått 1, 2 eller 3 doser. Den primära säkerhetspopulationen, dvs där huvudanalysen gjordes har alla fått 3 doser.  Studien granskades av Läkemedelsverket 2010.

(Nu är det ju så att ovan länk är kopplad som underlag för autoimmuna reaktioner i denna studie; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21973261 där konklusionen är att det inte föreligger några autoimmuna signaler/risker. Den är också kopplad till denna efterlicensierings studie; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907257)

Aba: Anser du att underlaget för säkerhetslicensieringen där inte en tredjedel har fått alla 3 sprutorna kan anses ge korrekt spegling av autoimmuna reaktioner?

LMV: Den del av studien som gäller autoimmuna reaktioner inkluderade alla som fått minst 1 dos Gardasil, vilket är ett sätt att bedöma säkerheten. Säkerhetsvärderingen av vaccinet baseras inte på endast en studie, utan på den samlade dokumentation som finns. Begreppet säkerhetslicensiering används inte av oss, utan godkännandet baseras på en sammanvägning av risk och nytta med produkten.

Text: Ann-Britt Axelsdotter – Mammor mot Gardasil / Bild:Freedigitalphoto

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. ”Varför ljuger våra myndigheter och media för oss? Detta är något alla måste fråga sig i dagsläget och besvara innan man kastar sig in i denna vaccinpandemi som samhället drabbats av.”
    Varför måste vi besvara VARFÖR media och myndigheter ljuger för oss? Det räcker med att konstatera ATT de gör det !!

  2. Lustigt nog har man bytt rubrik på artikeln.

    När den publicerades löd rubriken ”Inga biverkningar av HPV-vaccin” och nu har man ändrat till ”inga allvarliga biverkningar” DN har alltså ändrat rubriken från en lögnaktig och fullständigt felaktig rubrik till en litet mjukare variant, men fortfarande vilseledande.

    Det är synd om de idag friska flickor som efter HPV-vaccin kommer vara mindre friska, jättesjuka eller kanske rent av döda.

    HPV-vaccin är bluff och båg. Precis som svininfluensavaccinet var. – Ett farligt vaccin mot en sjukdom som inte är något hot. ”Boten är värre än soten”

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: