Open Mind Conference: ”Hälso- och sjukvårdens vaccinpropaganda har lurat oss”

Under tre dagar fick vi möjligheten att lämna vår ”trygghetszon” och uppleva det magiska i mötet med eldsjälar, människor som lär oss att vi alla kan vara med i arbetet för en bättre värld. Platsen för detta var Skanderborg i Danmark, dit föreläsare helt utan ersättning, men med ett brinnande intresse, kom för att dela med sig av sina kunskaper kring de globala utmaningar som vi står inför i dag. Samt utfallet av vad som kommer ske om saker och ting inte förändras. Den viktigaste aspekten av konferensen var att den skulle fungera som en inspirationskälla och en plattform för idéer och lösningar samt erbjuda möjlighet att prata om de frågor som man brinner för. Konferensens slogan löd:

”Vi är alla medskapare av den förändring vi vill se i världen”

Text: Marina Ahlm

Désirée Röver, en undersökande journalist från Nederländerna, var en av de inbjudna föreläsarna och en stor anledning till att jag, som brinner för ämnet vaccination, befann mig på denna tillställning. Enligt Désirée vet nästan inga föräldrar vad som injiceras i deras barn när de tar dem till läkarna för att bli ”immuniserade”. De ber aldrig om att få se vaccinets innehållsförteckning. De går enbart på förtroende, en tro byggd på propaganda som uttalas av hälso- och sjukvården; ”vaccinationer har alltid varit och kommer alltid att vara säkra och effektiva”. Detta har lett samhället till att tro att ”immuniseringsprocessen” utvecklats genom vetenskap och evidensbaserad medicin. Men kan vi vara säkra på att detta är sant? Désirée menar att en djupare analys av ämnet visar att det inte förhåller sig på detta vis. Vaccinationer tillsammans med andra yttre faktorer som försämrad näringsstatus, föroreningar, andra läkemedel, pesticider, strålning och elektrisk smog är orsaken till den allt ökade frekvensen av människor med autoimmuna sjukdomar, neuropsykiatriska besvär som autism och kollaps av immunförsvaret i varierande grad.

Men varför vaccinerar vi oss?

 • Alla gör det – det vill säga grupptryck.
 • Det ingår i lagen i vissa länder.
 • Känslomässig utpressning, visa sin solidaritet.
 • Skydda mot sjukdom – även då det vid upprepade tillfällen visat sig att vaccinerade i stor utsträckning ändå blir sjuka.
 • Uppnå hälsa – ändå visar undersökningar att vaccinerade inte har större frånvaro av sjukdom än ovaccinerade.
 • Slippa förlora pengar på grund av frånvaro från jobbet – men frågan är om det verkligen stämmer med tanke på alla tillstånd som kan uppstå som en följd av vaccinering.

En annan stor orsak till att läkemedel i stor grad framhävs som botemedel eller som bästa förebyggande åtgärd är att så mycket som 59 procent av de som sätter upp de medicinska riktlinjerna också har finansiella kopplingar till olika läkemedelsbolag. Detta är något som kan få konsekvenser för patienten. Problemet diskuteras i ”Health policy report”, NEJM 2004. Redan på läkarutbildningen börjar en relation byggas mellan studenterna och läkemedelsbolagen i form av gåvor av olika slag. Detta i sig kan också leda till att framtida handlingar sker i läkemedelsindustrins favör: ”Mottagaren av en gåva eller en givmild gest får samtidigt en känsla av skuld. Tacksamhetsskulden tenderar att påverka mottagarens beteende oavsett om han/hon är medveten om det. Denna känsla av förpliktelse är inte relaterad till storleken på den ursprungliga gåvan eller förmånen.”

Varför fortsätter vi då med dessa massvaccinationsprogram om det nu är så att det finns en risk att de gör mer skada än nytta? Som med det mesta handlar det om vilka föreställningar vi blivit lärda till att tro på. I vaccineringsfrågan är det just indoktrineringsmantrat ”vacciner är säkra och effektiva”. När något vi tror på ifrågasätts så börjar vår syn på världen gunga och detta i sin tur väcker en massa känslor som till exempel rädsla. Efter det kommer frågor som att ”det kan inte vara sant, inte skulle samhället eller min läkare ljuga för mig?”. Ett motstånd mot att något vi tror på kan vara felaktigt kan i sin tur väcka aggressiva känslor och dåligt samvete för att vi kanske gjort ”felaktiga” val här i livet. Men kan vi komma förbi dessa känslor, tillåta oss att ha ett öppet sinne och förstå att vi i varje situation handlar efter det vi tror på just då, så kan vi också acceptera ny kunskap och ett paradigmskifte kan ske.

De rika förslavar världens befolkning

En annan av föreläsarna var Bill Still, en amerikansk journalist, filmproducent och författare. Han har gjort filmerna The Money Masters och The Secret of Oz, samt skrivit boken No more national debt, vilka alla fokuserar på USA:s monetära system och behovet av reformer. The Secret of Oz fick priset som bästa dokumentärfilm vid Beloit International Film Festival. Inför presidentvalet 2012 representerade han det Libertarianska Partiet. Bill Still tog upp problematiken med dagens banksystem, fractional reserve banking – att göra pengar från ingenting – som en av de största orsakerna till varför världen ser ut som den gör idag. Så länge myndigheter lyder under dem som lånar dem pengar kommer aldrig sann demokrati att råda. Regeringar skuldsätter sig alltmer och som exempel kan nämnas att USA betalar runt 500 miljarder dollar varje år i ränta på sina lån. Enligt The United Nations’ Food and Agriculture Organizations (FAO’s) uträkningar krävs det 44 miljarder årligen för att få ett slut på världshungern. Men som Gouvernour Morris uttryckte det 1787: ”De rika kommer att sträva efter att stadfästa sitt välde och förslava resten av befolkningen. De har alltid gjort så … och kommer alltid att göra. De kommer att få samma effekt här som på andra håll, om vi inte med regeringens kraft håller dem stångna.”

”Jag förutspår att när nästa bubbla i vårt nuvarande penningsystem spricker kommer pengar i guld att föreslås som en lösning. Många kommer inte att se tillbaka på historien och se att det systemet aldrig fungerat och aldrig kommer att fungera. Vad vi istället behöver är ett system där folket och regeringen har makten över pengarna, inte bankerna.” -Bill Still

Kabel den enkla lösningen

Barrie Trower upplyste oss om hälsoriskerna med vårt trådlösa samhälle. Trower är en pensionerad brittisk fysiker som tidigare fungerat som expert inom området mikrovågor som vapen för the Royal Navy och the British Secret Service. Under 60-talet utbildades han på regeringens institut för krigföring med mikrovågor. Numera åker han jorden runt för att informera kring ämnet och han har samlat på sig tusentals rapporter. Den tillgängliga forskningen kopplar ihop vårt nuvarande WiFi-system med tillstånd som cancer, infertilitet och olika psykiska dysfunktioner. Fram tills att ett säkert system utvecklats borde alla, speciellt skolor, använda sig av den enkla lösningen – en kabel.

Två väldigt kontroversiella ämnen som också diskuterades var geoengineering och 9/11. Niels Harrit är docent i kemi vid Köpenhamns universitet. Hans presentation omfattade en saklig redogörelse för förstörelsen av World Trade Center samt den tredje byggnaden som rasade samma dag. Han är delaktig i sidan Consensus 911 som verkar för att föra fram evidensbaserad forskning kring hela händelsen.

”Ingen byggnad med stålstomme har någonsin rasat av en brand, varken före 9/11 eller efter, men ändå kunde händelsen förutses. Vetenskap bygger på observationer som man bygger sina slutsatser på. Om något händer som aldrig hänt förut går det heller inte att förutspå. Just denna dagen hände något som aldrig hänt förr och dessutom tre gånger.” -Niels Harrit

Vad händer på vår himmel?

Frank Rasmussen, maskiningenjör och entreprenör, föreläste om miljö och effekterna från manipuleringen av jordens ekosystem och geoengineering. Kort förklarat berättade Rasmussen att de vita kondensstrimmorna efter flygplan är ett gigantiskt  miljöproblem som bl.a. förstör jordens ozonlager. Det finns 100 gånger mer svavel (sulphur) i flygbränsle än i diesel och ett flygplan utsöndrar 1000 gånger fler partiklar än en dieselbil. Dessa partiklar är i nanostorlek och har samma funktion i atmosfären som kondensationskärnorna i moln. Därför bildas de långa vita strimmorna som blir hängande på himlen. Det beror på ett simpelt  sammanhang. Inga nanopartiklar – inga moln, enligt den danska forskaren Henrik Svensmark! Svavel och NOx (kväveoxider) i atmosfären samt CFC-gasers reaktion med nanopartiklarna förstör ozonlagret och partikelföreningarna förorenar vår luft på jorden. Men det är inte bara föroreningen, som är problemet… Det är beskrivet  i denna rapport, som finns att läsa här.

 ”Det är tydligt att något händer på vår himmel. Oavsett anledning har vi rätt till sanningen” -Frank Rasmussen

Större risk att dö av blixtnedslag än av kosttillskott

Scott Tips är ordförande för National Health Federation – en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. De vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier utan statliga restriktioner. Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter utan även den enda godkända organisationen som tillåts närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommissionen – det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder. Scott har sammanställt och redigerat en bok i ämnet med titeln ”Codex Alimentarius – Global Food Imperialism”. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

”Miljoner spenderas på att vi ska skyddas från oss själva men frågan är om det är det vi behöver? Vi tror på den enskilde individens förmåga att avgöra vad just han/hon mår bäst av. Dessutom älskar vår egen livsmedelsindustri Codex’ riktlinjer och normer för då kan de sälja mer av sina försämrade livsmedel i hela världen, utan handelshinder och medföljande kostnader. Codex livsmedelsnormer gynnar sämre och mer förgiftade livsmedel. De stora livsmedelsföretagen ges stora försprång i förhållande till de riktigt hälsosamma produkterna. Det är så vår värld fungerar i dessa dagar. Svaret för oss alla är att lyssna till varningsklockan då de traditionella medierna försöker få oss att tro att hälsa och nutrition är farligt. Genom att agera tillsammans med andra likasinnade personer som värdesätter välfärd, kan vi istället skapa våra egna hälsosamma samhällen som kommer att verka för att bevara och nära oss alla.” -Scott Tips

Som svar på dessa snedvridna föreställningar människor har kring naturliga sätt att uppnå bättre hälsa, med hjälp av till exempel örter och kosttillskott, har det nu kommit ännu en undersökning för att visa hur det verkligen förhåller sig.

”I denna rapport har otroliga fakta framkommit. Till exempel är risken att dö i cancer mindre än hälften av risken att dö av medicinska skador på sjukhus. Ur ett naturmedicinskt perspektiv är det också intressant att naturläkemedel besitter en 200 000 gånger mindre risk att döda dig än medicinska skador på sjukhus.”

Sammantaget visar rapporten att rökning är den mest riskfyllda aktiviteten för brittiska medborgare. Det är 797 940 gånger större risk att dö på grund av rökning än på grund av kosttillskott. Konventionella läkemedel är den verkliga risken. EU-medborgare som tar läkemedel löper en risk att dö av biverkningar som är 123 125 gånger större än risken att dö av att ta ett kosttillskott. EU-täckande kosttillskott och naturläkemedel är ”supersäkra” med en risk för dödsfall under 1 på 10 miljoner. De närmaste jämförelserna när det gäller risken för dödsfall i EU på grund av dessa, är med blixtnedslag och passagerare som upplever järnvägs- eller flygolyckor. Men det är fortfarande 26-68 gånger större risk att dö av dessa orsaker än av att ta kosttillskott.

Dessa siffror belyser än en gång att de restriktioner som myndigheterna vill införa för att ”skydda allmänheten” mot naturliga produkter helt och hållet saknar belägg. Om myndigheterna är genuint intresserade av allmän säkerhet skulle de främja naturlig sjukvård för alla och samtidigt ta hårdare tag mot de många tvivelaktiga aspekterna av vanliga läkemedel. Som med så många saker, är det första steget mot förändring att tillräckligt många människor inser att en förändring är nödvändig.

Ansvaret vilar på oss själva

Avslutningsvis vill jag nämna en kvinna, Birgitta Jónsdóttir, som gick från att vara en aktivist till att år 2009 bli invald i det isländska parlamentet. Hon menar att det är på tiden att folket tar tillbaka makten och förstår att det inte är en ledare vi behöver utan att vi med hjälp av varandra kan skapa den värld vi önskar. Hon utger sig inte för att sitta inne med alla svar men tror att vi kan hitta dem tillsammans. Som det är nu begränsas alla våra rättigheter alltmer och hon ber oss titta närmare på National Defense Authorization Act, som tillåter presidenten att begära arresteringar inte bara av amerikanska medborgare, utan av alla USA-besökare som påstås vara förknippade med terroristgrupper. Detta med eller utan bekräftande bevis. Ett sådant förfarande är ett allvarligt brott mot vår frihet. Allt fler restriktioner håller även på att genomföras för att begränsa vår tillgång till kunskap och information via internet. Men Birgitta menar att information och kunskap ska vara varje människas rättighet.

”Vill du ha din dröm får du själv ta ansvar för den. Vill du ha demokrati får du själv jobba för det och ta eget ansvar. Det går inte att tro att man kan lämna över ansvaret till en representant och tro att denne ska förverkliga dina drömmar.” -Birgitta Jónsdóttir

Fler föreläsare var närvarande och de kan du läsa om här: Open Mind Conference 2012

Text: Marina Ahlm

Läs mer:

Doctors and Drug Companies, David Blumenthal, M.D.

Désirée Röver 

The Money Masters  

Bill Still 

How much money is needed to eradicate world hunger?

Declaration of Barrie Trower 

Confidential Report on TETRA Strictly for the Police Federation of England and Wales, B TROWER 

Consensus 911

The Regulation of Geoengineering 

Weather Modification Associaton   

What are cloud condensation nuclei?

Nitrogen oxides are found in vehicle exhaust,cigarette smoke, and smog

National Health Federation 

Vad är Codex Alimentarius?

CODEX ALIMENTARIUS – THE SILENT STALKER OF YOUR HEALTH FREEDOM

Codex Alimentarius – How it Affects You and Your Health 

Herbs and supplements – new EU data shows they’re super safe 

Indefinite Detention, Endless Worldwide War and the 2012 National Defense Authorization Act 

Övervakningslagen FRA

Future of Internet freedom at stake, warns OSCE media freedom representative

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hej Marina
  Väldigt fin rapport och översikt! 🙂
  Kram /Sten

 2. Hurra! Ni har skrivit om Bill Still!
  Hej ser att ni har rapporterat om skuldfria pengar.

  Bill Still och professor Richard Werner vill komma hit till Sverige och hålla föredrag och träffa politiker.
  Kostnad 1 vecka för Bill- allt inkluderat :$10 000.
  Professor Werners kostnad, kanske hälften, ca 3 dagar.

  Detta har de accepterat att genomföra om vi förbereder marken:
  1. Presskonferens
  2. Föreläsning i riksdagshuset-Bill Still. Samtliga riksdagsledamöter får personlig inbjudan. Kunskapskanelen spelar in och sänder.
  3. Föreläsning professor Werner på Handelshögskolan.
  4. Föreläsning öppen för allmännheten Bill Still.
  5. Möte Bill Still och professor Werner med finansdepartementet + riksbanken.

  Vad som behövs:
  1. Projektledare dvs. någon som ger order/ arbetsleder och ställer tidskrav (=inte jag).
  2. Ideell stiftelse med 90-konto för att samla in och administrera pengarna.
  3. Personer som raggar pengar. (Får ihop pengarna själv på ca en månad om jag kan garantera återbetalning ifall projektet inte blir av)

  Vill ni axla detta projekt med mig så att vi blir fler som kämpar för skuldfria pengar i Sverige?
  (Vi har förresten advokaten Henning Witte med i projektet http://www.whitetv.se)

  • Vilken bra idé!

   Denna banken är också en bra början till detta nya pengasystem http://www.jak.se/vad-ar-jak/vad-ar-jak

   🙂

  • SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

   En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

   Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

   Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

   Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

   Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

   Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

   Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

   DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE, MYNDIGHETER OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

   Skriv på: http://kristofferhell.net/till-kontanternas-forsvar/

Lämna ett svar till Marina Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: